Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Nghệ Thuật Đương Đại Và Ý Tưởng Của Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Hiện Đại MoMA

🧭No Deadline

[English caption below]

💡Giới thiệu chung:

 • Khóa học này được thiết kế cho bất kỳ ai quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về nghệ thuật hiện đại và đương đại. Trong năm tuần, bạn sẽ quan sát nghệ thuật qua nhiều chủ đề: Địa điểm & không gian, Nghệ thuật & Bản sắc, Biến đổi các đối tượng hàng ngày và Nghệ thuật & Xã hội. Mỗi tuần bắt đầu bằng một video kết nối các tác phẩm nghệ thuật từ bộ sưu tập của Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại với từng chủ đề. Bạn sẽ nghe các cuộc phỏng vấn bằng âm thanh với các nghệ sĩ, nhà thiết kế và người phụ trách và tìm hiểu thêm về các tác phẩm được chọn lọc từ các bài đọc cũng như tài nguyên bổ sung.

💡Điều kiện:

 • Miễn phí (hoặc phải trả $79 để nhận bằng chứng nhận từ Bảo tàng).
 • Đây là một khóa học bằng Tiếng Anh (có phụ đề bằng Tiếng Anh).

💡Lợi ích: Thông qua khóa học bạn sẽ biết về:

 • Các quy trình làm việc của họa sĩ, bao gồm các phương thức thí nghiệm và cách làm việc khi công nghệ đổi mới.
 • Phát triển tư duy phản biện và kỹ năng quan sát để hiểu cách các họa sĩ đối mặt với các vấn đề xã hội và văn hóa trong thời đại của họ.
 • Kiến thức khi quan sát và nói về nghệ thuật và thiết kế hiện đại và đương đại, đồng thời tìm cảm hứng từ nghệ thuật xung quanh bạn.
 • Hiểu rõ hơn những lựa chọn bạn đưa ra về thời trang liên quan đến cách thể hiện bản sắc và các vấn đề như thực tiễn lao động và tính bền vững.

Xem thêm thông tin về khóa học tại đây

——————————————————————–

💡Introduction:

Welcome to Modern Art & Ideas! This course is designed for anyone interested in learning more about modern and contemporary art. Over the next five weeks, you will look at art through a variety of themes: Places & Spaces, Art & Identity, Transforming Everyday Objects, and Art & Society. Each week kicks off with a video that connects works of art from The Museum of Modern Art’s collection to the theme. You will hear audio interviews with artists, designers, and curators and learn more about selected works in the additional readings and resources.

💡Requirement:

 • FREE
 • Language: English

💡What’ll you learn:

 • Throughout this course you will discover how artists:
 • Represent place and take inspiration from their environment
 • Create works of art to express, explore, and question identity, use everyday objects to challenge assumptions about what constitutes a work of art and how it should be made
 • Respond to the social, cultural, and political issues of their time through works of art.

Apply in:  tại đây

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Thi Khanh Hang Tran

khanhhang.ivolunteer@gmail.com