Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Kỹ Năng Viết Tiếng Anh Học Thuật Miễn Phí

❗❗NO DEADLINE❗❗

[English Caption Below]

🌟 Khóa học này sẽ trang bị cho bạn kỹ năng viết bài luận tiếng Anh đầy thuyết phục ở bậc đại học, cũng như nâng cao kỹ năng tư duy phản biện, lập luận và tận dụng các nguồn tham khảo để làm bài.

🌟 Ngoài ra, bạn còn có cơ hội cải thiện trình độ viết tiếng Anh của mình thông qua thực hành và tìm hiểu thêm về cấu trúc và bố cục bài luận tranh luận. Song song với đó là nghiên cứu lối viết bài phê bình và bài phân tích sử dụng những luận điểm, dẫn chứng, lập luận, phân tích và đánh giá.

🌟 Kết thúc khóa học, bạn sẽ có thể định dạng các bài luận học thuật tiếng Anh một cách chính xác và đưa ra trình bày với mọi người.

🎈 NỘI DUNG KHÓA HỌC

Tuần 1: Bản chất của bài luận học thuật và bài tranh luận

 • Bản chất bài luận học thuật đối với sinh viên bậc đại học
 • Cấu trúc bài luận.
 • Kỹ năng làm bài

Tuần 2: Tư duy phản biện và cách sử dụng dẫn chứng

 • Lập luận, phân tích và đánh giá.
 • Dẫn chứng hỗ trợ.
 • Xem lại bài luận

Tuần 3: Tận dụng các nguồn tham khảo

 • Nguồn tham khảo sơ cấp và thứ cấp
 • Tư liệu chứng minh và định dạng

🎈 ĐỐI TƯỢNG

🌟 Khóa học dành cho những ai sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai đang du học bậc đại học hoặc cao học, hoặc đang muốn cải thiện kỹ năng viết tiếng Anh.

🎈 THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC

Cung cấp bởi: University College London (UCL)

Người hướng dẫn: Mashael Almeshal, Eileen Kennedy, Sam Smidt, Hanan Alabdali

Nền tảng: Futurelearn

Thời lượng: 9 giờ

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Hình thức: Online, miễn phí

👉 ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ NGAY TẠI:

https://www.futurelearn.com/courses/academic-writing-for-learners-of-english

————————————————————————————–

Academic Writing in English for ESL Learners

🌟 This course will equip you with the skills to write good persuasive essays in English at university level, as well as improve your critical thinking skills, argument reasoning, and use of external sources for writing in English.

🌟 Additionally, you’ll have the chance to improve your English writing skills through practice and develop your knowledge of argumentative essay structure and composition. You’ll also discover how to write critically and analytically using evidence, argument reasoning, analysis and evaluation.

🌟 The final steps of the course will teach you how to format academic essays in English correctly and present your document.

🎈 COURSE TIMELINE

Week 1: The nature of academic writing and argumentative essays

 • The nature of academic writing to university students.
 • Essay structure.
 • Composition skills.

Week 2: Critical thinking and usage of evidence

 • Argument reasoning, analysis and evaluation.
 • Supporting evidence.
 • Critical reflection.

Week 3: Using external resources

 • Searching for evidence: primary and secondary resources.
 • Documentation and formatting.

🎈 WHO IS THE COURSE FOR?

🌟 This course is designed for English as a second language learners and English as a foreign language learners studying in English at higher education institutions around the world. It will also be useful for learners of English who wish to improve their academic writing skills.

🎈 ABOUT THE COURSE

Offered by: University College London (UCL)

Professor: Mashael Almeshal, Eileen Kennedy, Sam Smidt, Hanan Alabdali

Platform: Futurelearn

Syllabus: 9 hours

Language: English

Online, free

🔥 ENROLMENT

👉 JOIN COURSE FOR FREE AT 

https://www.futurelearn.com/courses/academic-writing-for-learners-of-english

___________________________________________________________________________

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Nga Thúy

bthuynga.ivolunteer@gmail.com