Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Biến Đổi Khí Hậu Và Nước Ở Vùng Núi: Mối Quan Tâm Toàn Cầu

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

🌦️ Giới thiệu chung:

Biến đổi khí hậu là gì? Các vùng núi bị ảnh hưởng như thế nào bởi sự phát triển của tài nguyên nước và việc sử dụng chúng? Những loại rủi ro nào cần được xem xét?

Núi được biết đến là môi trường vật lý đặc biệt nhạy cảm, nơi có những thay đổi dữ dội và nhanh chóng trong quá khứ và có thể ngày càng tăng trong tương lai, gây áp lực lên cơ sở tài nguyên của chúng.

Trong bối cảnh này, một nhóm khoảng 100 chuyên gia đã làm việc từ năm 2008 đến năm 2013 cho dự án ACQWA Châu u (www.acqwa.ch) do Đại học Geneva điều phối. Các mục tiêu chính của dự án là đánh giá tác động của khí hậu thay đổi đối với số lượng và chất lượng nước có nguồn gốc từ các vùng núi, đặc biệt là nơi băng tuyết tan chảy đại diện cho thành phần dòng chảy lớn, đôi khi lớn nhất. Một mục tiêu khác của dự án là xác định những gián đoạn tiềm tàng đối với các hoạt động kinh tế phụ thuộc vào nước liên quan đến tác động của khí hậu đối với các hệ thống thủy văn, và đề xuất một danh mục các chiến lược thích ứng khả thi.

☔ Nội dung khóa học:

 • Giới thiệu về biến đổi khí hậu
 • Tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên nước
 • Tác động của biến đổi khí hậu đối với việc sử dụng nước
 • Khuyến nghị cho các chiến lược quản lý nước và thích ứng
 • Quản lý rủi ro

🌈 Thông tin khóa học:

 • Giáo viên: Giáo sư Martin Benison và Markus Stoffel
 • Cung cấp bởi: Đại học Geneva
 • Thời gian: 17 tiếng
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: 100% online

💌 Đăng kí ngay tại: https://www.coursera.org/learn/climate-changes-mountains-water

——————

🌦️ General introduction:

What is climate change? How are mountain regions affected by the evolution of water resources and their uses? What kind of risks need to be considered?

Mountains are recognized as particularly sensitive physical environments where intense and rapid changes have in the past, and may increasingly in the future, place pressure on their resource base.

In this context, a team of roughly 100 experts worked from 2008 to 2013 for the European ACQWA project (www.acqwa.ch) which was coordinated by the University of Geneva. The primary objectives of the project were to assess the impacts of a changing climate on the quantity and quality of water originating in mountain regions, particularly where snow- and ice melt represent a large, sometimes the largest, streamflow component. A further objective of the project was to determine the potential disruptions to water-dependent economic activities related to the climate impacts on hydrological systems, and to propose a portfolio of possible adaptation strategies.

☔ Course content:

 • Introduction to climate change
 • Impacts of Climate Change on Water Resources
 • Impacts of Climate Change on Water Uses
 • Recommendations for Adaptation and Water Governance Strategies
 • Risk management

🌈 Course information:

 • Teacher: Professor Martin Benison, Markus Stoffel
 • Offered by: University of Geneva
 • Time: 17 hours
 • Language: English
 • 100% online

💌 Register now at: https://www.coursera.org/learn/climate-changes-mountains-water

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=14180

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3


Ngân Huỳnh

phuongngan.ivolunteervn@gmail.com