Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Tìm Hiểu Về Tín Hiệu Tế Bào

📌 NO DEADLINE
[English caption below]

🔬Ngay cả những sinh vật đơn giản nhất đều có thể phát hiện và tạo nên phản ứng đối với môi trường luôn thay đổi xung quanh chúng. Trong tế bào con người cũng diễn ra quá trình tương tự. Ở sinh vật đa bào, các tế bào được bao quanh bởi môi trường ngoại bào mà từ đó các tín hiệu được tiếp nhận và phản hồi. Các tác động ngoại bào tiếp đó được giải mã và truyền đến các bộ phận liên quan nhờ một loạt các bước hoạt hóa / vô hiệu hóa liên quan đến phân tử nội bào. Sự dẫn truyền thông tin này trong các con đường phân tử được gọi là sự dẫn truyền tín hiệu; nó đôi khi cũng được gọi một cách đơn giản là các ‘tín hiệu’.

🔬 Kiến thức học được sau khi học xong khoá học:
• Hiểu các nguyên tắc cơ bản của cơ chế truyền tín hiệu, đặc biệt là các khái niệm về tính đặc hiệu của phản ứng, biên độ và thời lượng tín hiệu, sự tích hợp tín hiệu và vị trí nội bào
• Đưa ra các ví dụ về các loại tín hiệu và thụ thể ngoại bào khác nhau, đồng thời giải thích ý nghĩa, chức năng của chúng
• Mô tả các cơ chế mà các thụ thể khác nhau có thể được kích hoạt bởi các phối tử tương ứng của chúng
• Mô tả và cho ví dụ về cấu trúc, tính chất của các thành phần chính trong đường dẫn truyền tín hiệu

🔬 THÔNG TIN KHÓA HỌC:
• Tài trợ: Đại học Open
• Nền tảng: Open Learn
• Hình thức: 100% online
• Ngôn ngữ: Tiếng Anh
• Thời gian: 12 tiếng

🔬 ĐĂNG KÝ HỌC MIỄN PHÍ TẠI: https://www.open.edu/openlearn/cell-signalling
_________________________________

🔬Even the simplest organisms can detect and respond to events in their ever-changing environment. Similarly, within a multicellular organism, cells are surrounded by an extracellular environment from which signals are received and responded to. Extracellular events are decoded and transmitted to relevant parts of individual cells by way of a series of activation/deactivation steps involving many intracellular molecules. This relay of information along molecular pathways is called signal transduction; it is sometimes also simply referred to as ‘signalling’.

🔬 By taking this course, you will be able to:
• Understand the basic principles of signal transduction mechanisms, in particular the concepts of response specificity, signal amplitude and duration, signal integration and intracellular location
• Give examples of different types of extracellular signals and receptors, and explain their functional significance
• Describe the mechanisms by which different receptors may be activated by their respective ligands
• Describe and give examples of the structure and properties of the major components of signal transduction pathways

🔬ABOUT THIS COURSE:
• Offered by: Open University
• Foundation: Open Learn
• 100% online
• Language: English
• Duration: 12 hours

🔬ENROLL FOR FREE AT: https://www.open.edu/openlearn/cell-signalling

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Giáng My Vũ

giangmy.ivolunteer@gmail.com

You may also like...