Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Tìm Kiếm Việc Làm 4.0

🍀 NO DEADLINE.

[English caption below]

🍀 Mô tả về khóa học

🌟 Khóa học này cung cấp cho người tìm việc các công cụ tìm kiếm việc làm tích cực. Nổi bật như tầm quan trọng của kiến ​​thức bản thân, viết sơ yếu lý lịch, phương tiện truyền thông xã hội và tìm việc, v.v. và nhấn mạnh vào các chiến lược tìm kiếm việc làm tích cực.

🌟  Khóa học được cấu trúc như sau:

 • Bài học đầu tiên học viên sẽ tìm hiểu tìm kiếm việc làm 2.0 là gì?
 • Bài học thứ hai sẽ dạy học sinh cách sử dụng kiến ​​thức của bản thân và các kỹ năng tự đánh giá.
 • Bài thứ ba tập trung vào các kỹ thuật truyền thông xã hội và tìm việc làm cơ bản cho việc xây dựng hồ sơ.
 • Bài thứ tư giới thiệu các kỹ thuật để phát triển một sơ yếu lý lịch tốt.
 • Bài cuối cùng là lời khuyên và khuyến nghị về cách giải quyết quá trình tuyển chọn.

🍀 Nội dung khóa học

 • Tham gia tìm kiếm việc làm 4.0
 • Đánh giá cá nhân
 • Truyền thông xã hội và tìm việc làm 4.0
 • Tiếp tục trong Kỷ nguyên săn việc làm
 • Quản lý cuộc phỏng vấn xin việc

🍀 Chi tiết khóa học

 • Học phí: Miễn phí
 • Ngôn ngữ học: Tiếng Anh
 • Người dạy: Epbe Project
 • Nền tảng: Udemy

🍀 Lợi ích khi bạn tham gia khóa học

 • Tận dụng mạng xã hội để tìm kiếm việc làm.
 • Hiểu cách xác định các trang web tìm kiếm việc làm phù hợp và nộp đơn trực tuyến.
 • Thành thạo vốn từ vựng liên quan đến tìm kiếm việc làm thông qua phương tiện truyền thông xã hội.
 • Đánh giá cao vai trò của mạng xã hội và Internet trong việc tìm kiếm việc làm.
 • Tìm hiểu cách tận dụng tối đa Internet và phương tiện truyền thông xã hội trong việc tìm kiếm việc làm bằng cách sử dụng cả tài nguyên truyền thống và trực tuyến.
 • Học cách bảo vệ thông tin cá nhân và thương hiệu cá nhân của bạn.

🍀 Thông tin chi tiết tại: https://www.udemy.com/course/job-hunting-40/

———————————————————————————————

🍀 Course description

🌟 This course provides job hunters with tools of active job search. It highlights aspects such as the importance of self-knowledge, resumé writing, social media and job hunting, etc. and emphasizes on strategies for active job search.

🌟 The course is structured as follows:

 • The first Unit, students will learn what it is the Job Hunting 2.0.
 • The second Unit will teach students how to use of self-knowledge and self-evaluation skills.
 • The third unit is focused on social media techniques and job hunting underlining profiles building.
 • The fourth unit introduces techniques to develop a good resume.
 • Finally Unit, advice and recommendations on how to tackle a selection process.

🍀 Course content

 • Getting into Job Hunting 4.0
 • Personal assesment
 • Social media and job hunting 4.0
 • Resumé in the Era of Job Hunting
 • Managing the job interview

🍀 Detail

 • Tution: free
 • Course Language: English
 • Created by Epbe Project
 • Foundation: Udemy

🍀 Benefits of taking the course

 • Take advantage of social media to find work.
 • Understand how to identify suitable job search websites and apply online.
 • Proficient in affiliate vocabulary to search for jobs through social media.
 • Appreciate the role of social media and the Internet in search.
 • Learn how to make the most of the Internet and social media in search using both resource and online media.
 • Protect your personal information and commercial personalities.

🍀 For more information: https://www.udemy.com/course/job-hunting-40/ 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Vân Đoàn

ngocvan.ivolunteervn@gmail.com

You may also like...