Deadline: All year round

Khóa Học Online Tìm Hiểu Về Sự Hỗ Trợ Trong Các Cuộc Thảo Luận Nhóm

[English caption below]

🔥 Mô tả

Có được cái nhìn sâu sắc về việc tạo thuận lợi cho các cuộc họp và thảo luận tại nơi làm việc. Trong khóa học miễn phí này bạn sẽ nghiên cứu một số hành vi hiệu quả mà các nhà tổ chức sẽ thực hiện. Các video với đầy đủ thông tin và hấp dẫn sẽ giới thiệu với bạn các ví dụ về hỗ trợ trong thực tế. 

🔥 Nội dung

 1. Giới thiệu
 2. Bài học
 • Thế nào là sự tạo điều kiện thuận lợi
 • Vai trò của các nhà tổ chức
 • Các cách hỗ trợ
 • Các hành vi mang tính hỗ trợ
 • Tạo thuận lợi trong thực tế
 • Cơ sở để giúp đỡ trong các tình huống khó giải quyết
 • Học cách cân nhắc và kế hoạch hành động
 • Tổng kết

🔥 Bạn sẽ nhận được gì từ khóa học?

 • Biết được các kỹ năng và hành vi cần thiết để tạo điều kiện cho một cuộc thảo luận nhóm
 • Chuẩn bị hiệu quả trước khi hỗ trợ cho một cuộc họp
 • Xem xét một số tình huống khó xử có thể xảy ra trong các cuộc họp
 • Nghĩ đến một số chiến lược khả thi để đối phó với những điều này.

🔥 Thông tin khóa học

 • Online 100%
 • Thời lượng: 2 tiếng 
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí (Lưu ý: Tại thời điểm Lan Anh chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.)
 • Nền tảng: OpenLearn

🎈 Chi tiết đăng ký ngay tại: TẠI ĐÂY 

 —————————————————————

🔥 Introduction

Gain an insight into facilitating meetings and discussions in the workplace. In this free course, Facilitating group discussions, you will look at some of the behaviours effective facilitators exhibit. Informative and engaging videos will introduce you to examples of facilitation in practice.

🔥 Content

 1. Introduction
 2. Learning outcomes
 • What is facilitation?
 • The facilitator’s role
 • Facilitation styles
 • Facilitative behaviours
 • Facilitation in practice
 • Resources to help with difficult situations
 • Learning review and action plan
 • Conclusion

🔥 What will you learn from this course?

 • Understand the key skills and behaviours required to facilitate a group discussion
 • Prepare effectively before facilitating a meeting
 • Consider some of the difficult behaviours that can occur in meetings
 • Think of some possible strategies for dealing with these.

🔥 Course information

 • Online 100%
 • Time:  2 hours study
 • Language: English
 • Tuition fees: Free (Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)
 • Platform: OpenLearn

🎈 Register now: HERE

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=43555

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network