Deadline: All year round

[Online] Khoá Học Miễn Phí Tìm Hiểu Về Học Máy (Machine Learning)

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

📍 Giới thiệu về khoá học:

Học máy (machine learning) là môn khoa học khiến máy tính hoạt động mà không cần được lập trình rõ ràng. Trong thập kỷ qua, công nghệ học máy đã mang lại cho chúng ta những chiếc xe tự lái, khả năng nhận dạng giọng nói thực tế, tìm kiếm trên web hiệu quả và sự hiểu biết được cải thiện đáng kể về bộ gen của con người. Học máy ngày nay phổ biến đến mức bạn có thể sử dụng nó hàng chục lần mỗi ngày mà không hề hay biết. Nhiều nhà nghiên cứu cũng cho rằng đó là cách tốt nhất để đạt được tiến bộ đối với A.I ở cấp độ con người. Trong lớp học này, bạn sẽ tìm hiểu về các kỹ thuật học máy hiệu quả nhất, đồng thời được thực hành triển khai các kỹ thuật đó và làm cho chúng hoạt động cho chính bạn. Quan trọng hơn, bạn sẽ không chỉ học về những nền tảng lý thuyết của việc học mà còn có được những bí quyết thực tế cần thiết để áp dụng nhanh chóng và hiệu quả những kỹ thuật này vào các vấn đề mới. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về một số phương pháp hay nhất của Thung lũng Silicon trong đổi mới vì nó liên quan đến học máy và A.I.

Khóa học này cung cấp giới thiệu rộng rãi về học máy, đào tạo dữ liệu và nhận dạng mẫu thống kê. Các chủ đề bao gồm: (i) Học có giám sát (thuật toán tham số / không tham số, máy vectơ hỗ trợ, hạt nhân, mạng nơ-ron). (ii) Học không giám sát (phân cụm, giảm số lượng, hệ thống tư vấn, học sâu). (iii) Các phương pháp hay nhất trong học máy (lý thuyết thiên vị / phương sai; quy trình đổi mới trong học máy và A.I). Khóa học cũng sẽ rút ra từ nhiều nghiên cứu điển hình và ứng dụng, do đó bạn cũng sẽ học cách áp dụng các thuật toán học tập để xây dựng robot thông minh (nhận thức, điều khiển), hiểu văn bản (tìm kiếm trên web, chống thư rác), thị giác máy tính, tin học y tế , âm thanh, khai thác cơ sở dữ liệu và các lĩnh vực khác.

📍 Thông tin khoá học:

 • 100% online
 • Thời lượng: Khoảng 60 giờ để hoàn thành
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh, phụ đề: tiếng Ả Rập, Pháp, Bồ Đào Nha, Trung, Ý, Việt, Đức, Nga, Do Thái, Tây Ban Nha, Hindi, Nhật
 • Giáo viên hướng dẫn: Andrew Ng
 • Cung cấp bởi: Đại học Stanford
 • Nền tảng: Coursera

📍 Đăng ký ngay tại: https://www.coursera.org/learn/machine-learning

———————————–

📍 About this course:

Machine learning is the science of getting computers to act without being explicitly programmed. In the past decade, machine learning has given us self-driving cars, practical speech recognition, effective web search, and a vastly improved understanding of the human genome. Machine learning is so pervasive today that you probably use it dozens of times a day without knowing it. Many researchers also think it is the best way to make progress towards human-level AI. In this class, you will learn about the most effective machine learning techniques, and gain practice implementing them and getting them to work for yourself. More importantly, you’ll learn about not only the theoretical underpinnings of learning, but also gain the practical know-how needed to quickly and powerfully apply these techniques to new problems. Finally, you’ll learn about some of Silicon Valley’s best practices in innovation as it pertains to machine learning and AI.

This course provides a broad introduction to machine learning, datamining, and statistical pattern recognition. Topics include: (i) Supervised learning (parametric/non-parametric algorithms, support vector machines, kernels, neural networks). (ii) Unsupervised learning (clustering, dimensionality reduction, recommender systems, deep learning). (iii) Best practices in machine learning (bias/variance theory; innovation process in machine learning and AI). The course will also draw from numerous case studies and applications, so that you’ll also learn how to apply learning algorithms to building smart robots (perception, control), text understanding (web search, anti-spam), computer vision, medical informatics, audio, database mining, and other areas.

📍 Course information:

 • 100% online
 • Time duration: About 60 hours to complete
 • Language: English, subtitles: Arabic, French, Portuguese (European), Chinese (Simplified), Italian, Vietnamese, German, Russian, English, Hebrew, Spanish, Hindi, Japanese
 • Instructor: Andrew Ng
 • Offered by: Stanford University
 • Platform: Coursera

📍 Apply in: https://www.coursera.org/learn/machine-learning


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Bich Ha Do

bichha.ivolunteer@gmail.com