Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Sự Hạnh Phúc Và Viên Mãn

📌 NO DEADLINE

[English caption below]

🌈 Những yếu tố quyết định của một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn là gì?

🌤 Đây chắc chắn là một trong những câu hỏi lớn nhất của cuộc đời và là câu hỏi khiến nhiều tổ tiên của chúng ta quan tâm. Đức Phật nổi tiếng đã từ bỏ vương quốc của mình để tìm kiếm hạnh phúc. Một số triết gia Hy Lạp (từ Aristotle đến Epicurus và Plato đến Socrates) đã có quan điểm riêng của họ về những gì cần để hạnh phúc. Và tất nhiên, tất cả chúng ta đều có lý thuyết của riêng mình về hạnh phúc.

🌈 Cho đến gần đây, nếu bạn muốn có câu trả lời cho câu hỏi này, bạn sẽ buộc phải dựa vào các cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo tinh thần. Hoặc, nếu may mắn, bạn có thể dựa trên những cuộc trò chuyện đêm khuya (và có thể là say xỉn) với bạn bè và gia đình. Thật hạnh phúc, tất cả những điều đó đã thay đổi bây giờ. Trong hơn một thập kỷ rưỡi qua, các nhà khoa học đã bắt tay vào tìm hiểu rất nhiều. Bây giờ chúng ta đã có một ý tưởng khá tốt về những gì cần thiết để có một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn.

🌤 Bằng cách tham gia khóa học này, bạn sẽ khám phá ra câu trả lời cho các câu hỏi như:

 • Tại sao những người thông minh và thành công lại không hạnh phúc như họ có thể — hoặc nên — được
 • “7 Tội lỗi của Hạnh phúc Chết người” mà ngay cả những người thông minh và thành công đều phạm phải là gì?
 • “7 Thói quen Hạnh phúc Cao cấp” là gì và bạn có thể thực hiện chúng như thế nào trong cuộc sống của mình?
 • Ở cuối khóa học, những sinh viên chăm chỉ với các bài giảng và bài tập sẽ không chỉ hiểu sâu hơn về khoa học của hạnh phúc mà còn hạnh phúc hơn đáng kể.

🌈 THÔNG TIN KHÓA HỌC:

 • Tài trợ: Indian School of Business
 • Nền tảng: Coursera
 • Hình thức: 100% online
 • Giảng viên: Rajagopal Raghunathan
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời gian: 6 tuần

🌤 ĐĂNG KÝ HỌC MIỄN PHÍ TẠI:

https://www.classcentral.com/course/happiness-2860
_________________________________

🌈 What are the determinants of a happy and fulfilling life?

🌤 This is surely one of life’s biggest questions, and a question that has interested many of our ancestors. Buddha famously gave up his kingdom in search of happiness. Several Greek philosophers (from Aristotle to Epicurus and Plato to Socrates) had their own views on what it takes to be happy. And of course, we all have our own theories about happiness too.

🌈 Until recently, if you wished for an answer to this question, you would’ve been forced to base it on discussions with spiritual leaders. Or, if you were lucky, you could’ve based it on late-night (and perhaps intoxicant-fueled) conversations with friends and family. Happily, all that has changed now. Over the past decade-and-a-half, scientists have gotten into the act big time. We now have a pretty good idea of what it takes to lead a happy and fulfilling life.

🌤 By taking this course, you will discover the answers to questions such as:

 • Why aren’t the smart-and-the-successful as happy as they could—or should—be
 • What are the “7 Deadly Happiness Sins” that even the smart and the successful commit?
 • What are the “7 Habits of the Highly Happy” and how can you implement them in your life?

By the end of the course, students who have been diligent with the lectures and exercises won’t just gain a deeper understanding of the science of happiness, but also be significantly happier.

🌈 ABOUT THIS COURSE:

 • Offered by: Indian School of Business
 • Foundation: Coursera
 • 100% online
 • Instructor: Rajagopal Raghunathan
 • Language: English
 • Duration: 6 weeks

🌤 ENROLL FOR FREE AT:
https://www.classcentral.com/course/happiness-2860

Giáng My Vũ

giangmy.ivolunteer@gmail.com

You may also like...