Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Tiếp Thị Truyền Thông Xã Hội Từ Hubspot Academy (Có Chứng Chỉ)

NO DEADLINE

[English Caption Below]

📌 Giới thiệu về khóa học:

 • Khóa học này giúp bạn định hình cuộc trò chuyện quanh doanh nghiệp của mình, xây dựng lòng trung thành, sự thu hút từ khách hàng và đối tác.
 • Xây dựng một chiến lược truyền thông xã hội hiệu quả sẽ mở rộng tất cả các nỗ lực tiếp thị trong nước của bạn cũng như xây dựng nhận thức thương hiêu, truyền thông”truyền miệng” và thu hút người mua.

📌 Bạn sẽ học gì trong khóa học này:

 • Phát triển một chiến lược truyền thông xã hội thu hút và hiệu quả cho doanh nghiệp
 • Xây dựng chiến lược truyền thông xã hội thu hút khách hàng và phát triển lợi nhuận.
 • Tận dụng sức mạnh của truyền thông xã hội để chuyển đổi doanh nghiệp và sự nghiệp của mình

📌 Cấu trúc bài học:

 • Phát triển chiến lược truyền thông xã hội
 • Lắng nghe và giám sát mạng xã hội
 • Xây dựng chiến lược nội dung cho truyền thông xã hội
 • Giới thiệu về quảng cáo truyền thông xã hội
 • Đo lường lợi tức đầu tư xã hội
 • Các yếu tố cần thiết để tiếp tục thành công với truyền thông xã hội.

📌 Thông tin khóa học:

 • 100% Online
 • Thời lượng: 4 giờ 15 phút
 • Ngôn ngữ: Tiếng anh
 • Giảng viên: Crystal King, Brayton Ducharme, Dayne Topkin, Brayton Ducharme
 • Nền tảng: Hubspot

📌 Đăng ký ngay tại: https://academy.hubspot.com/courses/social-media

________________

📌 About this course:

 • This course will help you shape the conversation around your business, build loyalty, and attract new customers and partners.
 • Building an effective social media strategy will expand all of your other inbound marketing efforts as well as build brand awareness, drive word of mouth, and attract buyers.

📌 What you’ll learn:

 • Develop an engaging and effective social media strategy for your business
 • Build an inbound social media strategy that delights your customers and grows your bottom line
 • Leverage the power of social media to transform your business and your career

📌 Syllabus:

 • Developing a Social Media Strategy
 • Social Media Listening and Monitoring
 • Building a Content Strategy for Social Media
 • Introduction to Social Media Advertising
 • Measuring Your Social Return on Investment
 • Essentials for Continued Success with Social Media

📌 Course information:

 • 100% Online
 • Duration: 4 hours 15 minutes
 • Language: English
 • Trainers: Crystal King, Brayton Ducharme, Dayne Topkin, Brayton Ducharme
 • Platform: Hubspot

📌 Register now: https://academy.hubspot.com/courses/social-media

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Hoa Nguyễn Thị Hồng

honghoa.ivolunteer@gmail.com