Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Pháp Luật Và Kinh Tế Trên Nền Tảng Truyền Thông

NO DEADLINE

[English Caption Below]

? Giới thiệu về khóa học:

 • Khóa học này tìm hiểu về mối quan hệ giữa pháp luật và công nghệ, trọng tâm khóa học là luật Hoa Kỳ so với luật thế giới, đặc biệt là Châu Âu.
 • Sự phát triển công nghệ là một yếu tố quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế và trong đó đặt ra những câu hỏi mở rộng hơn về con người, bao gồm cách văn hóa phát triển và ai là người kiểm soát sự tiến bộ ấy. Công nghệ cũng góp phần quan trọng theo vô số cách khác nhau vì nó thiết lập khuôn khổ chính phủ tương tác với người dân, cả trong vấn đề phát ngôn, thiết lập ranh giới giữa đời sống cá nhân và chính phủ.

? Bạn sẽ đạt được kỹ năng gì trong khóa học: 

 • Luật sở hữu trí tuệ
 • Pháp luật
 • Luật cạnh tranh
 • Kinh tế thị trường

? Cấu trúc bài học: 

 • Giới thiệu về khóa học
 • Microsoft: Máy tính để bàn và Internet
 • Google Emerges
 • Điện thoại thông minh
 • Sự công bằng và bình đẳng
 • “The Day the Music Died” – Ngày âm nhạc chết
 • Video: Nghe và xem
 • Đánh giá khóa học
 • Người khổng lồ internet
 • Thông tin giáo dục pháp luật

? Thông tin khóa học:

 • 100% Online
 • Thời lượng: khoảng 60 giờ để hoàn thành
 • Ngôn ngữ: Tiếng anh
 • Phụ đề: tiếng Ả Rập, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ý, tiếng Việt, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha
 • Cung cấp bởi: Đại học Chicago

? Đăng ký ngay tại: https://www.coursera.org/learn/internetgiants

____________________

? About this course: 

 • This course will explore the relationship between law and technology with a strong focus on the law of the United States with some comparisons to laws around the world, especially in Europe.
 • Tech progress is an important source of economic growth and raises broader questions about the human condition, including how culture evolves and who controls that evolution. Technology also matters in countless other ways as it often establishes the framework in which governments interact with their citizens, both in allowing speech and in establishing exactly what the boundaries are between private life and the government.

? You will gain skills:

 • Intellectual Property Law
 • Law
 • Competition Law
 • Market (Economics)

? Syllabus: 

 • Introduction to the Course
 • Microsoft: The Desktop v. The Internet
 • Google Emerges
 • Smartphones
 • Nondiscrimination and Neutrality
 • The Day the Music Died?
 • Video: Listening and Watching
 • Course Review
 • Internet Giants: Experimental
 • Mandatory Continuing Legal Education Information

? Course information:

 • 100% Online
 • Duration: Approx. 60 hours to complete
 • Language: English
 • Subtitles: Arabic, French, Portuguese (European), Italian, Vietnamese, German, Russian, English, Spanish
 • Offered by: University of Chicago

? Register now: https://www.coursera.org/learn/internetgiants

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=19837

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER