Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Marketing Management

[English caption below]

Mark Cuban, chủ sở hữu của Dallas Mavericks, nói rằng: “Nếu không có doanh số bán hàng sẽ không có công ty. ” Mọi tổ chức đều cần tiếp thị hiệu quả để phù hợp với sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm với khách hàng, đồng thời duy trì và tăng trưởng doanh thu của tổ chức ấy.

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu các yếu tố để tiếp thị thành công, từ việc sử dụng các kênh truyền thông kỹ thuật số và truyền thống để xây dựng nhận thức về thương hiệu, sử dụng nghiên cứu về hành vi của người tiêu dùng để lựa chọn các sản phẩm phù hợp hơn với mong muốn và nhu cầu của khách hàng.

? NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Các phương pháp tiếp thị giúp bạn xác định các chiến lược và chiến thuật thành công
 • Cách áp dụng các hệ thống tiếp thị vào các vấn đề kinh doanh trong thế giới thực
 • Cách tạo kế hoạch tiếp thị chiến lược, dựa trên nghiên cứu
 • Cách kỹ năng tiếp thị hỗ trợ vai trò của bạn với tư cách là người quản lý / lãnh đạo thành công

? THÔNG TIN KHÓA HỌC:

 • Môn học: Kinh doanh & Quản trị
 • Thời gian: 7 tuần, mỗi tuần 8-10 giờ
 • Giảng viên hướng dẫn: Judy Frels, David Godes, P.K. Kannan, Mary Beth Furst (Đại học Maryland)
 • Ngôn ngữ: Tiếng anh
 • Giá: Miễn phí

? ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

Người học từ một hoặc nhiều quốc gia hoặc khu vực sau sẽ không thể đăng ký khóa học này: Iran, Cuba và khu vực Crimea của Ukraine

? THÔNG TIN CHI TIẾT:

?? Tìm hiểu và đăng ký khóa học ngay tại đây: https://www.edx.org/course/marketing-management-2

========================================================

[Online] Marketing Management

Mark Cuban, owner of the Dallas Mavericks, puts it bluntly: “No sales. No company.” Every organization needs effective marketing to match its products, services and experiences to customers, and maintain and grow its revenue.

In this course you will learn the keys to successful marketing, from using traditional and digital media channels to build brand awareness, to using consumer and behavioral research in order to better match your product to your customers’ wants and needs.

? WHAT YOU’LL LEARN:

 • Marketing methods to help you identify successful strategies and tactics
 • How to apply marketing frameworks to real-world business problems
 • How to create strategic, research-based marketing plans
 • How marketing skill sets support your role as a successful mananger/leader

? INFORMATION ABOUT THE COURSE:

 • Subject: Business & Management
 • Time: 7 weeks, 8-10 hours per week
 • Structors: Judy Frels, David Godes, P.K. Kannan, Mary Beth Furst (University of Maryland)
 • Language: English
 • Price: Free

? WHO CAN TAKE THIS COURSE?

Learners from one or more of the following countries or regions will not be able to register for this course: Iran, Cuba and the Crimea region of Ukraine.

FURTHER INFORMATION: https://www.edx.org/course/marketing-management-2

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=7219

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam