Deadline: 01/09/2021

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Cải Thiện Sức Khỏe Toàn Cầu

🌸 Dealine: 01/09/2021

[English caption below]

🌸 Mô tả về khóa học

🌻 Cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chỉ hữu ích khi chất lượng dịch vụ được cung cấp. Nhiều người đồng ý rằng chất lượng là quan trọng – nhưng nó là gì? Làm thế nào để chúng tôi xác định nó? Làm thế nào để chúng tôi đo lường nó? Và quan trọng nhất, làm thế nào chúng ta có thể làm cho nó tốt hơn?

🌻 Khóa học được thiết kế cho những người quan tâm đến sức khỏe và chăm sóc sức khỏe và muốn tìm hiểu thêm về cách đo lường và cải thiện sự chăm sóc đó – cho bản thân họ, cho tổ chức của họ hoặc cho quốc gia của họ. Mỗi phiên sẽ tương tác và cung cấp các công cụ cụ thể mà học viên có thể sử dụng. Chúng tôi sẽ trao quyền cho bạn để đưa ra câu hỏi, đề xuất các giải pháp cụ thể và thúc đẩy sự thay đổi.

🌻 Chúng tôi đã tập hợp những nhà tư tưởng hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới – không chỉ những người là chuyên gia – mà còn là những người có kinh nghiệm thực tế, điều hành các tổ chức, bệnh viện và bộ y tế. Vì vậy, hãy tham gia với chúng tôi – cho dù bạn là bác sĩ, y tá hay nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác, nếu bạn là sinh viên y khoa, y tế công cộng hoặc chính sách y tế hoặc một bệnh nhân chỉ đơn giản quan tâm đến việc được chăm sóc tốt – khóa học này là dành cho bạn.

🌸 Chi tiết khóa học

🌻 Học phí: miễn phí

🌻 Ngôn ngữ học: Tiếng Anh

🌻 Nền tảng: edX

🌻 Người dạy: Ashish Jha

🌻 Tổ chức : Harvard T.H. Chan School of Public Health

🌸 Thông tin chi tiết tại: https://online-learning.harvard.edu/course/improving-global-health-focusing-quality-and-safety?delta=1

——————————————————————————

🌸 Course description

🌻 Improving access to healthcare is only as useful as the quality of care provided. Many agree that quality is important – but what is it? How do we define it? How do we measure it? And most importantly, how might we make it better?

🌻 The course is designed for those who care about health and healthcare and wish to learn more about how to measure and improve that care – for themselves, for their institutions, or for their countries. Each session will be interactive and provide concrete tools that students can use. We will empower you to raise questions, propose concrete solutions, and promote change.

🌻 We have assembled leading thinkers from around the globe – not only people who are experts – but people with real, hands-on experience running organizations, hospitals, and ministries of health. So join us – whether you are a physician, nurse, or another healthcare provider, if you are a student of medicine, public health, or health policy, or a patient who simply cares about getting good care – this course is for you.

🌸 Detail

🌻 Tution: free

🌻 Course Language: English

🌻 Instructor: Ashish Jha

🌻 PLATFORM: edX

🌻 Organization by: Harvard T.H. Chan School of Public Health

🌸 For more information: https://online-learning.harvard.edu/course/improving-global-health-focusing-quality-and-safety?delta=1

 

Vân Đoàn

ngocvan.ivolunteervn@gmail.com

You may also like...