Deadline: 30/09/2021

[Online] Cơ Hội Nhận Chứng Nhận Khi Tham Gia Hội Thảo “AWSome Day”

⭐ Deadline: 30/09/2021

AWSome Day Online Conference là một chương trình đào tạo về đám mây miễn phí, diễn ra trong một ngày do các giảng viên kỹ thuật của AWS giảng dạy, được thiết kế để giúp bạn có thể hiểu các khái niệm của Đám mây AWS, các dịch vụ AWS cốt lõi cũng như cách những dịch vụ này giúp đổi mới ở nhiều ứng dụng và ngành mới để tăng tốc thành công của bạn ở Đám mây AWS.

Hội thảo giúp mọi người hiểu được các lợi thế mạnh mẽ của điện toán đám mây để giúp tiết kiệm chi phí, tăng tốc độ, tăng sự linh hoạt và mở rộng quy mô. Được giới thiệu về các dịch vụ cốt lõi nền tảng là điện toán, lưu trữ, cơ sở dữ liệu, kết nối mạng và bảo mật cũng như cách AWS có thể tăng tốc đổi mới thông qua việc sử dụng IoT, máy học và các nội dung khác.

Hội thảo chia ra thành 2 phiên: phiên tiếng Anh và phiên tiếng Việt

  • Phiên tiếng Anh: GMT+7 (ICT): 

          –   Timing 1: 7:30 AM – 10:30 AM

          –   Timing 2: 12:00 PM – 3:00 PM

          –   Timing 3: 4:00 PM – 7:00 PM

  • Phiên tiếng Việt:  GMT+7 (ICT): 

          –  Timing 1: 9:00 AM – 12:00 PM

          –  Timing 2: 1:30 PM – 4:30 PM

Đối tượng tham dự:

  • Dựa trên Khóa học Yếu tố cần thiết trong AWS, AWSome Day là hội thảo lý tưởng dành cho những người bắt đầu mà không có kiến thức từ trước về AWS hoặc về đám mây cũng như dành cho các nhà quản lý CNTT, lãnh đạo doanh nghiệp, kỹ sư hệ thống, nhà quản trị hệ thống, nhà phát triển và kiến trúc sư, những người muốn tìm hiểu thêm về điện toán đám mây và cách bắt đầu trên Đám mây AWS.

Các nội dung của buổi hội thảo:

  • Giới thiệu về AWS
  • Giới thiệu về các Dịch vụ AWS: Điện toán, Lưu trữ, Cơ sở dữ liệu
  • Giới thiệu về các Dịch vụ AWS: Kết nối mạng, Bảo mật
  • Nghỉ giải lao
  • Đổi mới với AWS
  • Nhận xét kết thúc: Tóm tắt khóa học

Thông tin chi tiết và đăng ký tham dự: Tại đây

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=37780

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam