Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Đơn Giản Hóa Cuộc Sống

🍀 NO DEADLINE

[English caption below]

🍀 Mô tả về khóa học

✨ “Hầu hết chúng ta mua những thứ mà chúng ta không cần, bằng tiền chúng ta không có, để gây ấn tượng với những người chúng ta không thích.”

 • Chúng ta đang sống trong một xã hội chủ nghĩa tiêu dùng.
 • Mọi doanh nghiệp, mọi người đều muốn điều gì đó từ bạn.
 • Để làm, để cho, để nhận được một cái gì đó.
 • Bất cứ điều gì có thể.
 • Chúng ta đang sống trong một xã hội, nơi mọi người đấu tranh cho sự chú ý và tiền bạc của bạn.
 • Sống đằng sau mọi thứ quan trọng đối với chúng ta.
 • Để làm gì?
 • Đừng làm vậy nữa.
 • Bạn không phải là nô lệ của thói quen của mình và ý kiến ​​của người khác.

Mỗi món đồ bạn sở hữu đều khiến bạn nặng nề khi còn sống, nhưng bạn không thể mang theo một thứ nào đó khi bạn chết.

 • Giải pháp là gì?
 • Chủ nghĩa tối giản & Phong cách sống đơn giản!

Để có thể sống tự do, đơn giản hóa bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống, hãy bằng lòng & hạnh phúc với những gì mình đang có.

 • Chủ nghĩa tối giản, Nghệ thuật của sự đơn giản, sẽ giải phóng bạn.

🍀 Khóa học này dành cho ai:

 • Bất cứ ai có mong muốn cải thiện bản thân.
 • Bất cứ ai muốn đơn giản hóa cuộc sống của mình.
 • Bất cứ ai muốn trở nên nhiều hơn bằng cách chọn ít hơn.
 • Bất cứ ai cần phải biến cuộc sống của mình ở một cấp độ khác.

🍀 Chi tiết khóa học

 • Học phí: Miễn phí
 • Ngôn ngữ học: Tiếng Anh
 • Người dạy: Revshan Abdurakhmanov
 • Nền tảng: Udemy

🍀 Thông tin chi tiết tại: https://www.udemy.com/course/minimalism-simplicity-freedom/

——————————————————————————

🍀 Course description

✨ “Most of us buy things that we don’t need, with money we don’t have, to impress the people we don’t like.”   

 • We live in a consumerism society.
 • Every business, every person wants something from you.
 • To by, to do, to give, to get something.
 • Whatever it may be.
 • We live in society where people fight for your attention & money.
 • Living behind ourself everything that’s important to us.
 • For what?
 • Stop doing that.
 • You’re not a slave of your habits & other people’s opinions.

 Every piece of stuff you own weighs you down while you’re alive, yet you can’t take a single thing with you when you die.

 • What’s the solution?
 • Minimalism & Simple lifestyle!

✨ To be able to live freely, to simplify any area of your life, be content & happy with what you have.

 • Minimalism, the Art of Simplicity, will set you free.

🍀 Who this course is for:

 • Anyone with desire to improve himself.
 • Anyone who wants to simplify his life.
 • Anyone who wants to become more by choosing less.
 • Anyone who needs to turn his life on another level.

🍀 Detail

 • Tution: free
 • Course Language: English
 • Created by Revshan Abdurakhmanov
 • Foundation: Udemy

🍀 For more information: https://www.udemy.com/course/minimalism-simplicity-freedom/

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Vân Đoàn

ngocvan.ivolunteervn@gmail.com

You may also like...