Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Sự Hạnh Phúc Dưới Ánh Nhìn Của Khoa Học Đại Học Berkeley

⏰Deadline: 31/08/2021

[English caption below]

💡Giới thiệu chung: 

 • “Khoa học về Hạnh phúc” là khóa đầu tiên giảng dạy môn khoa học mang tính đột phá về tâm lý học tích cực, khám phá cội nguồn của một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa. Người học sẽ tham gia vào một số bài học thực tế nhất từ ​​khoa học này, khám phá cách nghiên cứu tiên tiến có thể được áp dụng vào cuộc sống của chính họ. Sinh viên sẽ tìm hiểu về nghiên cứu đa ngành về hạnh phúc, bao gồm các lĩnh vực tâm lý học, khoa học thần kinh, sinh học tiến hóa và hơn thế nữa.
 • Hơn nữa, “Khoa học về Hạnh phúc” cung cấp cho sinh viên các chiến lược thiết thực để khai thác và nuôi dưỡng hạnh phúc của chính họ, bao gồm thử một số hoạt động được hỗ trợ bởi nghiên cứu nhằm thúc đẩy hạnh phúc xã hội và tình cảm, đồng thời khám phá cách hạnh phúc của chính bản thân.

💡Điều kiện:

 • Khóa học miễn phí (hoặc tốn phí $169 cho bằng chứng nhận từ trường).
 • Khóa học bằng tiếng Anh (có phụ đề tiếng Anh).
 • Khóa học kéo dài 11 tuần (khoảng 04-05 giờ/tuần).

💡Lợi ích của khóa học:

 • Hiểu được ý nghĩa thực sự và tầm quan trọng của hạnh phúc.
 • Học cách mang lại hạnh phúc cho bản thân và cả ở những người khác.
 • Lý giải vấn đề “Tại sao kết nối xã hội, lòng tốt và quan hệ cộng đồng là chìa khóa của hạnh phúc?”.
 • Những thói quen tinh thần có lợi nhất cho hạnh phúc và các chánh niệm có lợi cho tinh thần con người.

Xem thêm thông tin tại đây: https://www.edx.org/course/the-science-of-happiness-3

————————————————————————————-

💡Introduce:

 • “The Science of Happiness” is the first MOOC to teach the ground-breaking science of positive psychology, which explores the roots of a happy and meaningful life. Students will engage with some of the most provocative and practical lessons from this science, discovering how cutting-edge research can be applied to their own lives.  Students will learn about the cross-disciplinary research supporting this view, spanning the fields of psychology, neuroscience, evolutionary biology, and beyond.
 • What’s more, “The Science of Happiness” offers students practical strategies for tapping into and nurturing their own happiness, including trying several research-backed activities that foster social and emotional well-being, and exploring how their own happiness changes along the way.

💡Requirment:

 • Price: FREE (Add a Verified Certificate for $169 USD)
 • Language:English (Video Transcript: English)
 • Length: 11 Weeks (Effort:4–5 hours per week)

💡What you’ll learn:

 • What happiness really means and why it matters to you
 • How to increase your own happiness and foster happiness in others
 • Why social connections, kindness, and community are key to happiness
 • Which mental habits are most conducive to happiness and how mindfulness can help

See more information: https://www.edx.org/course/the-science-of-happiness-3

 

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Thi Khanh Hang Tran

khanhhang.ivolunteer@gmail.com

You may also like...