Làm Thế Nào Để Viết Một Bản Sơ Yếu Lý Lịch Thu Hút Nhân Tài?

Một bản sơ yếu lý lịch được viết tốt và chi tiết có thể giúp nhà tuyển dụng tìm hiểu thêm về các bằng cấp của bạn và cách bạn có thể áp dụng chúng tại công ty của họ. Khi bạn ứng tuyển vào các vị trí chuyên gia thu hút nhân tài, bạn có thể nhấn mạnh công việc trước đây của mình trong ngành và mục tiêu nghề nghiệp của bạn trên sơ yếu lý lịch. Khi bạn viết sơ yếu lý lịch, có thể hữu ích nếu bạn hiểu cách mô tả kinh nghiệm tuyển dụng và kỹ năng kỹ thuật của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi thảo luận về thông tin bạn có thể đưa vào sơ yếu lý lịch của nhà tuyển dụng tài năng và hai ví dụ sơ yếu lý lịch để hướng dẫn bạn.

⭐ Sơ yếu lý lịch thu nhận tài năng là gì?

Sơ yếu lý lịch thu hút nhân tài là tài liệu mà người quản lý tuyển dụng sử dụng để xác định xem bạn có đủ tiêu chuẩn cho vị trí tuyển dụng hay không. Nó bao gồm kinh nghiệm chuyên môn của bạn trong ngành, đào tạo kỹ thuật và kỹ năng của bạn. Sơ yếu lý lịch của bạn có thể là điều đầu tiên nhà tuyển dụng đọc về bạn, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải kết hợp mọi thứ bạn muốn người quản lý tuyển dụng biết về trình độ của bạn.

⭐ Cách viết sơ yếu lý lịch thu nhận nhân tài

Các bước sau có thể hướng dẫn bạn tạo sơ yếu lý lịch thu hút nhân tài:

1. Nghiên cứu bản mô tả công việc

Xem lại bản mô tả công việc có thể giúp bạn hiểu được những phẩm chất mà nhà tuyển dụng tìm kiếm ở một ứng viên. Ví dụ, bạn có thể tìm hiểu nhà tuyển dụng yêu thích bao nhiêu năm kinh nghiệm và những đặc điểm bạn cần để thành công trong vai trò này. Từ tin tuyển dụng, hãy chọn từ khóa và sử dụng chúng trong sơ yếu lý lịch của bạn, điều này có thể thu hút sự chú ý của người quản lý tuyển dụng.

2. Viết một tuyên bố khách quan

Tuyên bố khách quan của bạn là hai hoặc ba câu giải thích trình độ của bạn và những thành tích bạn hy vọng đạt được trong vai trò này. Hãy trình bày cụ thể nhất có thể để người quản lý tuyển dụng có thể hiểu bạn có kinh nghiệm như thế nào. Dưới đây là chi tiết bạn có thể đưa vào tuyên bố khách quan của mình:

 • Bạn đã làm việc với tư cách là một chuyên gia thu nhận tài năng trong bao lâu
 • Thành tựu chuyên nghiệp
 • Tên của vị trí
 • Tên của người sử dụng lao động

Một ví dụ về mục tiêu sơ yếu lý lịch thu hút nhân tài là:

“Chuyên nghiệp tự túc và tháo vát với 5 năm làm chuyên gia thu nhận nhân tài. Đã viết mô tả công việc toàn diện thu hút hơn 100 ứng viên đủ tiêu chuẩn cho mỗi vai trò. Đang tìm kiếm vị trí tuyển dụng nhân tài cấp cao tại Raymond Recruiter, Inc. để áp dụng các kỹ năng giao tiếp và quản lý dự án. ”

3. Mô tả quá trình làm việc của bạn

Quá trình làm việc của bạn cho thấy kinh nghiệm của bạn trong ngành thu hút nhân tài. Trong phần này, liệt kê các vai trò trước đây của bạn bắt đầu từ vai trò gần đây nhất và chỉ mô tả các vai trò có liên quan nhất đến công việc đang làm. Các chi tiết cần đưa vào lịch sử công việc của bạn là:

Chức danh chính thức của các vai trò trước đây của bạn: Việc ghi chức danh công việc trong sơ yếu lý lịch của bạn có thể cho nhà tuyển dụng thấy rằng bạn đã từng giữ các vị trí tuyển dụng nhân tài trong quá khứ.

Tên và vị trí của các nhà tuyển dụng trước đây của bạn: Người quản lý tuyển dụng có thể cần thông tin này để xác minh việc làm của bạn và liên hệ với các nhà tuyển dụng trước đây của bạn để tham khảo.

Ngày bắt đầu và ngày kết thúc công việc của bạn: Ngày cho biết bạn đã làm việc trong một tổ chức bao lâu, có thể cho thấy sự cống hiến của bạn đối với lĩnh vực này và mức độ kinh nghiệm của bạn.

Trách nhiệm công việc của bạn: Trách nhiệm công việc của bạn cho thấy bạn đã tham gia vào quá trình tuyển dụng và có kinh nghiệm thực hiện các cuộc phỏng vấn nhân viên, đây là những nhiệm vụ mà vị trí mong muốn của bạn có thể yêu cầu.

4. Bao gồm nền tảng giáo dục của bạn

Nền tảng giáo dục của bạn cho thấy những người quản lý tuyển dụng mà bạn đã nghiên cứu một ngành trong một số năm và đã nhận được bằng cấp hoặc chứng chỉ hoàn thành chương trình học của mình. Trong phần giáo dục, hãy cho biết tên bằng cấp hoặc chứng chỉ của bạn và trường bạn đã theo học.

5. Liệt kê các kỹ năng của bạn

Phần kỹ năng của bạn trong sơ yếu lý lịch có thể cho nhà tuyển dụng thấy bạn có kiến ​​thức và khả năng cụ thể để thực hiện công việc. Dưới đây là các ví dụ về kỹ năng mềm mà các chuyên gia thu nhận tài năng có thể có:

 • Định hướng một cách chi tiết
 • Giải quyết vấn đề
 • Liên lạc
 • Lý luận phân tích
 • Quản lý thời gian

Dưới đây là các ví dụ về kỹ năng kỹ thuật mà các chuyên gia thu nhận tài năng có thể có:

 • Tìm kiếm
 • Dịch vụ khách hàng
 • Quản lý quan hệ người tiêu dùng (CRM)
 • Hệ thống theo dõi ứng viên (ATS)
 • Quản lý truyền thông xã hội
 • Thông thạo nhiều ngôn ngữ

⭐ Mẫu sơ yếu lý lịch thu nhận nhân tài

Đây là một mẫu bạn có thể sử dụng cho sơ yếu lý lịch thu nhận nhân tài của mình:

Thông tin liên hệ [Tên] [Số điện thoại]

[Địa chỉ email]

Khách quan

[Sử dụng hai đến ba câu để mô tả những phẩm chất tốt nhất và mục tiêu nghề nghiệp của bạn.]

Trải nghiệm [Tên công ty và vị trí] [Ngày bắt đầu và kết thúc]

[Chức danh]

[Mô tả công việc và thành tích]

[Mô tả công việc và thành tích]

[Mô tả công việc và thành tích]

[Tên công ty và vị trí] [Ngày bắt đầu và ngày kết thúc]

[Chức danh]

[Mô tả công việc và thành tích]

[Mô tả công việc và thành tích]

[Mô tả công việc và thành tích]

Giáo dục

[Chương trình cấp bằng đã hoàn thành]

[Tên trường]

Kỹ năng

[Danh sách các kỹ năng]

⭐ Ví dụ về sơ yếu lý lịch thu nhận nhân tài

Hãy xem xét sử dụng các ví dụ sau để tạo sơ yếu lý lịch cho chuyên gia thu nhận tài năng của bạn:

ví dụ 1

Nadia Charleston999-999-9999

Nadia.haralson@email.com

Khách quan

Chuyên gia thu nhận tài năng có đam mê và có tổ chức với năm năm kinh nghiệm. Tìm kiếm vị trí chuyên gia thu hút nhân tài tại Thompson Talent Search để áp dụng kỹ năng giao tiếp tuyệt vời và trình độ máy tính của tôi.

Kinh nghiệm chuyên nghiệp

Chuyên gia thu nhận nhân tài, Tập đoàn Greyson

New Orleans, LA, tháng 5 năm 2018 – nay

 • Tạo mô tả công việc để thu hút ứng viên trong các ngành chăm sóc sức khỏe, kinh doanh và xây dựng
 • Thực hiện các cuộc khảo sát để đo lường sự hài lòng của ứng viên và phân tích kết quả
 • Quản lý các cuộc phỏng vấn ứng viên bằng phần mềm đặt lịch trực tuyến
 • Thiết kế đồ họa truyền thông xã hội và chỉnh sửa video quảng cáo cho các cơ hội tuyển dụng
 • Tạo quảng cáo trên các trang đăng tuyển dụng
 • Xác định ngân sách cho các chiến dịch xây dựng thương hiệu

Nhà tuyển dụng nhân tài, Rapid Communications, Inc.

Metairie, LA, tháng 6 năm 2014 – tháng 5 năm 2018

 • Tăng mức độ tương tác của nhân viên lên 15% trong ba tháng
 • Thực hiện các cuộc phỏng vấn trực tiếp và qua điện thoại
 • Hội chợ nghề nghiệp phối hợp định kỳ 6 tháng / lần
 • Tiến trình được ghi lại của quá trình tuyển dụng trên bảng tính
 • Làm việc chặt chẽ với bộ phận nhân sự

Giáo dục

Cao đẳng Nhà nước Cử nhân Nghệ thuật trong Truyền thông Tổ chức, tháng 5 năm 2014

Kỹ năng

 • Khả năng điều hướng ATS
 • Giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói
 • Thành thạo tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nhật
 • Kiến thức về một số hệ thống CRM
 • Giải quyết vấn đề

Ví dụ 2

Xavier James777-777-7777

james.xavier@email.com

Khách quan

Nhà tuyển dụng tài năng chuyên nghiệp chuyên về quá trình sàng lọc trước và phỏng vấn. Quy trình tuyển dụng được quản lý với tỷ lệ giữ chân nhân viên sau khi tuyển dụng là 98%. Tìm kiếm vị trí nhà tuyển dụng nhân tài cấp cao tại Quality Agency.

Kinh nghiệm chuyên nghiệp

Nhà tuyển dụng nhân tài, Ủy ban nghề nghiệp

Memphis, TN, tháng 1 năm 2017 – nay

 • Xây dựng tiêu chí phỏng vấn và chiến lược tuyển dụng
 • Theo dõi phản hồi của ứng viên đối với các quảng cáo tuyển dụng
 • Cập nhật hướng dẫn ứng dụng nếu cần
 • Đề xuất các ứng viên có năng lực cho người quản lý tuyển dụng

Chuyên gia thu nhận nhân tài, Job World, Inc.

Nashville, TN, tháng 5 năm 2012 – tháng 12 năm 2016

 • Các ứng viên được chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn vòng một và vòng hai
 • Cung cấp phản hồi toàn diện cho các ứng viên
 • Các tài liệu tham khảo chuyên môn của ứng viên được liên hệ
 • Chứng nhận của ứng viên đã được xác minh và công việc trước đây

Giáo dục

 • Trường cao đẳng thành phố
 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh, tháng 5 năm 2012

Kỹ năng

 • Giao tiếp giữa các cá nhân
 • Kế hoạch tài chính
 • Phần mềm lập lịch trình
 • Giải quyết vấn đề
 • Tổ chức

———————————————————————-

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích!

 • Nguồn: indeed.com
 • Tác giả: Phạm Thùy Trang
 • Khi chia sẻ cần trích nguồn “Tác giả: Phạm Thùy Trang – Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=72952

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network