Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Cải Thiện Kỹ Năng Speaking IELTS

[English Caption Below]

Kỹ năng Speaking là 1 trong 4 kỹ năng rất quan trọng đối với người học tiếng Anh. Trong các kỳ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh, đặc biệt là IELTS, Speaking được đánh giá là một kỹ năng khó. Do đó, để có được một kết quả thật tốt, ngay từ bây giờ chúng ta cần phải rèn luyện và trang bị cho mình những kiến thức hữu dụng. Đến với Khóa Học Cải Thiện Kỹ Năng Speaking IELTS này, bạn sẽ được cung cấp những tips hay ho, những chia sẻ từ các chuyên gia và là cơ hội giúp bạn nâng cao số điểm Speaking cho kỳ thi IELTS của mình.

📌THÔNG TIN KHÓA HỌC:

 • Tài trợ: Macquarie University – Australia
 • Giảng viên: Jose Lara, Rose Harvey
 • Hình thức: 100% online
 • Thời gian: 2 tuần, mỗi tuần 3 giờ đồng hồ
 • Khóa học miễn phí

📌NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Ngôn ngữ bạn cần cho mỗi phần của bài kiểm tra
 • Bạn sẽ được đánh giá như thế nào?
 • Luyện nói rõ ràng hơn
 • Luyện nói trôi chảy hơn
 • Nâng cao vốn từ vựng
 • Sử dụng ngữ pháp tốt hơn
 • Thực hành nói

📌LỢI ÍCH TỪ KHÓA HỌC:

 • Hiểu được cách giám khảo sẽ đánh giá câu trả lời của bạn.
 • Nhận ra được sự khác biệt giữa phản hồi tốt và phản hồi tuyệt vời.
 • Phát triển các chiến lược và kỹ thuật để cải thiện độ trôi chảy, từ vựng, ngữ pháp và phát âm.
 • Cảm thấy tự tin hơn và chuẩn bị tốt hơn để đạt được điểm IELTS Speaking mong muốn.

📌ĐỐI TƯỢNG:

 • Khóa học được thiết kế dành cho những ai muốn cải thiện điểm IELTS Speaking, đặc biệt nhắm đến những người có mục tiêu IELTS Speaking 6.5 trở lên. Tuy nhiên, khóa học cũng hữu ích cho những người cần cải thiện điểm IELTS Speaking cho mục đích nhập cư hoặc làm việc.
 • Để tận dụng tối đa khóa học này, bạn nên có trình độ tiếng Anh trung cấp.

📌THÔNG TIN CHI TIẾT:
👉🏻 Tìm hiểu và đăng ký khóa học ngay tại đây: https://www.futurelearn.com/courses/improve-ielts-speaking

===========================================

[Online] Improve your IELTS Speaking score

In this course, we will be working through examples of good and great responses to each of the speaking tasks, and unpacking them with you so that you can understand how to achieve your desired score.

Throughout the course, there will be frequent opportunities to interact with other learners and practise your fluency, vocabulary, grammar and pronunciation skills.

You will also learn how to self-assess your own responses and identify what you need to continue to work on so that you can be successful in your IELTS Speaking test.

We will show you what an examiner is looking for when they assess your response, and help you to develop techniques and strategies to improve your performance in each part of the Speaking test.

📌WHAT TOPICS WILL YOU COVER?

 • Language you need for each part of the test
 • How you will be assessed
 • Speaking more clearly
 • Improving your fluency
 • Enhancing your vocabulary
 • Using better grammar
 • Practicing with peers

📌WHAT WILL YOU ACHIEVE?

 • Understand how the examiner will assess your responses
 • Identify the difference between good and great responses
 • Develop strategies & techniques to improve your Fluency, Vocabulary, Grammar & Pronunciation
 • Feel more confident and better prepared to achieve your desired IELTS Speaking score

📌WHO IS THE COURSE FOR?

 • The course is designed for anyone who wants to improve their IELTS Speaking score. It is especially aimed at people who are targeting an IELTS Speaking score of 6.5 or above to meet University entry requirements. However, it is also useful for people who need to improve their IELTS Speaking score for immigration or employment purposes.
 • To get the most out of this course it is recommended that you have an intermediate level of English.

👉🏻MORE INFORMATION: https://www.futurelearn.com/courses/improve-ielts-speaking 

You may also like...