Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Tìm Hiểu Về Tâm Lý Trẻ Thơ

‼️NO DEADLINE ‼️

[English Caption Below]

?Nội dung khóa học :

Thời thơ ấu là thời kỳ tăng trưởng và phát triển nhanh chóng, và việc nghiên cứu những thay đổi này là vô cùng ấn tượng. Trong khóa học này , bạn sẽ được giới thiệu về lĩnh vực tâm lý học trẻ em và một số câu hỏi chính về thời thơ ấu. Những câu hỏi này bao gồm ‘Điều gì ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em?’ và ‘Làm thế nào để các nhà tâm lý học nghiên cứu những thay đổi về thể chất và nhận thức xảy ra trong thời thơ ấu?’ Khi bạn làm việc với tài liệu này, bạn cũng sẽ hiểu sâu hơn về cách các nhà tâm lý học làm việc với trẻ nhỏ trong một loạt các bối cảnh áp dụng thông qua các hoạt động và tài liệu nghe nhìn ..

?Bạn sẽ học được :

 • Hiểu luật tâm lý trẻ em như một lĩnh vực nghiên cứu
 • Hiểu cách các lý thuyết cố gắng giải thích sự phát triển của trẻ em
 • Những câu hỏi quan trọng trọng tâm của tâm lý trẻ em
 • Hiểu cách các nhà tâm lý học làm việc trong các môi trường khác nhau.

?Thông tin khoá học :

 • Nền tảng : Openedu
 • Hướng dẫn bởi: (có sẵn)
 • Thời lượng : 8 giờ
 • Ngôn ngữ : Tiếng Anh
 • Hình thức : Online 100%

?Thông tin chi tiết và đăng ký :  https://bit.ly/3yTxoxZ

——————————————————————

 ?Content:

Childhood is a time of rapid growth and development, and studying these changes is endlessly stimulating. In this free course, Introduction to child psychology, you will be introduced to the discipline of child psychology and some of the key questions that guide the understanding of childhood. These questions include ‘What influences children’s development?’ and ‘How do psychologists study the physical and cognitive changes that occur during childhood?’ As you work through this material, you will also gain a deeper understanding concerning how psychologists work with young children across a range of applied settings through activities and audio-visual materials..

 ?What you will learn : 

 • Understand the discipline of child psychology as an area of study
 • Understand how theories try to explain children’s development
 • Discuss important questions that are central to child psychology
 • Understand how child psychologists work in different applied settings.

?About this course:

 • Offered by Openedu
 • Instructor : ( credited)
 • Time :8 hours
 • Language: English
 • 100% online

?For more information and sign up : https://bit.ly/3yTxoxZ

 

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=19838

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER