Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Tạo Video Quảng Cáo Thông Qua Canva

NO DEADLINE

[English Caption Below]

📌 Giới thiệu về khóa học:

 • Trong khóa học này, bạn sẽ được học cách tạo kịch bản, sau đó thiết kế video quảng cáo cho kịch bản này và tạo sự hấp dẫn cho video bằng cách sử dụng nền, hình ảnh và hoạt ảnh.
 • Sau khi kết thúc dự án, bạn sẽ có đủ tự tin để tạo dựng video quảng cáo hấp dẫn và chuyên nghiệp trên Canva giúp bạn tiếp thị trên những nền tảng truyền thông xã hội.

📌 Bạn sẽ học gì trong khóa học này:

 • Tìm hiểu cách tạo video quảng cáo
 • Tìm hiểu cách tạo tập lệnh cho video
 • Tìm hiểu cách tạo một video hấp dẫn hơn bằng cách sử dụng nền, phông chữ, hình ảnh và hoạt ảnh
 • Sử dụng kinh nghiệm thực tế này trong những buổi phỏng vấn

📌 Bạn sẽ đạt được kỹ năng:

 • Marketing
 • Biên kịch
 • Video quảng cáo
 • Tạo video

📌 Cấu trúc bài học: 

 • Tạo tài khoản Canva mới
 • Tổng quan về giao diện Canva
 • Tạo video: Những khó khăn của khách hàng
 • Tạo video: Giới thiệu doanh nghiệp và giải pháp
 • Tạo video: Lời kêu gọi hành động

📌 Thông tin khóa học:

 • 100% Online
 • Thời gian: 1,5 giờ
 • Ngôn ngữ: Tiếng anh
 • Trình độ: Sơ cấp
 • Nền tảng: Coursera

📌 Đăng ký ngay tại: https://www.coursera.org/projects/create-a-promotional-video-using-canva

___________________

📌 About this course: 

 • In this course, you will learn how to create a script and then create a Promotional Video around it and make the video appealing using video backgrounds, images and animations.
 • By the end of this project, you will be confident in creating an eye-catching and professional Promotional Video in Canva which you can use to Market on Social Media Platforms.

📌 You will learn in this course: 

 • Learn to create a Promotional Video
 • Learn to create the Script for the Promotional Video
 • Learn to make the video more appealing using video backgrounds, fonts, images and animations
 • Highlight this hands-on experience in an interview

📌 The skill you will gain: 

 • Marketing
 • Screenwriting
 • Promotional Video
 • Video Creation

📌 Syllabus: 

 • Create a New Canva Account
 • Canva Dashboard Overview
 • Video Creation: Customer’s pain point
 • Video creation: Introducing our business and solutions
 • Video Creation: Call To Action

📌 Course information:

 • 100% Online
 • Duration: 1.5 hours
 • Language: English
 • Level: Beginner
 • Platform: Coursera

📌 Register now: https://www.coursera.org/projects/create-a-promotional-video-using-canva

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Hoa Nguyễn Thị Hồng

honghoa.ivolunteer@gmail.com