Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Kỹ Năng Sử Dụng Phần Mềm Adobe Photoshop

NO DEADLINE

[English Caption Below]

📌 Giới thiệu về khóa học:

 • Khóa học này là một phương pháp học tập dựa trên dự án hướng dẫn cách sử dụng Adobe Photoshop để thiết kế.
 • Bạn sẽ tham gia vào suốt các bài giảng để chuẩn bị tốt hơn cho việc thực hiện các dự án của riêng mình.

📌 Bạn sẽ học được gì trong khóa học này:

 • Hình thành năng lực để bắt đầu dự án của riêng mình
 • Truyền tải bản chất của thiết kế thông qua việc sử dụng một cách hiệu quả các yếu tố trong thiết kế như hình dạng, văn bản, hình ảnh,…
 • Hiểu cách sử dụng Shape Tools để truyền đạt ý tưởng của bạn tốt hơn.
 • Kiến thức toàn diện về cách sử dụng Type Tools để làm cho thiết kế của bạn dễ nhìn và dễ hiểu.
 • Sử dụng công cụ Brush để thêm các hiệu ứng ánh sáng vào nền.

📌 Khóa học này dành cho ai:

✔Sinh viên, chủ doanh nghiệp và nhà thiết kế muốn tìm hiểu về thiết kế banner và Adobe Photoshop

✔Những người muốn học về thiết kế đồ họa và Adobe Photoshop

✔Những người muốn thiết lập hoặc mở rộng kỹ năng thiết kế photoshop của họ

📌 Nội dung khóa học:

 1. Giới thiệu
 2. Thiết lập tài liệu của bạn
 3. Thêm văn bản
 4. Thêm hiệu ứng nhấn mạnh (Emphasis)
 5. Tạo hình thể
 6. Xóa hình ảnh Nền
 7. Tạo hình thể lớn
 8. Xóa ảnh nền (2)
 9. Thêm ánh sáng vào nền
 10. MẸO NHANH: Thêm ánh sáng vào nền của bạn
 11. Tạo hình dạng tùy chỉnh
 12. Tạo hình dạng và văn bản: Hoàn thiện thiết kế của chúng tôi
 13. Cách tạo ý tưởng khi thiết kế

📌 Thông tin khóa học:

 • 100% Online
 • Thời gian: 47 phút
 • Ngôn ngữ: Tiếng anh
 • Giảng viên: Albert Annan
 • Nền tảng: Udemy

📌 Đăng kí ngay tại: https://www.udemy.com/…/photoshop-for-design-learn…/

______________

📌 About this course:

 • This course is a project based learning approach which teaches students how to use Adobe Photoshop to design.
 • You will be engaged throughout the lectures so they come out better prepared to do their own projects.

📌 What will you learn in this course:

 • Build the capacity to start your own project
 • Best communicate the essence of your designs through effective use of design elements such as shapes, texts, images etc.
 • Understand how to use Photoshop Shape Tools to better communicate your ideas.
 • Comprehensive knowledge on the use of Type Tools to make your design visually pleasing and for easy interpretation.
 • Smart use of the Brush Tool to add effects such lighting to backgrounds.

📌 Who this course is for:

✔Students, Business owners and designers who want to learn about banner design and Adobe Photoshop

✔People who want to learn about graphic design and Adobe Photoshop

✔People who want to establish or expand their photoshop design skills

📌 Course content:

 • Introduction
 • Setting up your Document
 • Adding Text
 • Adding Emphasis
 • Creating Rectangle Shape
 • Removing images Background
 • Creating Big Rectangle
 • Removing images Background 2
 • Adding lighting to Background
 • QUICK TIP: Add lighting to your background
 • Creating Custom Shape
 • Creating down shape and text: Finishing up our design
 • How to generate ideas when designing

📌 Course information:

 • 100% Online
 • Duration: 47 minutes
 • Language: English
 • Trainers: Alber Annan
 • Platform: Udemy

📌 Register now: https://www.udemy.com/…/photoshop-for-design-learn…/

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Hoa Nguyễn Thị Hồng

honghoa.ivolunteer@gmail.com

You may also like...