Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Ngoại Giao Văn Hóa

⏰ NO DEADLINE

[English Caption Below]

❓ Ngoại giao văn hóa nghĩa gì?

❓ Ngoại giao văn hóa diễn ra như thế nào trong thực tiễn đồng thời nó có vai trò gì trên thế giới hiện nay?

🗺 Tất cả những câu hỏi trên sẽ được giải đáp trong khóa học này. Bạn sẽ khám phá liệu ngoại giao văn hóa là hình thức giao lưu và gắn kết liên văn hóa giữa các quốc gia khác nhau hay nó còn có thể được hiểu là một hình thức “Ngoại giao công chúng”. Chúng ta sẽ xem xét vai trò của các chủ thể nhà nước và các tổ chức quốc tế cũng như vai trò của các chủ thể phi nhà nước (bao gồm các loại hình tổ chức văn hóa và giáo dục). Bên cạnh đó ta cũng sẽ tiến hành nghiên cứu về chiến lược ngoại giao văn hóa mới nổi của EU.

🌍 Thông tin khóa học:

 • Nền tảng: FutureLearn
 • Hình thức: Online
 • Thời lượng: 3 tuần, 3 giờ/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Giảng viên: Jeremie Molho, Anna Triandafyllidou
 • Học phí: Hoàn toàn miễn phí

🌍 Nội dung khóa học: 

 • Giải thích các thuật ngữ và khái niệm liên quan như quyền lực mềm, hợp tác văn hóa và ngoại giao công chúng.
 • Thảo luận về bối cảnh địa chính trị và kinh tế hiện tại cũng như vai trò của ngoại giao văn hóa trong G8 (Group of Eight: nhóm 8 quốc gia có nền công nghiệp hàng đầu của thế giới) và trong thế giới G20 (Group of Twenty: nhóm 19 nền kinh tế hàng đầu trên thế giới cùng với Liên minh châu Âu)
 • Xác định các tác nhân chính tham gia vào ngoại giao văn hóa ngày nay
 • Khám phá chiến lược ngoại giao văn hóa mới nổi  của EU
 • Đánh giá và xem xét các ví dụ cụ thể mà ngoại giao văn hóa đã hoạt động và các trường hợp hoạt động chưa thật sự hiệu quả

📌Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://www.futurelearn.com/courses/cultural-diplomacy

———————-

[Online] Cultural Diplomacy

❓ What does cultural diplomacy mean?

❓ How does it work in practice? What effect does it have in today’s world?

🗺 Get the answers with this introduction to cultural diplomacy. You will explore whether cultural diplomacy is about intercultural dialogue and engagement between different countries or whether it could be understood as one type of public diplomacy. You will consider the role of state actors and international organisations as well as that of non-state actors (including types of cultural and educational institutions). You will also consider the emerging EU strategy of cultural diplomacy.

🌍 Information about this course:

 • Platform: FutureLearn
 • Format: Online
 • Length: 3 weeks, 3 hour/week
 • Language: English
 • Instructor: Jeremie Molho, Anna Triandafyllidou
 • Tuition Fee: Free

🌍 What you’ll learn:

 • Explain relevant terms and notions such as those of soft power, cultural cooperation and public diplomacy
 • Discuss current geopolitical and economic contexts, and the role that cultural diplomacy plays in the G8 and in the G20 world
 • Identify the main actors involved in cultural diplomacy today
 • Explore the nascent EU strategy of cultural diplomacy
 • Assess specific examples where cultural diplomacy has worked and examples where it has not

📌Further information and register at: https://www.futurelearn.com/courses/cultural-diplomacy

 

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=16175

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3


Phương Nghi

phuongnghi.ivolunteer@gmail.com