Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Giới Thiệu Về Các Bí Ẩn Vũ Trụ Chưa Có Lời Giải Đáp

📌 NO DEADLINE
[English caption below]

🛰 Mặc dù khoa học kĩ thuật đã có nhiều bước tiến đáng kể, vẫn có nhiều điều chúng ta chưa biết về vũ trụ xung quanh. Chúng ta không biết tại sao lại xảy ra vụ nổ Big Bang. Chúng ta không biết các vụ trụ được hình thành từ đâu. Chúng ta không biết liệu có sự sống trong không gian vũ trụ ngoài kia. Chúng ta không biết về sự hình thành của các hành tinh, không biết làm cách nào mà các hố đen trở nên ngày càng lớn hay ngôi sao đầu tiên xuất hiện đã đi đâu.

🛰 Khóa học này sẽ mang đến cho bạn chín bí ẩn lớn về vũ trụ mà chúng ta vẫn chưa giải đáp được. Khóa học sẽ không thể cho bạn một đáp án chính xác về những bí ẩn này, nhưng sẽ trình bày hết cho bạn về những gì loài người đã biết và chưa biết, mang đến những kiến thức mới nhất, gần nhất mà khoa học đã tìm ra. Khóa học này dành cho tất cả những ai muốn tìm hiểu sâu hơn về các bí ẩn vũ trụ chưa có lời giải đáp.

🛰 Sau khi khóa học này kết thúc, bạn sẽ có thể:
• Hiểu về các bí ẩn lớn chưa có lời giải đáp của vũ trụ trong khoa học hiện đại
• Biết rằng tại sao các bí ẩn này lại khó tìm ra lời giải đáp đến vậy
• Biết rằng các nhà khoa học đang cố gắng nghiên cứu như thế nào

🛰 THÔNG TIN KHÓA HỌC:
• Tài trợ: Đại học Quốc Gia Úc
• Nền tảng: edX
• Hình thức: 100% online
• Giảng viên: Brian Schmidt, Paul Francis
• Ngôn ngữ: Tiếng Anh
• Thời gian: 9 tuần

🛰 ĐĂNG KÝ HỌC MIỄN PHÍ TẠI:

https://www.edx.org/course/greatest-unsolved-mysteries-of-the-universe?
_________________________________

🛰 Despite spectacular recent progress, there is still a lot we don’t know about our universe. We don’t know why the Big Bang happened. We don’t know what most of the universe is made of. We don’t know whether there is life in space. We don’t know how planets form, how black holes get so big, or where the first stars have gone.

🛰 This course will take you through nine of the greatest unsolved problems of modern astrophysics. We can’t promise you the answers, but we will explain what we do and don’t know, and give you an up-to-date understanding of current research. This course is designed for people who would like to get a deeper understanding of these mysteries than that offered by popular science articles and shows.

🛰 By taking this course, you will learn:
• An understanding of the biggest unsolved mysteries in modern astrophysics
• An appreciation of why these problems are so difficult
• How astrophysicists are attempting to answer them, and the clues that have been identified so far

🛰 ABOUT THIS COURSE:
• Offered by: Australian National University
• Foundation: edX
• 100% online
• Instructors: Brian Schmidt, Paul Francis
• Language: English
• Duration: 9 weeks

🛰 ENROLL FOR FREE AT:

https://www.edx.org/course/greatest-unsolved-mysteries-of-the-universe?

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Vũ Giáng My

alexfrancoise2004@gmail.com