Tagged: workshop

Deadline: 25/07/2022

Dự Án Vải Vụn Tình Nguyện Viên

Dự Án Vải Vụn của GUON  là một dự án cộng đồng, dùng những mảnh vải vụn lẽ ra bỏ đi từ sản xuất để làm nguyên liệu cho những thiết kế thời trang...