Deadline: All year round

[New Zealand] Học Bổng Toàn Phần Bậc Sau Đại Học Tại Đại Học Otago 2021/2022

⏰ DEADLINE: All year round

🔔 GIỚI THIỆU

Đại học Otago là một trường đại học cao đẳng có trụ sở tại Dunedin, Otago, New Zealand. Đại học được xếp hạng trong 1% các trường đại học hàng đầu trên thế giới. Chọn Otago vì sự xuất sắc trong học tập và trải nghiệm sinh viên xuất sắc. Trong 6 trong số 9 năm qua, các giáo viên Đại học đã đánh bại tất cả các trường đại học và trường bách khoa khác để giành được Giải thưởng Tối cao của Thủ tướng Chính phủ về Giảng dạy Xuất sắc.

📌 THÔNG TIN HỌC BỔNG

 • Quốc gia: New Zealand
 • Bậc học: Thạc sỹ và Tiến sỹ
 • Học bổng bao gồm:

Bậc Thạc Sỹ:

 1. NZ $ 15.000
 2. Tiền chi tiêu mỗi năm
 3. Miễn học phí trong nước (không bao gồm phí dịch vụ sinh viên và bảo hiểm)

Bậc Tiến sỹ:

 1. NZ $ 27.000 trợ cấp mỗi năm
 2. Miễn học phí trong nước trong 36 tháng (không bao gồm phí dịch vụ sinh viên và bảo hiểm)
 • Ngành học:
 1. Department of Oral Diagnostic and Surgical Sciences
 2. Department of Oral Rehabilitation
 3. Department of Oral Sciences
 4. Department of General Practice and Rural Health
 5. Department of Medicine
 6. Department of Pathology
 7. Department of Preventive and Social Medicine
 8. Department of Psychological Medicine
 9. Department of Surgical Sciences
 10. Department of Women’s and Children’s Health
 11. Department of Anatomy
 12. Department of Biochemistry
 13. Department of Microbiology and Immunology
 14. Department of Pharmacology and Toxicology
 15. Department of Physiology
 16. Department of Anaesthesia
 17. Department of General Practice
 18. Department of Medicine
 19. Department of Obstetrics and Gynaecology
 20. Department of Orthopaedic Surgery and Musculoskeletal Medicine
 21. Department of Paediatrics
 22. Department of Pathology and Biomedical Science
 23. Department of Population Health
 24. Department of Psychological Medicine
 25. Department of Radiology
 26. Department of Surgery
 27. Department of Medicine
 28. Department of Obstetrics, Gynaecology and Women’s Health
 29. Department of Paediatrics and Child Health
 30. Department of Pathology and Molecular Medicine
 31. Department of Primary Health Care and General Practice
 32. Department of Psychological Medicine
 33. Department of Public Health
 34. Department of Radiation Therapy
 35. Department of Surgery and Anaesthesia
 36. Department of Botany
 37. Department of Chemistry
 38. Department of Computer Science
 39. Department of Food Science
 40. Department of Geology
 41. Department of Human Nutrition
 42. Department of Marine Science
 43. Department of Mathematics and Statistics
 44. Department of Physics
 45. Department of Psychology
 46. Department of Zoology
 47. Department of Accountancy and Finance
 48. Department of Economics
 49. Department of Information Science
 50. Department of Management
 51. Department of Marketing
 52. Department of Tourism

📌 YÊU CẦU 

 • Đối với bậc Thạc sỹ:
 1. Đã đạt được chứng chỉ Thạc sĩ đầu tiên
 2. Là sinh viên quốc tế
 3. Thực hiện lấy bằng Thạc sĩ dựa trên luận án
 • Đối với bậc Tiến sỹ:

Tìm cách đạt được bằng cấp tiến sĩ đầu tiên

📌 THÔNG TIN CHI TIẾT

Vui lòng truy cập tại:  https://www.otago.ac.nz/study/scholarships/database/otago014691.html 

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Đức Đoàn Nguyên

nguyenduc.ivolunteer@gmail.com