Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Sức Mạnh Bí Mật Của Các Thương Hiệu

⚠️ NO DEADLINE

[English caption below]

Thương hiệu có tác động đến thương mại và văn hóa nhiều nhất đối với thế giới. Điển hình như McDonald’s, Apple, Manchester United, Tate, Google hoặc Harry Potter. Qua khóa học, bạn sẽ được tìm hiểu kỹ về những thương hiệu như vậy, và hiểu được làm thế nào và tại sao các thương hiệu đó lại trở nên mạnh mẽ như thế.

Bạn sẽ được học hỏi từ học viên tại các công ty như Virgin và Google. Bạn sẽ được trải nghiệm sự kết hợp phong phú giữa lý thuyết và các công cụ thực tế cũng như hiểu biết sâu sắc và phương pháp từ thế giới hội tụ của công nghệ, thiết kế và thương hiệu.

📌 Bạn sẽ học được:

 • Thương hiệu là gì và thương hiệu đó ảnh hưởng như thế nào đến mọi người
 • Mô tả động lực thay đổi của ngành xây dựng thương hiệu
 • Bắt đầu xây dựng thương hiệu bằng cách xác định mục đích
 • Đánh giá vai trò của thiết kế trong việc xây dựng thương hiệu và bốn khía cạnh mà nó hoạt động
 • Đánh giá những lợi thế và kỹ thuật của quản lý do thương hiệu dẫn đầu
 • Hình dung về tương lai của việc xây dựng thương hiệu và bắt đầu xây dựng thương hiệu cá nhân của bạn

📌 Thông tin khóa học: 

 • Nhà thành lập: Trường đại học East Anglia
 • Giảng viên: Robert Jones
 • Nền tảng: Futurelearn
 • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 6 tuần, 3 giờ/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: 100% online

📌 Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://bitly.com.vn/722cw5

=====================================================

⚠️ NO DEADLINE

Brands are the most potent commercial and cultural force on the planet. Think McDonald’s, Apple, Manchester United, Tate, Google or Harry Potter. Get under the skin of such brands, and ask how and why they become so powerful.

You’ll learn from practitioners at companies like Virgin and Google. You’ll get a rich mixture of theory and practical tools as well as insights and methods from the converging worlds of technology, design and brand.

📌 What you’ll learn: 

 • Explain what a brand is, and how it influences people’s actions
 • Describe the shape, and the changing dynamics, of the branding industry
 • Start to build a brand by defining a sense of purpose
 • Evaluate the role of design in branding, and the four dimensions on which it works
 • Assess the advantages and techniques of brand-led management
 • Imagine the future of branding, and start to build your personal brand

📌 About this course:

 • Institution: University of East Anglia
 • Instructor: Robert Jones
 • Foundation: Futurelearn
 • Subject: Business & Management
 • Price: Free
 • Length: 6 weeks, 3 hours per week
 • Language: English
 • 100% online

📌 Register and have more information right here: https://bitly.com.vn/722cw5


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Huyền Lê

khanhhuyen2571.ivolunteervn@gmail.com