Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Nuôi Dưỡng Khả Năng Lãnh Đạo Để Trở Thành Một CEO

📌NO DEADLINE

[English caption below]

🔥Việc đăng ký các khóa học kỹ năng lãnh đạo ngày nay càng trở nên dễ dàng bởi các khóa này luôn xuất hiện trên mạng

🔥Thông qua khóa học, bạn có thể ‘khám phá’ cách các CEO tạo ra ‘văn hóa’ hiệu quả, tích cực để thu hút ‘nhân tài’, tạo một môi trường đổi mới, phân tích các cơ hội tương lai để trình bày chiến lược, giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan. 

Thông tin khóa học: 

 • Tài trợ: Đại học Babson 
 • Nền tảng: edX
 • Chi phí: Miễn phí
 • Hình thức: Trực tuyến 
 • Giảng viên: Peter Cohan
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề) 
 • Thời gian hoàn thành 4 tuần 

📌NO DEADLINE

📌Thông tin chi tiết và đăng ký tại: 

https://www.edx.org/course/rise-to-leadership-become-a-ceo 

——————————————————————————————-

[Online] Rise to Leadership: Become a CEO

📌NO DEADLINE

🔥Taking a leadership course is easier than ever before because courses can be found online at universities around the globe.

🔥In this course you will learn how CEOs get results the power of creating an effective, positive culture in your organization to attract top talent, to create an environment that drives innovation, analyzing future opportunities to formulate strategy, effective communication with stakeholders – the board, investors, and communities.

📌Course overview: 

 • Offered by: Babson College
 • Platform: edX
 • Tuition: Free
 • Instructor: Peter Cohan
 • Language: English (with subtitles) 
 • 4 weeks to complete 
 • 100% online

📌NO DEADLINE

📌Register now: 

https://www.edx.org/course/rise-to-leadership-become-a-ceo 

 

                                                                                                                                                                                                                                            


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews