Deadline: All year round

[Online] Khoá Học Miễn Phí Về Tiếng Anh Thương Mại: Cách Đưa Ra Một Quyết Định

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

📍 Giới thiệu khoá học:

Khóa học miễn phí này sẽ giúp bạn giải quyết những khó khăn về ngôn ngữ có thể phát sinh trong khi đưa ra về tính thực tiễn của quá trình đưa ra quyết định và tham vấn cần thiết để đảm bảo nhân viên được tiếp cận.

📍 Bạn sẽ học được gì?

Hiểu quá trình đưa ra quyết định, liên quan đến việc tham khảo ý kiến ​​của nhân viên và lên kế hoạch.

📍 Nội dung khoá học:

 • Giới thiệu
 • Mục đích khoá học
 1.  Tổng quan
 2.  So sánh các lựa chọn
 3.  Truyền đạt quyết định
 • Kết luận
 • Thông tin bổ sung
 • Lời cảm ơn

📍 Thông tin khoá học:

 • 100% online
 • Thời lượng: 5 giờ
 • Giáo viên hướng dẫn: (có sẵn)
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Cung cấp bởi: OpenLearn

📍 Đăng ký tại: https://bit.ly/3gJiYK4

———————–

📍 About this course:

This free course will help you with the language difficulties that can arise while providing assistance with the practicalities of the decision-making processes involved and the consultation that is necessary to ensure employees are kept informed.

📍 What will you learn?

Understand the process of decision making, involving consultation with staff and drawing up a plan of action.

📍 Course content

 • Introduction
 • Learning outcomes
 1. Overview
 2. Comparing options
 3. Communicating the decision
 • Conclusion
 • Additional resources
 • Acknowledgements

📍 Course information:

 • 100% online
 • Time duration: 5 hours
 • Instructor: (credited)
 • Language: English
 • Offered by: OpenLearn

📍 Apply in: https://bit.ly/3gJiYK4


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Bich Ha Do

bichha.ivolunteer@gmail.com