Deadline: All year round

[Online] Khoá Học Miễn Phí Về IELTS Writing Task 1: Bar Chart

NO DEADLINE

[English caption below]

Thông tin chi tiết

 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 54 phút
 • Chuyên gia: Muzaffar Abdullaev

Mô tả

 • Đối với nhiều học sinh, IELTS Writing luôn là một trong những vấn đề gây đau đầu. Nhiều học sinh cảm thấy khó khăn để hiểu, phân tích và miêu tả các bảng, cột khác nhau trong phần thi viết.
 • Vấn đề có thể bắt đầu từ khả năng không viết đọc dữ liệu, không biết cấu trúc của bài luận, không chú ý đến những từ ngữ đặc biệt có thể dùng để miêu tả một dạng biểu đồ bất kì.
 • Học sinh cũng than phiền về việc không có đủ thời gian để hoàn thành bài viết và viết ít hơn 150 từ.
 • Khóa học “IELTS BAR CHART IN 1 HOUR” đã được thiết kế để giúp các học sinh có các vấn đề khó khăn trong phần thi viết task 1. Khóa học tập trung chủ yếu vào một trong những dạng phổ biến nhất trong task 1: bar chart. Bạn sẽ được học về những khía cạnh quan trọng nhất về BAR CHART chỉ dưới 1 tiếng đồng hồ.

Bạn sẽ được học gì trong khóa học này?

 • Phân tích và lập dàn ý bài IELTS Writing Task 1
 • Sử dụng những từ ngữ quan trọng để miêu tả pie charts
 • Sử dụng những cụm từ xác định số lượng
 • Tạo nên những câu phức
 • Viết 1 bài IELTS Writing Task 1

Đối tượng:

 • Dành cho những người thi IELTS
 • Học sinh muốn học về IELTS bar chart
 • học sinh muốn học về IELTS Writing Task 1

Đăng kí tại đây: 

https://bit.ly/3xaqxzc

—————————————————————

Details: 

 • Language: English
 • Length: 54 minutes
 • Price: Free
 • Expert: Muzaffar Abdullaev

Description:

 • For many students taking IELTS exam Writing section is usually the one that causes a headache. Students find it really hard to understand, analyze and describe different kinds of charts in the writing section of the exam.
 • The problem might stem from inability to make sense of numbers, not knowing the structure of the essay, being unaware of the special words that can be used to describe a particular type of chart.
 • Students also complain about not having enough time to complete the task and writing fewer than 150 words. ”IELTS BAR CHARTS IN 1 HOUR” course has been designed to help those students having problems in the Task 1 section of the IELTS Writing exam. This course focuses specifically on one of the most common types of task 1 questions: bar charts. In less than 1 hour this course will teach all the most important aspects of writing about BAR CHARTS.

What you will learn?

 •  Analyze and plan a Task 1 essay
 • Use essential words to describe pie charts
 •  Use quantifying phrases ( as much as / as many as)
 •  Make up complex sentences
 •  Write a task 1 essay

Who this course is for?

 • IELTS exam takers
 • Students who want to learn IELTS bar charts
 • Students who want to learn IELTS task

Apply here: 

https://bit.ly/3xaqxzc

 

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=25252


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Hoài An Phạm

hoaian.ivolunteer@gmail.com