Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Tiếng Anh Học Thuật Từ Trường Đại Học Coventry Anh Quốc

English caption below

👉Nếu bạn đang chuẩn bị theo học tại một trường đại học mà đầu vào ngôn ngữ là tiếng Anh, thì khóa học này nhằm mục đích giúp bạn hiểu những gì được mong đợi, phát triển các kỹ năng để giúp bạn tự học và xây dựng sự tự tin của bạn.

 

👉Bạn sẽ có cơ hội ôn lại những từ vựng và khái niệm chính được sử dụng trong môi trường đại học, đồng thời khám phá những điều mà người giáo viên mong đợi ở học sinh. Bạn cũng sẽ có cơ hội thực hành các kỹ năng giúp bạn mở rộng vốn từ vựng của mình cho môi trường học thuật, bao gồm các công cụ giúp bạn phát âm từ mới.

 

🔻Thông tin:

-Tài trợ: Trường Đại học Coventry

-Giảng viên: Gareth Jones, Mary Forbes, Graeme Nelson

-Thời gian: 3 tiếng/ tuần, trong vòng 2 tuần

-Nền tảng: FutureLearn

-Hoàn toàn miễn phí

 

🌈Tìm hiểu thêm và đăng ký tại:

https://www.futurelearn.com/courses/english-academic-study

 

—————————————————————————————————————————

 

👉If you are preparing to study at a university where the first language is English, this course aims to help you understand what is expected, develop skills to help you learn independently, and build your confidence.

 

👉You will have the opportunity to review the key vocabulary and concepts used in a university setting, and discover what tutors expect from students. You will also have the opportunity to practise skills to help you expand your vocabulary for an academic setting, including tools to help you pronounce new words.

 

🔻Overview:

-Provided by: Coventry College

-Professor: Mr.Gareth Jones, Ms.Mary Forbes, Mr.Graeme Nelson

-Duration: 3 hours/ week, within 2 weeks

-Platform: FutureLearn

-Tuition: Free

 

🌈For more information and register at https://www.futurelearn.com/courses/english-academic-study


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews