Deadline: All year round

[Online] Khoá Học Nhập Môn Miễn Phí Về Thị Giác Máy Tính 

No Deadline

[Online] Khoá Học Nhập Môn Miễn Phí Về Thị Giác Máy Tính

[English Caption Below]

💡 Nội dung khoá học :

Khóa học này lý tưởng cho bất kỳ ai tò mò hoặc quan tâm đến việc khám phá các khái niệm về thị giác máy tính.  Nó cũng hữu ích cho những người mong muốn một khóa học bồi dưỡng về các khái niệm toán học của thị giác máy tính.  Người học cần có kinh nghiệm và kỹ năng lập trình cơ bản (hiểu về vòng lặp for, câu lệnh if / else), cụ thể là trong MATLAB (Mathworks cung cấp kiến ​​thức cơ bản tại đây: https://www.mathworks.com/learn/tutorials/matlab-onramp.html)  .  Người học cũng nên làm quen với những điều sau đây: đại số tuyến tính cơ bản (phép toán vectơ ma trận và ký hiệu), hệ tọa độ 3D và phép biến đổi, phép tính cơ bản (đạo hàm và tích phân) và xác suất cơ bản (biến ngẫu nhiên).

💡Bạn sẽ học được :

-Hiểu thị giác máy tính là gì và mục tiêu của nó

– Xác định một số lĩnh vực ứng dụng chính của thị giác máy tính

– Hiểu quy trình hình ảnh kỹ thuật số

-Áp dụng các kỹ thuật toán học để hoàn thành các nhiệm vụ về thị giác máy tính

💡Thông tin khoá học :

-Nền tảng : Coursera

-Hướng dẫn bởi: Radhakrishna Dasari and Junsong Yuan

-Thời lượng : 13 giờ

-Ngôn ngữ : Tiếng Anh

-Hình thức : Online 100%

💡 Thông tin chi tiết và đăng kí :

https://bit.ly/3wrkMx3

——————————————————————

🌿Content:

This course is ideal for anyone curious about or interested in exploring the concepts of computer vision. It is also useful for those who desire a refresher course in mathematical concepts of computer vision. Learners should have basic programming skills and experience (understanding of for loops, if/else statements), specifically in MATLAB (Mathworks provides the basics here:https://www.mathworks.com/learn/tutorials/matlab-onramp.html). Learners should also be familiar with the following: basic linear algebra (matrix vector operations and notation), 3D co-ordinate systems and transformations, basic calculus (derivatives and integration) and basic probability (random variables).

🌿What you will learn :

-Understand what computer vision is and its goals

-Identify some of the key application areas of computer vision

-Understand the digital imaging process

-Apply mathematical techniques to complete computer vision tasks

🌿About this course:

-Offered by Coursera

-Instructor : Radhakrishna Dasari and Junsong Yuan

-Time : 13 hours

-Language: English

-100% online

🌿For more information and sign up : https://bit.ly/3wrkMx3

 

 

 

Bảo Anh Trần Vũ

baoanh.ivolunteervn@gmail.com

You may also like...