Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Quản Lí Thực Phẩm Và Đồ Uống

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

🍒 Giới thiệu chung:

Quản lý một công ty trong ngành thực phẩm và đồ uống là một công việc hấp dẫn. Các sản phẩm thực phẩm và đồ uống đã ăn sâu vào văn hóa của hầu hết các quốc gia đến nỗi việc sản xuất và bán chúng không chỉ là vấn đề tạo ra và bán những sản phẩm chất lượng và ngon miệng mà còn là những sản phẩm nuôi dưỡng thể chất, tâm hồn và trái tim của con người.

Mục tiêu của khóa học này gồm hai mặt: thứ nhất, khóa học sẽ tập trung vào những thách thức đương đại mà các nhà quản lý và doanh nhân trong các doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống có thể phải đối mặt; và thứ hai, khóa học sẽ cung cấp các mô hình và công cụ để thiết kế và triển khai các quy trình hành động phù hợp nhằm thỏa mãn khách hàng và tạo lợi thế so với đối thủ cạnh tranh.

🍹 Nội dung khóa học:

Khóa học này bao gồm bốn mô-đun và một phần giới thiệu, mỗi mô-đun khám phá một tình huống khó xử mà các công ty thực phẩm và đồ uống phải đối mặt. Bạn sẽ được trình bày với một tập hợp các bài giảng video và các diễn giả khách mời. Các bài giảng này kết hợp phần giới thiệu dễ tiếp cận về các chủ đề cụ thể được tích hợp với các cuộc phỏng vấn của các nhà quản lý và chuyên gia sẽ cung cấp những hiểu biết và ví dụ quý giá cho học viên.

🥗 Thông tin khóa học:

  • Giáo viên: Giáo sư Gabriele Troilo
  • Cung cấp bởi: Đại học Bocconi
  • Thời gian: 13 tiếng
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (phụ đề Tiếng Việt)
  • Hình thức: 100% online

🍵 Đăng kí ngay tại: https://www.coursera.org/learn/food-beverage-management

——————–

🍒 General introduction:

Managing a company in the food and beverage industry is a fascinating task. Food and beverage products are so deeply rooted in the culture of most countries that making and selling them is not only a matter of making and selling good and tasty products, but products that nurture people’s body, soul, and heart.

The objective of this course is twofold: first, we will focus on contemporary challenges that managers and entrepreneurs in food and beverage businesses should be able to face; and second, we will provide models and tools to design and implement appropriate courses of action to satisfy customers and build an advantage over the competition.

🍹 Course content:

This course is made up of four modules and an introduction, each exploring one dilemma that food and beverage companies face. You will be presented with a set of video lectures and guest speakers. These lectures combine an accessible introduction to specific topics integrated with interviews of managers and experts that will give precious insights and examples to the participants.

🥗 Course information:

  • Teacher:  Gabriele Troilo
  • Offered by: Bocconi University
  • Time: 13 hours
  • Language: English (Subtitles: Vietnamese)
  • 100% online

🍵 Register now at: https://www.coursera.org/learn/food-beverage-management

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Ngân Huỳnh

phuongngan0905@gmail.com

You may also like...