Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Tìm Hiểu Về Hành Vi Và Tâm Lý Người Tiêu Dùng

📍 NO DEADLINE

[English caption below] 

💥 Bạn đã từng bao giờ tự hỏi rằng tại sao mình mua ngũ cốc của hãng này thay vì hãng khác? Hoặc tại sao bạn lại có những phản ứng khác nhau đối với những loại hình quảng cáo khác nhau? Quyết định mua hàng của bạn bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, ngành học nghiên cứu về vấn đề này được gọi là Tâm lý người tiêu dùng.

💥 Trong khoá học này bạn sẽ được hướng dẫn khái niệm Tâm lý người tiêu dùng và mức độ ảnh hưởng của nó đến sự gia tăng tiêu dùng trong thị trường. Bạn sẽ được giới thiệu qua các định nghĩa cơ bản về Marketing và sự tác động của nó đến mối quan hệ khách hàng – doanh nghiệp. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ hiểu được nguyên nhân tại sao tâm lý mua hàng lại ảnh hưởng đến quyết định của bạn hàng ngày.

📍 Thông tin khoá học:

  • Giảng viên: Dr Anne Turner, Evie Michailidis
  • Nền tảng: FutureLearn
  • Thời lượng: 3 tiếng trong 2 tuần.
  • Hình thức: Online
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

⭐️ Thông tin chi tiết và đăng ký khoá học tại đây: https://bit.ly/3miD1Qu

——————–

[Online] Consumer Behaviour and Psychology

💥 Have you ever wondered why you buy one brand of cereal over another? Or why you might react to different types of advertising? Your decisions are motivated by a number of factors. The study of these factors is called consumer psychology.

💥 On this course you will explore what consumer psychology means and how it’s related to the rise of a consumer society. You will be introduced to basic marketing concepts and you will understand how these concepts affect the relationship between customers and the companies. And you will reflect on how consumer psychology impacts the decisions you make everyday.

📍 About this course:

  • Instructors: Dr Anne Turner, Evie Michailidis
  • Platform: FutureLearn
  • Duration: 3 hours in 2 weeks
  • Language: English
  • 100% Online

⭐️ For more information and enrollment: https://bit.ly/3miD1Qu

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Anh Phu Nguyen Ngoc

anhphu.ivolunteer@gmail.com