Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí IELTS Speaking Từ Hội Đồng Anh

Khóa học này tập trung vào bài kiểm tra nói. Bạn sẽ hiểu sâu 3 phần trong bài thi và học về 4 tiêu chí sẽ được sử dụng để đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh.
– Những mẹo và kỹ thuật sẽ giúp bạn nâng cao khả năng nói và xây dựng khả năng thành công của bạn. Qua các hoạt động luyện tập, bạn sẽ xây dựng được sự tự tin và chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi

🔻NO DEADLINE

🔻[English caption below]

🔻Thông tin khóa học:
– Giảng viên: Chris Cavey
– Ngôn ngữ: tiếng Anh
– Thời lượng: 3 tuần
– Nền tảng: Class Central

– Khóa học này những ai đang chuẩn bị tham gia bài thi đánh giá năng lực IELTS. Giáo viên IELTS cũng sẽ thấy khóa học này hữu dụng.

🔻Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://www.classcentral.com/course/understanding-ielts-speaking-17037

——————————————————————————————————————————-


[Online] Free Course On IELTS Speaking From British Council

🔻No Deadline

🔻Overview:
– This course focuses on the speaking test. You’ll look in detail at the three parts of the test and learn about the four criteria that will be used to assess your spoken English.
– The tips and techniques will help you improve your English speaking and build techniques to help you succeed. Through practice activities, you’ll build confidence and feel fully prepared on test day.

🔻Information about the course:
– Taught by: Chris Cavey
– Length: 3 weeks
– Language used: English
– Platform: Class Central
– This course is designed for anyone preparing for the International English Language Testing System (IELTS) test. IELTS teachers will also find it useful.

🔻More detailed information and register at: https://www.classcentral.com/course/understanding-ielts-speaking-17037

You may also like...