Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Tìm Hiểu Về Học Tập, Tư Duy Và Thực Hành

⏰ NO DEADLINE 
[English caption below]

? Giới thiệu:

Chúng ta học như thế nào? Hiểu như thế nào chính là chiếc chìa khóa để học hiệu quả hơn . Khóa học miễn phí này “Học, tư duy và làm” xem xét ba loại lý thuyết chính: mô hình học tập theo kinh nghiệm, kiến tạo và tiếp thu. Có thể không có cách học đúng đắn nào nhưng việc phát triển một cách tiếp cận tích cực sẽ đảm bảo rằng bạn luôn cởi mở và rộng rãi tiếp nhận những ý tưởng mới.

? Sau khóa học, bạn sẽ có thể:

 • Đánh giá khả năng và phong cách học tập cá nhân, sử dụng một tệp học tập để ghi lại tiến trình
 • Mô tả các định nghĩa chính của việc học như một quá trình và vai trò của việc ghi nhớ, hiểu và làm
 • Giải thích ba loại lý thuyết chính về học tập, đó là các mô hình học tập tiếp thu, kiến tạo và kinh nghiệm
 • Thảo luận về các quan niệm chính của việc quản lý như một hành động , và lợi ích của sử dụng hệ thống tư duy và thực hành khi học tập bằng kinh nghiệm.

? Nội dung khóa học:

 • Giới thiệu
 • Kết quả học tập
 •  Học để học
 •  Học để hiểu
 •  Học tập tích cực
 • Giới thiệu về thực hành hệ thống
 • Phần kết luận
 • Tài liệu tham khảo
 • Nhìn lại kiến thức


? Thông tin khoá học:

– Cung cấp bởi: Open Learn
– Đối tượng : tất cả mọi người
– Học phí: Miễn phí
– Thời lượng: 16 tiếng
– Hình thức: Online
– Ngôn ngữ: Tiếng Anh

??? Thông tin chi tiết và đăng ký khoá học tại đây: https://bitly.com.vn/favwoo
——————–——————–

? Introduction:

How do we learn? Understanding how is the key to learning more effectively. This free course “Learning, thinking and doing”, looks at the three main categories of theories: the acquisitive, constructivist and experiential models of learning. There is no right way to learn but developing an active approach will ensure that you are open to new ideas.

? After this course , you’ll be able :

 • Assess personal learning styles and capabilities, using a learning file in which to record progress
 • Describe the main definitions of learning as a process, and the role played by memorising, understanding and doing
 • Explain the three main categories of theories about learning, namely the acquisitive, constructivist and experiential models of learning
 • Discuss the main conceptions of managing as an activity, and how systems thinking and practice benefit from learning by experience.

? Course content:

 • Introduction
 • Learning outcomes
 • Learning to learn
 • Learning to understand
 • Acquisitive learning
 • Introduction to systems practice
 • Conclusion
 • References
 • Acknowledgements

?  About this course:

– Offered by: Open Learn
– Participant: Everyone
– Price: Free
– Duration: 16 hours
– Language: English
– 100% Online

??? For more information and enrollment: https://bitly.com.vn/favwoo 

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=18315

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER