Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Tìm Hiểu Về Tín Hiệu Tế Bào

? NO DEADLINE
[English caption below]

?Ngay cả những sinh vật đơn giản nhất đều có thể phát hiện và tạo nên phản ứng đối với môi trường luôn thay đổi xung quanh chúng. Trong tế bào con người cũng diễn ra quá trình tương tự. Ở sinh vật đa bào, các tế bào được bao quanh bởi môi trường ngoại bào mà từ đó các tín hiệu được tiếp nhận và phản hồi. Các tác động ngoại bào tiếp đó được giải mã và truyền đến các bộ phận liên quan nhờ một loạt các bước hoạt hóa / vô hiệu hóa liên quan đến phân tử nội bào. Sự dẫn truyền thông tin này trong các con đường phân tử được gọi là sự dẫn truyền tín hiệu; nó đôi khi cũng được gọi một cách đơn giản là các ‘tín hiệu’.

? Kiến thức học được sau khi học xong khoá học:
• Hiểu các nguyên tắc cơ bản của cơ chế truyền tín hiệu, đặc biệt là các khái niệm về tính đặc hiệu của phản ứng, biên độ và thời lượng tín hiệu, sự tích hợp tín hiệu và vị trí nội bào
• Đưa ra các ví dụ về các loại tín hiệu và thụ thể ngoại bào khác nhau, đồng thời giải thích ý nghĩa, chức năng của chúng
• Mô tả các cơ chế mà các thụ thể khác nhau có thể được kích hoạt bởi các phối tử tương ứng của chúng
• Mô tả và cho ví dụ về cấu trúc, tính chất của các thành phần chính trong đường dẫn truyền tín hiệu

? THÔNG TIN KHÓA HỌC:
• Tài trợ: Đại học Open
• Nền tảng: Open Learn
• Hình thức: 100% online
• Ngôn ngữ: Tiếng Anh
• Thời gian: 12 tiếng

? ĐĂNG KÝ HỌC MIỄN PHÍ TẠI: https://www.open.edu/openlearn/cell-signalling
_________________________________

?Even the simplest organisms can detect and respond to events in their ever-changing environment. Similarly, within a multicellular organism, cells are surrounded by an extracellular environment from which signals are received and responded to. Extracellular events are decoded and transmitted to relevant parts of individual cells by way of a series of activation/deactivation steps involving many intracellular molecules. This relay of information along molecular pathways is called signal transduction; it is sometimes also simply referred to as ‘signalling’.

? By taking this course, you will be able to:
• Understand the basic principles of signal transduction mechanisms, in particular the concepts of response specificity, signal amplitude and duration, signal integration and intracellular location
• Give examples of different types of extracellular signals and receptors, and explain their functional significance
• Describe the mechanisms by which different receptors may be activated by their respective ligands
• Describe and give examples of the structure and properties of the major components of signal transduction pathways

?ABOUT THIS COURSE:
• Offered by: Open University
• Foundation: Open Learn
• 100% online
• Language: English
• Duration: 12 hours

?ENROLL FOR FREE AT: https://www.open.edu/openlearn/cell-signalling

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=16887

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER