Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Tiếng Nhật Trình Độ N4 Qua 15 Bài Giảng


🔻No Deadline

🔻Giới thiệu:
“Khóa học tiếng Nhật trực tuyến N4” là tài liệu học tiếng Nhật liên quan đến trình độ JLPT N4. Bạn có thể học từ vựng, cách diễn đạt và ngữ pháp tương ứng với trình độ JLPT N4. Trình độ tiếng Nhật N4 được áp dụng trong các cuộc hội thoại thực tế, vì vậy khóa học này rất hữu ích cho việc luyện thi JLPT và nâng cao trình độ giao tiếp tiếng Nhật của bạn. Tất cả các bài học đều có phụ đề tiếng Anh để những người mới bắt đầu học tiếng Nhật có thể thoải mái học tập. Ngoài ra, đối với những quốc gia không quen với kanji, các ký tự hiragana được thêm vào trên tất cả các chữ kanji để người học có thể học tập hiệu quả hơn.

🔻Nội dung khóa học:
-> Nắm vững từ vựng, cách diễn đạt và ngữ pháp liên quan đến trình độ JLPT N4.

-> Có thể hiểu nội dung được diễn đạt chậm trong các cuộc trò chuyện hàng ngày.

-> Có thể hiểu và đọc các cụm từ và câu tiêu biểu được viết bằng kanji trình độ N4.

-> Có thể trò chuyện tiếng Nhật cơ bản trong cuộc sống hàng ngày.

-> Có thể nói và hiểu các từ cơ bản của các biểu thức kính ngữ.

-> Những tài liệu giảng dạy này hữu ích cho việc nâng cao trình độ học tiếng Nhật của bạn, đạt được trình độ JLPT N4 phù hợp, cũng như thông thạo tiếng Nhật thương mại.

🔻Thông tin khóa học:
– Giảng viên: Attain Corp
– Thời lượng: 14h
– Ngôn ngữ: tiếng Anh
– Nền tảng: Udemy

🔻Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://www.classcentral.com/course/udemy-online-japanese-n4-course-all-15-lessons-26191

——————————————————————————————————————————

English caption below:

[Online} Course On Japanese Language Level N4 Through 15 Lessons

🔻No Deadline:

🔻Overview:
The “Online Japanese N4 Course” are Japanese study materials related to the JLPT N4 level. You can study vocabulary, expressions, and grammar that correspond to the JLPT N4 level. The Japanese of N4 level is applied in actual conversations, so this course is useful for JLPT preparation and advancing your Japanese communication proficiency. All of the narration contains English subtitles, so that beginner Japanese learners can freely study. In addition, for those countries unfamiliar with kanji, hiragana characters are added above all of the kanji, so that learners can study effectively.

🔻What you’ll learn:
-> Master vocabulary, expressions, and grammar related to the JLPT N4 level.

-> Be able to comprehend contents slowly spoken in daily life conversations.

-> Be able to comprehend and read typical phrases and sentences written in N4 level kanji.

-> Be able to have Japanese elementary level conversations in everyday life.

-> Be able to speak and understand easy words of the honorific expressions.

-> These teaching materials are useful for advancing your proficiency in Japanese language study, acquiring the proper qualifications of JLPT N4, as well as mastering business Japanese.

🔻Information about the course:
– Taught by: Attain Corp
– Length: 14 hours
– Platform: Class Central
– Language used: English

🔻More detailed information and register at: https://www.classcentral.com/course/udemy-online-japanese-n4-course-all-15-lessons-26191

 

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews