Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Nền Tảng Phí Kinh Tế Học Vi Mô

⏰ NO DEADLINE.

[English Caption Below]

💰 Nền kinh tế của một quốc gia bao gồm ba tác nhân kinh tế chính; người tiêu dùng, công ty và chính phủ. Phân tích các lựa chọn của các tác nhân kinh tế này là một trong những môn học chính của kinh tế vi mô.

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách các quyết định của các tác nhân kinh tế được thể hiện trên thị trường như cung và cầu của hàng hóa. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về trạng thái cân bằng trên thị trường, đó là khi lượng cầu bằng lượng cung. Sự hình thành của trạng thái cân bằng này là một trọng tâm chính khác của kinh tế học vi mô. Bằng cách xác định điểm cân bằng trên thị trường, chúng ta có thể thấy giá sẽ ở mức nào và giao dịch sẽ xảy ra ở mức nào.

📊 Thông tin khóa học: 

 • Nền tảng: Udemy
 • Hình thức: Online
 • Thời lượng: 50 phút
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Giảng viên: Sunny G
 • Học phí: Hoàn toàn miễn phí

📊 Nội dung khóa học:

Khóa học sẽ cung cấp  những kiến ​​thức cơ bản về kinh tế vi mô, bao gồm cung và cầu hàng hóa và mức độ cân bằng trên thị trường ảnh hưởng đến giá như thế nào.

 • Các khái niệm kinh tế cơ bản và kỹ năng phân tích sơ cấp
 • Cách phân tích sự lựa chọn của người tiêu dùng, doanh nghiệp và chính phủ
 • Cách xác định cung cầu hàng hóa
 • Nguồn gốc của trạng thái cân bằng trên thị trường và ảnh hưởng của nó đến giá cả

📌Thông tin chi tiết và đăng ký tại:  https://www.udemy.com/course/basics-of-demand-supply-in-microeconomics/

 

————-

💰 A country’s economy consists of three major economic agents; consumers, firms and government. Analyzing the choices made by these economic agents is one of the main subjects of microeconomics.

In this economics and finance course, you will learn how the decisions made by economic agents are represented in the market as demand and supply of commodities. You will also learn about equilibriums in the market, which is when the quantity demanded is equal to the quantity supplied. The derivation of this equilibrium is another main focus of microeconomics. By deriving an equilibrium in a market, we can see at which level the price will be and how much of a transaction will occur.

📊 Information about this course:

 • Platform: Udemy
 • Format: Online
 • Length: 50 minutes
 • Language: English
 • Instructor: Sunny G
 • Tuition Fee: Free

📊 What you’ll learn:

Learn the basics of microeconomics, including supply and demand of commodities and how equilibrium in the market affects price.

 • Basic economic concepts and elementary analytical skills
 • How to analyze the choices of consumers, firms and government
 • How to determine demand and supply of commodities
 • The derivation of equilibrium in the market and its affect on price

📌Further information and register at: https://www.udemy.com/course/basics-of-demand-supply-in-microeconomics/

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=14553

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3


Phương Nghi

phuongnghi.ivolunteer@gmail.com