Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Căn Bản Thiết Kế Ambigram Trong Vòng 44 Phút

📢📢 NO DEADLINE

[English caption below]

🎢Thông tin chi tiết

 • Thời lượng: 44 phút
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (bao gồm phụ đề)
 • Trình độ: Cơ bản
 • Giá cả: Miễn phí
 • Giảng viên: Saransh Kejriwal

🎢Nội dung học

 • Có cái nhìn về cách tạo ambigram và khám phá nghệ thuật này theo cách của riêng người học
 • Có nền tảng để thiết kế ambigram theo ngôn ngữ mẹ đẻ của người học

🎢Yêu cầu

Không yêu cầu kiến thức nền tảng

🎢Mô tả

Nghệ thuật ambigram của một từ có thể đọc được ngay cả khi nó được nhìn từ một hướng khác, khi xoay ngược hoặc khi nhìn trong gương.

Các ví dụ phổ biến về ambigram được nhìn thấy trong tiểu thuyết “Thiên thần và ác quỷ” của Dan Brown, đặc biệt là ambigram của giáo phái “Illuminati” và của 4 nguyên tố – ‘Đất’, ‘Không khí’, ‘Lửa’ và ‘Nước’.

Chữ viết Latinh không được thiết kế để dễ đọc khi đọc ngược, điều này khiến ý tưởng thiết kế ambigram cho từ ngữ có vẻ thực sự khó khăn … lúc ban đầu.

Khóa học kéo dài 45 phút này chia sẻ kỹ thuật tạo các ambigram xoay; dễ đọc ngay cả khi đọc ngược. Nó sẽ bao gồm các dạng ambigram quay sau:

 • Ambigrams từ đơn- trông giống như một từ khi được xoay.
 • Ambigram gồm nhiều từ – trông giống như một từ khác khi được xoay.
 • Các ambigram đa ngôn ngữ- trông giống như một từ trong một ngôn ngữ khác khi được xoay.
 • Các ambigram định hướng đơn – không cần phải xoay.

🎢Khóa học này dành cho: Mọi đối tượng

🎢Giảng viên

Saransh Kejriwal

Tôi hiện đang làm việc với tư cách là Nhà phát triển phần mềm, nhưng tôi muốn khám phá các hình thức nghệ thuật mới trong thời gian rảnh rỗi.

Tôi đã khám phá ra cách tạo ambigram 8 năm trước thông qua thử nghiệm và sai lầm.

Kể từ đó, tôi đã khám phá các dạng thiết kế ambigram khác nhau, bao gồm ambigram đa ngôn ngữ và ambigram trong các ngôn ngữ khác. Ngày nay, tôi là một trong những nhà thiết kế ambigram tự học giỏi nhất trên toàn cầu.

Mặc dù tôi đã theo đuổi loại hình nghệ thuật này, hoàn toàn là một sở thích, tôi mong muốn được chia sẻ kiến ​​thức và kinh nghiệm của mình với các đồng nghiệp của tôi và học hỏi từ họ trong quá trình này.

⏰⏰Đăng kí tại đây: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/groundwork?q=groundwork

——————————–

🎢Details:

 • Length: 44 minutes
 • Language: English (including subtitle)
 • Level: Foundamental
 • Price: Free
 • Former: Saransh Kejriwal

🎢What you will learn

 • Students will have an insight on how to make their own ambigrams to explore this art form by themselves.
 • Students will have the groundwork needed to design ambigrams in their regional languages

🎢Prerequisites

This course does not require specialized knowledge in any field

🎢Description

An ambigram of a word is legible even when it is read from a different orientation, either when rotated upside down or when viewed in a mirror.

Popular examples of ambigrams are seen in the novel “Angels & Demons” by Dan Brown, notably the ambigram of the “Illuminati” cult and those of the 4 elements – ‘Earth’, ‘Air’, ‘Fire’ and ‘Water’.

The Latin script wasn’t designed to be legible when read upside-down, which makes the idea of ​​designing an ambigram of a word seem really difficult … at first.

This 45-minute course shares a technique to make rotational ambigrams; which are legible even when read upside down. It will cover the following forms of rotational ambigrams:

 • Single word ambigrams- which look like the same word when rotated.
 • Multi-word ambigrams- which look like a different word when rotated.
 • Multi-lingual ambigrams- which look like a word in a different language when rotated.
 • Single orientation ambigrams- which do not need to be rotated.

🎢Who is this course for?

The audience to this course can belong to any age group.

🎢Former

Saransh Kejriwal

I currently work as a Software Developer, but I’m keen to explore new forms of arts in my spare time.

I discovered how to make ambigrams 8 years ago through pure trial and error.

Since then, I’ve explored different forms of ambigram design, including multi-lingual ambigrams and ambigrams in other languages. Today, I’m one of the best self-taught ambigram designers globally.

Though I’ve pursued this art form, purely as a hobby, I look forward to sharing my knowledge and experience with my peers, and learn from them in the process.

⏰⏰Register here: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/groundwork?q=groundwork

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=14428

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3


Ngan Nguyen

baongan.ivolunteer@gmail.com