Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Sử Dụng Ngôn Ngữ Lập Trình Trong Thống Kê

NO DEADLINE.

[English Caption Below]

📚Nội dung khóa học :

Các khóa học trong chuyên ngành này có nhiều bài tập sẽ kiểm tra kiến ​​thức và khả năng áp dụng nội dung của người học thông qua kiểm tra khái niệm, phân tích bằng văn bản và đánh giá lập trình Python.  Các bài tập này được thực hiện thông qua các câu đố, nộp bài tập bằng văn bản và môi trường Máy tính xách tay Jupyter.

📚Bạn sẽ học được :

 • Tạo và giải thích trực quan hóa dữ liệu bằng ngôn ngữ lập trình Python và các gói & thư viện liên quan
 • Áp dụng và giải thích các quy trình suy diễn khi phân tích dữ liệu thực
 • Áp dụng các kỹ thuật mô hình thống kê cho dữ liệu (ví dụ: hồi quy tuyến tính và logistic, mô hình tuyến tính, mô hình đa cấp, kỹ thuật suy luận Bayes)
 • Hiểu tầm quan trọng của việc kết nối câu hỏi nghiên cứu với phương pháp phân tích dữ liệu.

 📚Thông tin khoá học :

 • Nền tảng : Coursera
 • Hướng dẫn bởi: Brenda Gunderson , Brady T.West , Kerby Shedden
 • Thời lượng :3 tháng
 • Ngôn ngữ : Tiếng Anh
 • Hình thức : Online 100%

📚Thông tin chi tiết và đăng kíhttps://bit.ly/32dOFD7

——————————————————————

📮Content:

The courses in this specialization feature a variety of assignments that will test the learner’s knowledge and ability to apply content through concept checks, written analyses, and Python programming assessments. These assignments are conducted through quizzes, submission of written assignments, and the Jupyter Notebook environment.

📮What you will learn : 

 • Create and interpret data visualizations using the Python programming language and associated packages & libraries
 • Apply and interpret inferential procedures when analyzing real data
 • Apply statistical modeling techniques to data (ie. linear and logistic regression, linear models, multilevel models, Bayesian inference techniques)
 • Understand the importance of connecting research questions to data analysis methods.

📮About this course:

 • Offered by University of Michigan
 • Instructor :  Brenda Gunderson , Brady T.West , Kerby Shedden
 • Time : 3 months
 • Language: English
 • 100% online

📮For more information and sign up: https://bit.ly/32dOFD7

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Bảo Anh Trần Vũ

baoanh.ivolunteervn@gmail.com

You may also like...