Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Công Tố Viên?

💥Một công tố viên làm những gì?

Một công tố viên là một người đại diện hợp pháp của chính quyền chịu trách nhiệm đưa ra bằng chứng chống lại những kẻ tình nghi trước tòa án hình sự. Họ làm việc với các cảnh sát nhân viên thực thi pháp luật khác để đưa tội phạm ra trước công lý. Các công tố viên phục vụ cho cả chính quyền và người dân và phải hành động trong khuôn khổ pháp luật. Hành vi của một công tố viên xác định mức độ an toàn của người dân trong bang. Các công tố viên có thể được gọi là kiểm sát viên, người đại diện chính phủ trước tòa án, ủy viên công tố quận hoặc luật sư thành phố.

Các trách nhiệm khác của một công tố viên bao gồm:

 •  Xem xét các báo cáo của cảnh sát và tìm kiếm tài liệu hỗ trợ cho một vụ án
 •  Chuẩn bị các bằng chứng và xác định mức độ đầy đủ của bằng chứng sẽ dẫn đến việc xét xử trước tòa án theo luật
 •  Nói chuyện riêng với các viên cảnh sát, các nạn nhân, các nhân chứng và các chuyên viên để tập hợp những bằng chứng được yêu cầu để bắt đầu một phiên xét xử
 •  Soạn thảo các kiến nghị của vụ án, đưa ra việc đòi hầu tòa và yêu cầu các báo cáo phòng thí nghiệm
 •  Trình bày bằng chứng thu thập được trước tòa để kết tội nghi phạm
💥Những yêu cầu để trở thành công tố viên

Nếu như bạn có kế hoạch trở thành một công tố viên, cân nhắc những yêu cầu sau:

Học vấn

Nghề luật sư đòi hỏi phải được giáo dục chuyên sâu trước khi một người đủ tiêu chuẩn để trở thành một công tố viên. Bước đầu tiên để trở thành một công tố viên là nhận một bằng cử nhân. Không có chuyên ngành tiên quyết để vào trường luật, nhưng các nghiên cứu phổ biến bao gồm chính trị, triết học, tư pháp hình sự và tiếng Anh.

Vào được trường luật đòi hỏi vượt qua Bài thi Tuyển sinh Trường Luật (LSAT).

Trường luật thường mất ba năm và kết quả là một bằng Tiến sĩ Luật (J.D). Nửa đầu thời gian này thường dành cho việc nghiên cứu các khía cạnh chung của pháp luật như hợp đồng, thủ tục dân sự và sai lầm. Nửa sau dành cho các khía cạnh thực tế hơn như phiên tòa tranh luận, luật nhập cư và luật chống độc quyền. Các sinh viên dành một phần của năm học thứ hai ở trường luật để tìm kiếm các chương trình thực tập hè, giúp họ có cơ hội thực hành nghề nghiệp.

Khóa đào tạo

Trong khi học ở trường luật, các sinh viên làm việc như những thực tập sinh tại các văn phòng luật để nhận đào tạo tại chỗ. Theo dõi một công tố viên có thâm niên tại nơi làm việc là một hình thức đào tạo tại chỗ phổ biến khác.

Các chứng chỉ

Các công tố viên cần phải thi và vượt qua bài kiểm tra luật sư để nhận một giấy phép đề hành nghề như một chuyên viên hợp pháp. Bài kiểm tra luật sư được thiết kế để kiểm tra kiến thức và các kỹ năng mà luật sư cần có trước khi hành nghề. Để nhận một giấy phép để hành nghề, các sinh viên tốt nghiệp trường luật phải nộp đơn cho hội đồng giám định của bang để được nhận vào ngành luật sư. Trong khi các bang có khác nhau về đủ tư cách tiêu chuẩn, các yêu cầu đủ tư cách phổ biến nhất là một chứng nhận Tiến sĩ Luật (J.D) từ một trường luật, một điểm số vượt qua các bài kiểm tra luật sư và vượt qua đánh giá tính cách và thể lực. Bài kiểm tra luật sư diễn ra trong hai ngày vào tháng Hai và tháng Bảy.

Kỳ thi Luật sư Đa dạng (MBE):

Kỳ thi MBE được diễn ra vào ngày đầu tiên của các bài kiểm tra luật sư và có 200 câu hỏi tự chọn bao phủ sáu lĩnh vực:

 • Luật phạm tội
 • Các sai phạm
 • Bất động sản và lợi ích chủ sở hữu
 • Chứng cứ
 • Các hợp đồng
 • Luật hiến pháp

Kỳ thi Tiểu luận Đa dạng (MEE) và Bài Kiểm tra Thực hành Đa dạng (MPT):

Nhiều bang đã áp dụng MEE và MPT để thay thế bài kiểm tra ngày thứ hai. Bài kiểm tra ngày thứ hai thường là một bài tiểu luận được soạn tại địa phương bao gồm nhiều chủ đề.

 •  Kỳ thi Trách nhiệm Chuyên gia Đa dạng (MPRE): Bên cạnh các bài kiểm tra luật sư, hầu hết các quyền thực thi pháp lý yêu cầu một luật sư thể hiện một điểm số có thể được chấp nhận ở kỳ thi MPRE. Bài kiểm tra được tiến hành vào một ngày riêng biệt với các bài kiểm tra luật sư.
 •  Đánh giá Tính cách và Thể chất: Các thẩm tra viên luật sư tiến hành kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng đối với những người nộp đơn vì luật sư phục vụ công chúng và không được có tính cách đáng nghi vấn.

Các kỹ năng

Các luật sư cần một sự kết hợp của các kỹ năng để thể hiện thật tốt:

 • Phân tích: Một công tố viên cần hiểu làm thế nào để phân tích thông tin để xác định xem cái nào là đáng tin và cái nào không. Là một công tố viên, kỹ năng này được sử dụng trong xem xét và chuẩn bị thông tin được yêu cầu để bắt đầu một phiên xét xử ở tòa.
 • Giao tiếp giữa các cá nhân: Một công tố viên thường xuyên giao tiếp với mọi người. Họ xây dựng những mối quan hệ để tập hợp thông tin.
 • Sự tổ chức: Các công tố viên tìm kiếm và thiết lập thông tin thuyết phục thẩm phán về tính hợp lệ của vụ án, do đó họ phải có khả năng thiết lập thông tin và sự kiện một cách mạch lạc.
 • Thuyết trình: Công việc chính của một công tố viên là thuyết trình những thông tin để thuyết phục thẩm phán rằng bị cáo đã làm điều sai trái.
 • Giao tiếp: Các công tố viên cần phải giao tiếp một cách rõ ràng để trình bày các sự việc và thuyết phục các thẩm phán trong phiên tòa xét xử. Họ thường làm việc với các nhân viên khác của một cơ quan và giao tiếp thường xuyên với cơ quan thực thi pháp luật, nạn nhân và các nhân chứng.
 • Giải quyết vấn đề và tư duy phản biện: Công việc của một công tố viên đòi hỏi họ phải suy nghĩ chín chắn để đưa ra giải pháp cho các vấn đề.
💥Môi trường làm việc của công tố viên

Một công tố viên được thuê bởi chính phủ và làm việc ở một cơ quan pháp lý chính phủ và thường làm việc toàn thời gian 40 tiếng một tuần. Họ có thể làm việc thêm thời gian khi chuẩn bị một vụ án ra tòa. Công việc của công tố viên yêu cầu ngồi hoặc đứng trước tòa khi phiên tòa đang diễn ra và họ tiếp xúc với những tội phạm bị buộc tội, nạn nhân của tội phạm và các luật sư khác. Họ làm việc với những công cụ văn phòng thông thường như máy tính và điện thoại.

💥Làm thế nào để trở thành một công tố viên

Nếu bạn muốn theo đuổi một sự nghiệp như một công tố viên, cân nhắc theo những bước sau:

 •  Nhận một bằng cử nhân: một bằng cử nhân là cần thiết để nhận sự thừa nhận vào trường luật
 •  Thi LSAT: sau khi nhận bằng cử nhân của bạn, tham gia bài Kiểm tra Tuyển sinh Trường Luật, để đủ điều kiện để bạn nộp đơn vào trường luật mà bạn đã chọn.
 •  Theo học trường luật: Trong khi học ở trường luật, chuyên về luật tội phạm để tập trung vào việc học của bạn trên con đường trở thành một công tố viên.
 • Tìm kiếm một chương trình thực tập sinh: Thực tập sinh mùa hè cho phép bạn thu nhận kinh nghiệm làm việc ngay khi còn đi học. Vì bạn muốn làm việc như một công tố viên, thực tập với văn phòng luật sư trong quận địa phương của bạn trước khi bạn tốt nghiệp là đáng để làm theo.
 • Xin một giấy phép: Ở năm cuối tại trường luật, xin một giấy phép để luyện tập và tham gia kỳ thi luật sư.
 •  Chuẩn bị sơ yếu lý lịch của bạn và nộp: tạo và nâng cấp sơ yếu lý lịch của bạn với trình độ học vấn cao nhất của bạn, kinh nghiệm liên quan, các kỹ năng và những thành tựu. Xin vào những vị trí trống bằng cách thích ứng một thư giới thiệu cho từng vị trí và sử dụng những từ khóa từ mô tả công việc.
💥Ví dụ mô tả công việc của công tố viên

Văn phòng của ủy viên công tố quận tại Houston, TX, yêu cầu sự phục vụ của một công tố viên để tham gia vào nhóm pháp lý của họ. Công tố viên sẽ phân tích thông tin, chuẩn bị bằng chứng, tìm kiếm tài liệu hỗ trợ và trình bày tài liệu đó trước tòa. Bạn cũng sẽ làm việc với các sĩ quan cảnh sát, nạn nhân và nhân chứng. Công việc của bạn sẽ bao gồm làm việc với ủy viên công tố quận để khởi tố và đưa ra xét xử những kẻ tội phạm hình sự đã thực hiện hành vi gian lận tài chính. Bạn sẽ thực hiện những công việc hành chính như là ban hành trát đòi hầu tòa và soạn thảo bản kiến nghị vụ án. Các thuộc tính chính cần thiết cho công việc của công tố viên là: tư duy phản biện, kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và giao tiếp. Bạn được yêu cầu có một giấy phép để thực hành luật tại bang Texas và một năm kinh nghiệm với tư cách là trợ lý công tố viên cấp xét xử.

________________________________

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích!

 • Theo: indeed
 • Người dịch: Nguyễn Thùy Linh
 • Khi chia sẻ phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Nguyễn Thùy Linh – Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=97277

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


How To Start A Freelancing Business From Scratch10 Things You Should Know Before Quitting Your Job To TravelBournda National Park: South Coast NSW’s Best Kept SecretThe Best Multi-Day Hiking Trips in CanadaFrom Bunbury to Margaret River, Here’s What Not To MissWhere To Find The Best Free Camping in TasmaniaAustralian Bushfires: Here’s What You Can Do To HelpOur AmazingCo Mystery Picnic in Queensland’s Atherton TablelandsHow To Plan A Sedona Girls Weekend Trip25 Of The Best Things To Do In Port Douglas, AustraliaPlatia Ammos Beach in Kefalonia (+ the Perilous Hike Down in Flip Flops!)From Corporate Stooge to Professional Travel BloggerWhy Choose Full Time RV Living Over Van Life?7 Handy Camping Hacks For Your Next Wilderness TripThe Best Spots For Eyre Peninsula Camping in South AustraliaGold Coast Hot Air Ballooning: A Bucket List Experience You Didn’t Know You NeededFitzroy Island or Green Island: Which is Better?A Zhangjiajie Hiking Adventure In The Avatar MountainsThings To Do On An Eyre Peninsula Road TripThings To Do On The Esperance To Perth DriveBunyeroo Gorge & Brachina Gorge: A Flinders Ranges Scenic Drive You CAN’T Miss!Duke of Orleans Bay: My 35th Birthday Adventure!Things To Do In Mount Gambier & Limestone Coast, South AustraliaHow This Woman Quit Her Job To Travel Europe Full-Time in a Motorhome10 Things I Wish I Knew Before Buying A CaravanCelebrating Boxing Day on a Captain Cook Sydney Harbour Cruise5 Adventurous Weekend Road Trips From DenverHow To Land Scuba Diving Instructor Jobs Around The WorldWhy You Don’t Need A Work And Travel Program Like Remote Year To Become A Digital NomadHow To Tell Your Parents You’re Quitting Your Job To TravelPerth to Esperance: The Ultimate Road Trip ItinerarySpeed Hiking: What It Is & What Gear You Need For ItWhat To Do When Sh*t Hits The Fan On Your Trip3 Days in Melbourne: A Melbourne 3 Day ItinerarySapphire Coast NSW: From Whales to Red RocksEssential Hiking Gear for Beginners: 5 Items You Absolutely Need For Your First HikeWhy This Grad Student Decided To Move Abroad Instead Of Getting A JobThe Best Fleurieu Peninsula BeachesNakie: The Best Traveler Hammock (That’s Also Eco-Friendly!)The Best Beaches in Kefalonia (+ Other Must-Dos)The Best Things To Do In Sydney Harbour7 Things To Know Before Your Overnight Or Day Trip To Rottnest IslandLawn Hill National Park: A Hidden Gem in Outback QueenslandBradleys Head to Chowder Bay Walk + Balmoral | Sydney Harbour WalkOrmiston Gorge: A Beach in Outback Australia!What To Do in Paris For 4 Days: A 4 Day Paris ItineraryOutdoorsy Things To Do In Noosa, An Aussie Adventure ParadiseWhy Quitting Your Job To Travel Isn’t As Scary As It SeemsThings To Do In Crete: A Crete Road Trip Itinerary15 Little Things You Can Do To Save Money For TravelKu-ring-gai Chase National Park: Sydney’s Hidden GemThings To Do In Esperance: The Best Walks, Campsites, & Beaches In Esperance, Western AustraliaVisiting Meteora: Clifftop Monasteries With A View In GreeceThe 15 Best Day Trips From CairnsHighlights Of A Great Ocean Road TripThe Best Boho Picnic Rugs For Outdoor AdventuresRenting Camera Gear For Travel: Save Money, Save MemoriesThe Best Sydney Weekend GetawaysCar Next Door Review: Using Car Sharing in AustraliaWhat the FAQ is Van Life? Everything You Want To Know About Full Time Van LivingThe Best Hikes In The Blue MountainsA Sydney Harbour Scenic Flight With Sydney SeaplanesThis Couple Quit Their Jobs & Sold Everything To Travel Europe Full-TimeThat Time ALL THE SIGNS Told Me To Buy Tony Robbins TicketsHow Much Money Do You Need To Save Before You Quit Your Job To Travel?15 Best Things to Do in Malden8 Unique Ways To Spend A Few Hours In The South Of France7 Authentic Aboriginal Experiences In Australia’s Northern Territory10 Best Hiking Trails In Flagstaff According To The Locals21 FUN Cancun Day Trips that you’ll love!The Unique Culinary Tour Not To Miss In Jerusalem18 BEST Things to do in Valparaíso, Chile7 New And Unique Things To Do On The Las Vegas StripPalwa Ride and More Adventures at Santabucks Eco-Adventure ParkClear Testing New Curb-To-Gate Premium Service At This Popular AirportCollette Unveils New Montana Cruise Tour Featuring Stops In Two Popular National ParksTop 15 Best Things to Do in Riverside, California8 Reasons To Visit Italy This FallI Booked A Trip To France This Summer For $5.60 Using Points, Here’s What I LearnedThe Exhilarating Experience Not To Miss In Canada’s Jasper National ParkI Tried Glamping At An Australian Crocodile Safari Camp And It Was Incredible16 Scenic Stops Along The Beautiful Cape Cod Rail TrailWorrowing Jervis Bay: A Winter Getaway From SydneyBest Beaches in Crete: The 10 Crete Beaches You Must VisitThe 20 Best Beaches in Western AustraliaWhat I Wish I Knew Before Moving From USA To Australia30 Things To Do in Albany, Western Australia & South Coast WAHiking Sydney: The 15 Best Hikes in Sydney, AustraliaThe Best Hikes in Grand Staircase Escalante National MonumentNew UAE Passport: How to Get Your New Emirati Passport?NATAS 2022 Singapore Travel Fair: What to Expect7 of the best things to do in Phuket on a budget15 Best Things to Do in WalthamU.S. Begins Testing Online Passport Renewals, How You Can ParticipateTop 7 Must-See Attractions At The Newly Renovated Air And Space MuseumFAA Considers Increasing The Size Of Airline Seats, But It Has Nothing To Do With ComfortEat Your McDonald’s Before You Get On The Plane15 Best Things to Do in HaverhillYosemite Reopens Its Beautiful Mariposa Grove To Visitors8 Signs You Need for a Salary Raise & How to Talk to Your Boss About ItMy 7 Favorite Restaurants In Beautiful Dripping Springs, Texas13 Tips For Hiking Jenny Lake In Grand Teton National Park 14 Budget-Friendly Ways To Entertain Your Elementary-Aged Grandkids According To A Retired TeacherTop 15 Best Things to Do in Huntington, New York12 Reasons This Lesser-Known Malta Town Will Transport You To 1950s Italy15 Best Things to Do in RevereParts Of This National Park Closed Because Of A BearSeveral Caribbean Islands Dealing With Record Amounts Of Seaweed, The Problems It’s Causing For Tourists And Residents7 of the best things to do in Hoi An on a budgetLOOK: Philippine Tarsier Spotted in Tacloban City for the First Time EverA Guide to the Best Staycation Hotels in Manila6 Fabulous Reasons To Take A Side Trip To Croatia When You’re Visiting Italy7 Reasons You Should Visit Canada’s Beautiful Georgian Bay6 Reasons To Explore Concord, California On Your Next Visit To San Francisco9 Key Tips For Hiking To Gorgeous Ta-Taki Falls In Okinawa, JapanTop 15 Best Things to Do in Islip, New YorkHawaii County Follows Maui’s Lead, Decides To Ban These Types Of SunscreensUnique Sign In New Mexico Had Highway Drivers Doing Double-Takes15 Best Things to Do in AberdeenIt Now Costs $250 To See A Real-Life Dragon, Here’s WhyHeavy Rains Cause Extremely Rare 1,000-Year Event In Death Valley15 Best Things to Do in Havre de Grace15 Best Things to Do in Elkton11 Best Beaches in Vietnam You Must Know About11 Money Tips If You’re Not Earning Well Enough to Build a Travel Fund7 Fantastic Hotels For A California Summer ExperienceThe Houseboat Getaway Near Ottawa Perfect for the Whole Family22 Amazing Outdoor Adventures I Loved In New Zealand5 Fantastic Stops On A Missouri Road Trip From St. Louis To St. JosephFolks Are Flocking To New Mexico For A High Flying Milestone This October15 Best Things to Do in New CarrolltonSurprising Shark Discovery Found Thousands Of Miles From Its HomeWhat You Need To Know About Road Closures At This National ParkThird-Culture Kid Blues: My Experience as an Indonesian Who Grew Up in MalaysiaA Guide to Ukay-Ukay Shopping in and Near Metro Manila7 Historic French Brasseries You Must Visit In Paris7 Amazing Outdoor Activities To Experience In Big Sky, Montana In The SummerTop 8 Questions To Ask Before Moving To Costa RicaEverything You Need To Know About Visiting Qatar¡Felices fiestas! A guide to Spain’s best annual events17 Amazing Things To Do In Beautiful Austin, TexasFancy Feast Isn’t Just For Felines, Where You Can Dine On Cat-Inspired Cuisine Why October Is The Best Time To See Elk In This StateBorobudur Temple – The World’s Largest Buddhist TempleMantigue Island: Camiguin’s Little Jewel | LakwatseroThe Wave of Utah and Arizona: Where “Amazing” is Understatement | LakwatseroMonad ShoalHow to Get to Luna ApayaoTales From Sadanga: The Trek to Fowa-as Falls | LakwatseroAbout BatadHow to Commute to 21 Kilometers Coffee and Back#13 Himalayan Mountain Range (Nepal)NATAS Travel Fair 2022: Best Travel and Tour Package Deals!Batanes: Sweet Rendezvous With My Playground | LakwatseroNaked IslandThe GreeneryBalabac Sojourn: Immersion in Bugsuk Island | Lakwatsero1. Chocolate HillsHow To Get to BulalacaoSurprises in Naujan | LakwatseroNatnat BeachScuba Diving in Mantigue Island: Revisiting Underwater HomeLubang: En Route to Big Surprises | LakwatseroAbout Cuyo1. Fortune Island (Nasugbu, Batangas)Climbing Mount MitsutogeWaterfalls of Mount Romelo: Buruwisan, Batya-Batya & MoreSurigao: Scuba Diving in Mabua | LakwatseroRooms and RatesBud Bongao: The Revered Mountain of Tawi-Tawi | LakwatseroHow to Get to CoronGoing In and Out of PokharaVisita Iglesia in Manila: Nine Churches to VisitA Day Trip to Seven Falls of Lake Sebu | LakwatseroBataan: Dunsulan Falls, Ambon-Ambon Falls & Limutan FallsHow to Get to MoalboalHow to Get to Kansalakan Enchanted RiverDetour to Mainland Sablayan | LakwatseroWaterfalls in Real, Quezon: Cawayan, Balagba & Noknok FallsRuwanwelisaya StupaSan GabrielColibra Island: Dasol’s Island Hideaway | LakwatseroHow to Get to Malamawi IslandHow to Get to Maosonon IslandBalabac Sojourn: Bugsuk Island Stole My Heart | LakwatseroAttractions in Igorot Stone KingdomNacpan & Calitang: The Twin Beaches of El Nido | LakwatseroCalinawan CaveClimbing Mount Fuji: Frequently Asked Questions1. Tropical Four SeasonsMasasa Beach Travel RequirementsPacsafe Toursafe Wheeled Duffel: The Ultimate Urban Adventure Buddy | LakwatseroHow to Get to Mount KitadakeKiltepan View Deck (Sagada, Mountain Province)A Solo DIY Trek to Kawah Ijen of Indonesia | LakwatseroFirst Time in NAIA Terminal 1: Seriously, It’s Not As Bad As You Think! | LakwatseroHow to Get to Mount Cayabu and MaynobaTagbilat Falls: The Curtain Falls of Zamboanga SibugayHow to get to Quitinday Falls and Underground RiverPaoay Church: UNESCO World Heritage Site in Ilocos NorteThe Island in FocusBicycle Diary: Kaybiang Tunnel Loop | LakwatseroSelf Guided 6D/5N Annapurna Base Camp TrekA Weekend of Ultimate Adventure in Baler | LakwatseroHow to Get to Camotes IslandsHail to Hulugan FallsIloilo: Where to Indulge in the City of LoveIntroducing SibaltanHow to Get to Kabutongan FallsHow to Get to Calinawan CaveAbout CaramoanHow to Get to Cabagnow Cave PoolFive Hours in Jakarta: A Walk in the Old Batavia (And Misadventures in Jakarta) | LakwatseroRacuh a Payaman (Marlboro Hills)Machu Picchu HouseAbout LubangHow to Get to Nagpatong Rock by Public Transport:A Glimpse of Manila Metropolitan Theater | LakwatseroAbout LunaAbout Capul IslandAlalum Falls: Shared Majesty of Sumilao and Impasug-ongSnake IslandZunsibarPico de Loro Frequently Asked Questions (FAQs)Tulay na Bato Falls48 Hours in Brisbane: A Quick Guide & ItineraryAbout BiriTales of a True Wanderer: The Joys and Pains of Solo Travel | LakwatseroWelcome to Surigao del SurMt. Palay-Palay  National ParkAbout PagudpudFive Levels of Aguinid FallsIntroducing San Pascual, MasbateMount Manmanoc ItineraryAdventures in Fortune Island of Nasugbu | LakwatseroNext Level Mobile Photography with Sony Xperia XZ1 | LakwatseroScuba Diving in Siargao: Discovering the Underwater Treasures of Daku Island | LakwatseroAbout Davao CityHow to Get to AndaJanuary: Cebu & IloiloHow to Get to Mines View ParkKamay ni Hesus: Pilgrimage Site in Lucban | LakwatseroPoon Hill: Three Days of Himalayan AdventureCalvary Hill Cemetery of SagadaHow to Get to TambobongMilford SoundTen Things To Do in Sagada: Bucket List for NewbiesDahoyhoy FallsPilot for a Day: The Ultra Light Aircraft Experience | LakwatseroReal Coffee and Tea Cafe of Boracay | LakwatseroGhorepani Poon Hill TrekAbout Maniwaya IslandHow to Get to Binanga FallsPalo Alto Falls of Baras, Rizal | LakwatseroExplore Moscow: Best Things to Do in the City | LakwatseroStairway to HeavenMount Guiting-Guiting Overnight Trek Complete ItineraryCape Melville LighthouseLa Cathedral Café: Restaurant with a View in IntramurosKapurpurawan Rock Formation: White and BeautifulDay Hike ItineraryThe Sandbox at AlvieraHow to go to Mararison IslandA Weekend of Adventures in South Cebu and DumagueteCalayan Island: A Virtual Diary of Our Epic Journey | LakwatseroFaro de Isla Jintotolo (Jintotolo Island Lighthouse)Low’s PeakAbout Taal VolcanoHow to Get to Mag-aso Falls of BoholSamar: Biri Rock Formations Up Close | LakwatseroBonbon BeachIntroducing Jomalig IslandAbout Cotabato CityAbout TabukLeyte Landing Memorial: A Memorial for a Fulfilled Promise | LakwatseroSilyang Bato, Mount MaramiPanimahawa Ridge and Cedar Falls Day Hike ItineraryFun in the World’s Best IslandSample Albay ItinerariesMagpupungko Beach and Tidal Pools6 Tips for Living in the Philippines | LakwatseroDaraga Church: The Nuestra Señora dela Porteria ChurchTulgao Rice TerracesCape Melville Lighthouse (Faro del Cabo Melville)Canyoneering to Kawasan FallsLake FewaLong Weekend: Five-Day Suggested Itineraries in Luzon | LakwatseroAbout CaponesThe Wichcraft Café of Zamboanga City | LakwatseroHow to Get to GuiuanAll-Female FloorHow to Get to Neri’s VilleDiotay’s EateryShort but Sweet Melaka Getaway | LakwatseroHow to Get to Tinuy-An FallsOslob: The Lost Grandeur of Tumalog Falls | LakwatseroIlocos ItineraryDitumabo Falls: The Mother Falls of San Luis, Aurora!Biking in Kalinga: Trek and Bike to TabukParadise Garden: A Haven for Sea TurtlesSiargao: Magpupungko Beach and Tidal Pools | LakwatseroAbout Bucas GrandeCoral GardenSagadaA Walk in Sangay Siapo Island Before it is Gone? | LakwatseroAmbaguio-Akiki ItineraryCorregidor Island Lighthouse (Faro dela Isla de Corregidor)Faro de Punta de Malabrigo (Malabrigo Point Lighthouse)About CulionNaidi Hill LighthouseBoquete IslandHow to Commute to Temple of LeahCatanduanes: The Heritage Church of Bato | Lakwatsero1. White Water Rafting or KayakingMount Fuji Overnight Climb ItinerarySip & Gogh Paint Studio: Unleash Your Inner Van Gogh | LakwatseroBatanes ItineraryHow to Get to Quitinday HillsAbout Callao CaveDiscover LakawonBiking to Taal: A Fun Ride to Batangas’ Heritage TownAntique Blooming: The Rafflesia of San RemigioMalasimbo Lights and Dance FestivalBacolod ItineraryPoon HillAttractions in Mirador Heritage and Eco ParkHulhumale Public BeachRomblon Island: Bonbon Beach, Tiamban Beach & MoreAdventure in Sabah: White Water Rafting in Padas River | LakwatseroHow to Get to Hinakpan Mystical HillsWelcome to Lake SebuAbout CasiguranAbout BuscalanHow to Go to Kalanggaman IslandFaro de Cabo Bojeador (Cape Bojeador Lighthouse)Backpacking Maldives: Budget Itinerary, Expenses & TipsHow to Get ThereOffbeat Bohol Itinerary: 3D/2N of AdventuresHow to Get to Tawi-TawiAlona BeachPangilatan Falls: The Forgotten Gem of Tapaz, CapizWorld War I: SMS Cormoran II3D/2N Taiwan Itinerary: Taipei – Yehliu – ShiffenLaos for Backpackers: Getting There on a BudgetBasic RequirementsHow to Get to Antong FallsCathedral CaveHow to Go to Gubat, SorsogonAbout SadangaHow to Get to Bugui Point LighthouseHow to Get to Cabra Island LighthouseCebu Itinerary: Three-Day Adventures in the SouthAbout AndaLuna: A Day in the Show Window of Apayao | LakwatseroMargues Blue LagoonFinding Palaui’s Cape Engaño Lighthouse | LakwatseroHow to Get to Mantayupan Falls of Barili, CebuHow to Get to MaligcongLinapacan Islands: Between Paradise | LakwatseroKLIA to KLCCHow to Get to JomaligBanaug ShoalEspadang Bato – Payaran Falls Day Hike Itinerary10 Remarkable Philippine Destinations for Solo TravelMiagao Church: A UNESCO World Heritage Site in IloiloAbout Carbin ReefAbout Parola IslandCabra WreckageCobra Falls: Ozamiz City’s Best Kept SecretBasco: The Chapel on the Hill of Tukon | LakwatseroBack in Kathmandu’s Lovely Mess | LakwatseroHimalayan Adventure: Kathmandu to Pokhara Overland | LakwatseroItineraryChinatown Vancouver (Stop #23)Situbo Falls: Tampilisan's Awesome SurpriseHow to Get to Inambakan FallsTuasan Falls: Another Camiguin’s Charmer | LakwatseroHow to Get to Lake SebuMarinduque Loop: Biking in the Heart of the Philippines1. Batanes: A Piece of HeavenMe Gusta Sunzibar Tacloban! | LakwatseroHitachi Seaside Park: Quick Guide from Tokyo and NaritaBeautiful Islands and BeachesSunzibarTrekking NotesSnapshot: In Love with Batulao | LakwatseroPalaui IslandHow to Get to Mount PinatuboBicycle Diary: The Ride to Infanta | LakwatseroSwimHow to Get to Osmeña PeakDaranak Falls of Tanay Rizal | LakwatseroHow to Get to Stobosa Hillside Homes ArtworkSurf or Learn to SurfDIY Solo and Self-Guided Trek to Annapurna Base CampBatanes by Bike: North Batan Tour | LakwatseroThe BeachSta. Cruz Grande IslandBasilica de San Martin de ToursBaguio Budget Stay: Upstairs Bed & Bath | LakwatseroBiking in Batanes: Batan Island Loop | LakwatseroCandaba Bird SanctuaryCape EngañoAbout HungduanIligan Tourism Triangle: Mimbalut, Tinago & Maria CristinaAbout Jose PanganibanCadapdapan Rice TerracesHow to Get to Casaroro FallsKiltepan: Sagada’s Best Sunrise | LakwatseroBeguet: Colorado Falls of Tuba | LakwatseroFollow the Call of the Great Outdoors: Go Out & Get More | LakwatseroSanga-Sanga ReefMasbate City: Where to Eat in the City | LakwatseroAbout Carabao IslandRain Vortex at the Jewel of ChangiPacsafe Venturesafe 65L GII Travel PackIrakoWhere to Stay in CarmenHow to Get to Tangadan FallsHow to Get to Samal IslandEverest Base Camp Trek: Into the Dream ZoneTop Things To Do in Gangwon-do: Korea’s Adventure ProvinceJomalig: The Golden Sand of Salibungot Beach | Lakwatsero1. Tubbataha Reefs (Cagayancillo, Palawan)IitineraryAbout Anini-yNacpan BeachAbout Legazpi CityHow to Get to Shifen FallsScuba Diving in Pearl Island of Guiuan, Eastern SamarHow to Get to Nagtabon BeachSiargao Travel RequirementsHow to Go to TanayHow to Get to Garin FarmDay 1: Paoay and San Nicolas (Ilocos Norte)Nueva Vizcaya Weekend ItineraryHow to Climb Mount HamiguitanHow to Get to Santa Cruz IslandMount TalamitamHow to Get to Sambawan IslandBacuit Grill12 Places to Satisfy Your Affogato Cravings in the MetroLion’s RockVictoria HarbourCoronPicture Perfect: The White Island of Camiguin | LakwatseroPanglao: Alona’s Allure | LakwatseroSecrets of the Lakeside: The Waterfalls of Laurel & TalisayMiyaru FaruMemorial Temple of Lord BaoHotel Siesta ShibuyaHow to Get to Tinago FallsSimunul Island: The Birthplace of Islam in the Philippines | LakwatseroBalabac: Onuk Island, Pink Beach & Melville LighthouseBike Diary: Bike and Trek to Buscalan (Mount Polis – Bontoc – Buscalan) | LakwatseroTagaytay (Cavite)Yearend Adventure with Pacsafe Venturesafe 25L GII | LakwatseroFavorite Beach: Punta Sebaring of Bugsuk Island, BalabacWelcome to Apo Reef & Pandan Island!The Ruins of A FamosaHow to Get to Canyoneering SitePacsafe Ultimatesafe Z28, My Newest Ultimate Travel Buddy | LakwatseroPulangbato Falls: The Red Waterfalls of ValenciaLocationSpider House: Boracay’s Chill Corner | LakwatseroThe 10,000 Roses Café of Cordova, Cebu’s Newest CrazeHow to Get to Asik-Asik FallsHow to Get to Dao FallsWelcome to Concepcion1. First Single-Aisle Aircraft to Fly Non-Stop from the Philippines to AustraliaHow to Get to Casino PeakMaadhoo Finolhu (Picnic Island)Cagbalete Travel RequirementsNacpan and Calitang BeachesThe RockiesBalabacPagbilao: Iringan, Malicboy, Bahay-Pagi & Katapang FallsPetronas Twin TowerSta. Fe, Bantayan IslandEverest Base Camp Trek Primer: Frequently Asked QuestionsTaraw Cliff: See the Best View of El Nido | LakwatseroHow to Get to Elephant MountainAbout MandalaySpelunking Rate in Capisaan CavesScuba Diving in Romblon: Blue Hole and Gorda WallHow to Get to Imugan FallsHow to Get to Awao Falls?About SipalayComiran Island: The Pink Beach of Balabac, Palawan | LakwatseroBagan! Oh Bagan! | LakwatseroBuntot Palos Falls, Laguna’s Hidden Grandeur | LakwatseroSandugan WallMagtutuka RocksKoh Dac MaiPresenting Calayan IslandAbout Dumaguete CityOffbeat Cebu: Ten Amazing Waterfalls of the SouthHow to Get to Merloquet FallsMount Masaraga ItineraryBudget Stay in Boracay: W Hostel Boracay | Lakwatsero