Làm Thế Nào Để Viết Mục Tiêu Sơ Yếu Lý Lịch Cho Chuyên Gia Dinh Dưỡng Cấp Độ Đầu Vào

Làm việc như một chuyên gia dinh dưỡng có thể là một nghề nghiệp bổ ích cho các chuyên gia muốn giúp mọi người sống khỏe mạnh hơn thông qua các lựa chọn dinh dưỡng hiệu quả. Nếu gần đây bạn đã hoàn thành chương trình cấp chứng chỉ hoặc bằng cấp chuyên gia dinh dưỡng, bạn có thể hy vọng sẽ nhận được công việc chuyên gia dinh dưỡng cấp độ đầu vào tại một bệnh viện, cơ sở phục hồi chức năng, cơ quan chính phủ hoặc tổ chức khác. Bao gồm một mục tiêu lý lịch mạnh mẽ như một phần của đơn xin việc của bạn có thể mang lại cho bạn lợi thế trong quá trình tuyển dụng cho một trong những công việc này.

Trong bài viết này, chúng tôi giải thích mục tiêu sơ yếu lý lịch của chuyên gia dinh dưỡng cấp đầu vào có thể bao gồm những gì, tại sao sơ ​​yếu lý lịch của bạn có thể được lợi từ thông tin này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách viết phần sơ yếu lý lịch này và cung cấp 11 ví dụ.

Mục tiêu lý lịch chuyên gia dinh dưỡng cấp đầu vào là gì?

Phần mục tiêu cho sơ yếu lý lịch chuyên gia dinh dưỡng trình độ sơ cấp tóm tắt trình độ chuyên môn và mục tiêu của bạn cho vị trí mà bạn hy vọng sẽ nhận được. Phần này thường từ một đến ba câu hoặc gạch đầu dòng.

Bạn có thể đặt nó ở đầu sơ yếu lý lịch, sau thông tin liên hệ của bạn và trước kinh nghiệm học vấn và nghề nghiệp của bạn. Các ứng viên đang ứng tuyển vào nhiều vị trí chuyên gia dinh dưỡng cấp đầu vào có thể tạo các mục tiêu sơ yếu lý lịch tùy chỉnh cho từng vị trí.

Tại sao mục tiêu sơ yếu lý lịch lại quan trọng đối với vị trí chuyên gia dinh dưỡng mới bắt đầu?

Mục tiêu sơ yếu lý lịch cho phép bạn làm nổi bật các tiêu chuẩn chính có thể khiến bạn phù hợp với vị trí mong muốn. Vì các nhà quản lý tuyển dụng thường nhận được nhiều đơn xin việc cho vị trí chuyên gia dinh dưỡng cấp đầu vào, nên họ có thể chỉ dành vài phút để xem qua sơ yếu lý lịch của từng ứng viên.

Tóm tắt những phẩm chất nổi bật nhất của bạn trong một phần mà người quản lý tuyển dụng có thể đọc nhanh chóng có thể mang lại lợi thế cho bạn trong quá trình tuyển dụng. Tạo một mục tiêu sơ yếu lý lịch cũng có thể cho phép bạn bao gồm các kỹ năng mềm và các đặc điểm tính cách khác, chẳng hạn như sự kiên nhẫn và sự đồng cảm, có thể làm tăng thêm ấn tượng của người quản lý tuyển dụng về bạn.

Cách viết mục tiêu sơ yếu lý lịch chuyên gia dinh dưỡng cấp đầu vào trong 5 bước

Dưới đây là năm bước bạn có thể thực hiện để viết một bản sơ yếu lý lịch cho vị trí chuyên gia dinh dưỡng cấp đầu vào:

1. Nghiên cứu bản mô tả công việc

Để tạo mục tiêu sơ yếu lý lịch tùy chỉnh cho vị trí chuyên gia dinh dưỡng cấp đầu vào, hãy bắt đầu bằng cách đọc lại mô tả công việc.

Ghi chú về bất kỳ trách nhiệm hoặc yêu cầu chính nào được liệt kê trong mô tả. Bằng cách này, bạn có thể cá nhân hóa mục tiêu lý lịch của mình để đáp ứng nhu cầu của người quản lý tuyển dụng. Ví dụ, một công việc mở cho vị trí chuyên gia dinh dưỡng tại một nhà chăm sóc có thể bao gồm các trách nhiệm như thiết kế các kế hoạch dinh dưỡng tùy chỉnh cho người cư trú, dạy họ về cách ăn uống lành mạnh hoặc các trách nhiệm chính khác.

2. Tạo một danh sách các khả năng của bạn

Tiếp theo, hãy suy ngẫm về các kỹ năng chuyên môn và cá nhân của bạn để tạo ra một danh sách các khả năng và thành tích có liên quan. Khi mới bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp, bạn có thể liệt kê những thành tích đạt được từ sự nghiệp học tập của mình, chẳng hạn như danh hiệu, điểm trung bình cao hoặc các dự án đầy tham vọng mà bạn đã hoàn thành. Bạn cũng có thể liệt kê các chứng chỉ và khả năng mà bạn đã phát triển từ bất kỳ công việc hoặc thực tập nào trước đây. Cuối cùng, hãy bao gồm các kỹ năng mềm của bạn, đó là những đặc điểm cá nhân có thể giúp bạn thành công trong công việc, chẳng hạn như kỹ năng tổ chức, tính kiên nhẫn và ngôn ngữ.

3. Chọn các trình độ chuyên môn chính

Để tạo mục tiêu lý lịch đáp ứng nhu cầu của người quản lý tuyển dụng, hãy chọn các trình độ chuyên môn liên quan đến trách nhiệm và yêu cầu trong bản mô tả công việc. Nếu mô tả công việc đề cập đến một số tình trạng sức khỏe hoặc chế độ ăn kiêng, bạn có thể đề cập đến sự quen thuộc hoặc kinh nghiệm của bạn với những khái niệm này trong mục tiêu sơ yếu lý lịch của bạn.

Bạn cũng có thể chọn các kỹ năng mềm có thể giúp bạn thành công trong công việc. Ví dụ: nếu mô tả công việc đề cập đến việc phối hợp với bác sĩ và trợ lý y tế tại nhà, bạn có thể nhấn mạnh kỹ năng giao tiếp và giao tiếp giữa các cá nhân với nhau, điều này có thể khiến bạn trở thành một thành viên có giá trị trong nhóm.

4. Xác định mục tiêu nghề nghiệp của bạn

Đưa vào các mục tiêu nghề nghiệp trong mục tiêu sơ yếu lý lịch của bạn có thể cho người quản lý tuyển dụng thấy giá trị mà bạn có thể mang lại cho công ty. Các nhà quản lý tuyển dụng có thể thích những ứng viên có mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng vì họ có thể có mức độ hài lòng cao hơn tại nơi làm việc và thời gian làm việc lâu hơn tại công ty. Mục tiêu nghề nghiệp của bạn có thể bao gồm học các kỹ năng mới, giúp bệnh nhân phát triển dinh dưỡng lành mạnh, thăng tiến trong sự nghiệp của bạn hoặc giành được một vai trò cao cấp. Để xác định các mục tiêu nghề nghiệp cụ thể của mình, bạn có thể phản ánh lý do tại sao bạn chọn nghề dinh dưỡng, công việc lý tưởng của bạn có thể là gì và công việc này có thể giúp bạn thăng tiến trong sự nghiệp như thế nào.

5. Soạn thảo và sửa đổi mục tiêu lý lịch của bạn

Trong bản nháp mục tiêu sơ yếu lý lịch của bạn, hãy bao gồm hai hoặc ba tiêu chuẩn và một hoặc hai mục tiêu chuyên môn chính. Mặc dù bạn có thể viết mục tiêu lý lịch của mình bằng các câu hoàn chỉnh, bạn cũng có thể sử dụng các đoạn câu hoặc dấu đầu dòng. Sau khi bạn viết bản nháp đầu tiên về mục tiêu sơ yếu lý lịch của mình, bạn có thể hỏi một người bạn, bạn cùng lớp hoặc thành viên gia đình để đọc bản nháp và đưa ra phản hồi. Bạn có thể sử dụng các đề xuất của họ để cải thiện sự lựa chọn từ ngữ hoặc cấu trúc của mục tiêu lý lịch của bạn. Khi bạn yêu cầu phản hồi, hãy cung cấp cho biên tập viên của bạn một bản sao của mục tiêu sơ yếu lý lịch và mô tả công việc.

Mẹo để viết một mục tiêu sơ yếu lý lịch chuyên gia dinh dưỡng cấp đầu vào

Dưới đây là ba chiến lược bạn có thể sử dụng để làm cho mục tiêu lý lịch của chuyên gia dinh dưỡng cấp đầu vào có hiệu quả:

1. Tìm hiểu về tổ chức

Xác định các sứ mệnh hoặc giá trị của tổ chức có thể cho phép bạn chọn những đặc điểm tính cách phù hợp với văn hóa của tổ chức. Ví dụ, nếu tuyên bố sứ mệnh của mạng lưới chăm sóc sức khỏe đề cập đến tầm quan trọng của nghiên cứu đổi mới trong kế hoạch điều trị bệnh nhân, bạn có thể nhấn mạnh kỹ năng nghiên cứu hoặc giải quyết vấn đề của riêng mình. Bạn thường có thể tìm thấy tuyên bố sứ mệnh hoặc các giá trị của tổ chức trên trang web của tổ chức đó hoặc trên mô tả công việc.

2. Dẫn đầu với những trình độ chuyên môn tốt nhất của bạn

Đặt bằng cấp phù hợp nhất của bạn trước tiên trong bản tóm tắt lý lịch của bạn có thể để lại cho người quản lý tuyển dụng ấn tượng đầu tiên tốt về việc ứng cử của bạn. Bạn có thể chọn nhấn mạnh bằng cấp tốt nghiệp gần đây, đăng ký hoặc một thành tích khác có thể phân biệt bạn với các ứng viên khác.

Nếu mô tả công việc tập trung vào các nhiệm vụ hoặc trách nhiệm nhất định, như phát triển kế hoạch ăn kiêng tùy chỉnh hoặc làm việc theo nhóm, bạn cũng có thể nhấn mạnh điểm mạnh của mình trong các lĩnh vực đó trước.

3. Bao gồm các kinh nghiệm thực địa nếu có thể

Tuy rằng ứng cử vị trí đầu vào có thể không có cùng mức kinh nghiệm thực tế như các ứng viên cho các công việc nâng cao hơn, họ có thể đã học được các kỹ năng thông qua thực tập, công việc bán thời gian hoặc các bài tập học tập thực địa. Nếu bạn có kinh nghiệm làm việc với tư cách là một phụ tá dinh dưỡng hoặc thực tập sinh, bao gồm thông tin này có thể cho người quản lý tuyển dụng thấy sự quen thuộc của bạn với chế độ ăn uống và dinh dưỡng. Bạn cũng có thể nhấn mạnh bất kỳ kinh nghiệm nào bạn có trong các vai trò chăm sóc sức khỏe khác, chẳng hạn như trợ lý y tế tại nhà, nhân viên quản lý bệnh viện hoặc ủng hộ bệnh nhân.

11 ví dụ về mục tiêu sơ yếu lý lịch của chuyên gia dinh dưỡng cấp đầu vào

Dưới đây là mười một mục tiêu sơ yếu lý lịch của chuyên gia dinh dưỡng cấp đầu vào mà bạn có thể sử dụng để viết cho riêng mình:

 • Gần đây tốt nghiệp chương trình thạc sĩ chuyên gia dinh dưỡng của Đại học Stonekey đang tìm kiếm một vị trí xứng đáng với tư cách là chuyên gia dinh dưỡng quản lý tại Trường Công lập Stonekey. Tận tâm, có tổ chức và đam mê cung cấp những bữa ăn ngon, lành mạnh cho học sinh.
 • Chuyên gia dinh dưỡng đang tìm kiếm một cơ hội bổ ích để cải thiện kỹ năng của tôi tại Great Horizons Healthcare Network. Có tay nghề cao, nhân ái và tận tâm, có kinh nghiệm thực tập lâm sàng. Háo hức học hỏi từ các chuyên gia trong lĩnh vực này và phục vụ bệnh nhân bằng sự đồng cảm và thông thái.
 • Tốt nghiệp chương trình chế độ ăn uống và dinh dưỡng của Cao đẳng Mercy Valley College mong muốn có một vị trí thời gian là một chuyên gia dinh dưỡng liên kết. Đồng cảm và dễ thương, có kỹ năng giao tiếp xuất sắc và mong muốn học hỏi các kỹ năng mới. Có kinh nghiệm trong các cơ sở y tế và giáo dục và quen thuộc với một loạt các nhu cầu về chế độ ăn uống.
 • Chuyên gia dinh dưỡng tận tâm mong muốn có một vị trí làm việc bán thời gian tại Borealis Senior Living Facility.
 • Tốt nghiệp danh dự chương trình sau đại học về dinh dưỡng của Đại học Eastern Liburn, với kinh nghiệm lâm sàng và kiến ​​thức về thay đổi nhu cầu dinh dưỡng ở người cao tuổi. Một người giao tiếp có kỹ năng và thành viên trong nhóm hỗ trợ.
 • Chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký với chuyên môn về quản lý dinh dưỡng đang tìm kiếm một vị trí trong cơ sở phục hồi chức năng của Trung tâm Y tế Hollis Hastings. Có kinh nghiệm trong việc tạo kế hoạch bữa ăn cho các nhóm dân cư có nhu cầu dinh dưỡng đa dạng. Có tổ chức, bài bản và kiên nhẫn, với mong muốn phát triển các kỹ năng mới và nâng cao kiến ​​thức của tôi về dinh dưỡng.
 • Chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký gần đây mong muốn có một vị trí toàn thời gian với Trung tâm chăm sóc trí nhớ và sức sống có sự hỗ trợ của Harrowhaven để trau dồi kỹ năng và mở rộng kiến ​​thức về sức khỏe và dinh dưỡng của tôi. Có kinh nghiệm trong việc phát triển các kế hoạch ăn kiêng tùy chỉnh để cải thiện sức khỏe và khả năng vận động của bệnh nhân. Người giao tiếp xuất sắc với tinh thần hợp tác, thông thạo tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.
 • Tốt nghiệp chương trình thạc sĩ về dinh dưỡng tìm kiếm một vị trí như một chuyên gia dinh dưỡng cơ sở tại Văn phòng Y tế Công cộng của Quận Leroy. Một nhà tổ chức và nhà nghiên cứu có tay nghề cao, đam mê cải thiện sức khỏe cộng đồng thông qua các sáng kiến ​​dinh dưỡng trên toàn quận. Thông thạo tiếng Anh, giao tiếp tiếng Tây Ban Nha.
 • Chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký tìm kiếm vị trí toàn thời gian với Học khu Eaglewood, nơi tôi có thể mở rộng kỹ năng của mình và tạo thực đơn bổ dưỡng cho học sinh ở mọi lứa tuổi. Tận tâm, năng động và sáng tạo, với tài năng tạo ra hương vị món ăn lành mạnh hấp dẫn trẻ em và thanh thiếu niên. Có kinh nghiệm trước trong môi trường giáo dục với tư cách là quản lý căng tin trường học.
 • Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành dinh dưỡng có lòng nhân ái và sáng tạo đang tìm kiếm một vị trí như một chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng liên kết tại Trung tâm Y tế Mainmont. Có thể tạo kế hoạch ăn kiêng tùy chỉnh cho bệnh nhân với nhiều tình trạng bệnh và nhu cầu dinh dưỡng. Có tổ chức, có phương pháp và dựa trên nghiên cứu, với mong muốn nâng cao tay nghề và học hỏi từ các chuyên gia dinh dưỡng cao cấp có tay nghề cao.
 • Chuyên gia dinh dưỡng và dinh dưỡng mong muốn được tuyển dụng như một chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng đã đăng ký, nơi tôi có thể sử dụng các kỹ năng và kiến ​​thức của mình để thực hiện liệu pháp dinh dưỡng cho người cao tuổi tại nơi cư trú. Tận tâm cung cấp dịch vụ chăm sóc ở mức cao nhất cho bệnh nhân, sử dụng nghiên cứu sáng tạo để xác định sự cân bằng dinh dưỡng tối ưu cho từng bệnh nhân. Kỹ năng giao tiếp tốt, thông thạo tiếng Anh và tiếng Ả Rập.
 • Tốt nghiệp thạc sĩ gần đây với kinh nghiệm về dinh dưỡng cộng đồng đang tìm kiếm một vị trí toàn thời gian như một chuyên gia dinh dưỡng và nhà giáo dục dinh dưỡng tại Sở Y tế Công Cộng Tỉnh Stylesville.
 • Có kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và văn bản, với niềm đam mê giúp mọi người lựa chọn dinh dưỡng lành mạnh cho bản thân và gia đình của họ. Thông thạo tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

————————————————————————————

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích

Bài viết gốc: www.indeed.com

Người dịch: Nhan Quỳnh Nhi

Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Nhan Quỳnh Nhi – Nguồn iVolunteer Vietnam

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=73323

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network