Deadline: All year round

Khóa Học Online Về Trình Bày Và Xử Lý Dữ Liệu Trong Máy Tính

[English caption below]

🔥 Mô tả

Máy tính ở mọi nơi trong cuộc sống: trong ô tô, cân nhà bếp, máy ảnh kỹ thuật số,… Nhưng bạn có biết chúng lưu trữ dữ liệu trong đó như thế nào không? Khóa học miễn phí này sẽ giúp bạn hiểu cách mà dữ liệu trong máy tính mô tả về một điều gì đó ở thế giới bên ngoài. Bạn cũng sẽ khám phá cách mã ASCII và Unicode được sử dụng để kiểm soát dữ liệu. 

🔥 Nội dung

 1. Giới thiệu
 2. Bài học
 • Trình bày dữ liệu trong máy tính: giới thiệu
 • Trình bày dữ liệu trong cân nhà bếp
 • Trình bày dữ liệu trong máy ảnh kỹ thuật số
 • Trình bày dữ liệu trong PC
 • Trình bày dữ liệu trong máy tính: kết luận
 • Thao tác dữ liệu trong máy tính: giới thiệu
 • Số học nhị phân
 • Các phép toán logic
 • Tổng kết

🔥 Bạn sẽ nhận được gì từ khóa học?

 • Hiểu được nghĩa của tất cả các thuật ngữ được tô đậm trong văn bản
 •  Hiểu cách biểu diễn các loại dữ liệu sau trong máy tính và hạn chế của các biểu diễn đó: số nguyên dương và số nguyên âm; phân số; các đại lượng vật lý tương tự như trọng lượng; số lượng đúng/sai; ảnh tĩnh; chữ; ảnh động; âm thanh
 • Hiểu sơ bộ nén dữ liệu là gì và tại sao nó lại hữu ích
 • Hiểu sơ bộ cách hệ thống đầu vào và đầu ra hỗ trợ việc chuyển đổi các loại thông tin khác nhau sang các loại dữ liệu mà máy tính có thể sử dụng được và ngược lại
 • Giải thích chương trình máy tính là gì và cách nó sử dụng bộ nhớ và bộ xử lý. 

🔥 Thông tin khóa học

 • Online 100%
 • Thời lượng: 24 tiếng 
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí (Lưu ý: Tại thời điểm Lan Anh chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.)
 • Nền tảng: OpenLearn

🎈 Chi tiết đăng ký ngay tại: TẠI ĐÂY

 —————————————————————

🔥 Introduction

Computers are all around us: in cars, kitchen scales, digital cameras, etc. But how do they store the data they hold? This free course, Representing and manipulating data in computers, will help you to understand how the data in a computer represents something in the outside world. You will also explore how ASCII code and Unicode are used to control data.

🔥 Content

 1. Introduction
 2. Learning outcomes
 • Representing data in computers: introduction
 • Representing data in  kitchen scales
 • Representing data in the digital camera
 • Representing data in the PC
 • Representing data in computers: conclusion
 • Manipulating data in computers: introduction
 • Binary arithmetic
 • Logic operations
 • Conclusion

🔥 What will you learn from this course?

 • Understand what all the terms highlighted in bold in the text mean
 • Understand how the following types of data are represented in a computer, and what the limitations of such representations are: positive and negative integers; fractions; analogue physical quantities such as weight; true/false quantities; still pictures; text; moving pictures; sound
 • Understand at an introductory level what data compression is and why it is useful
 • Understand at an introductory level how input and output subsystems support the conversion of various types of information to and from data types usable by a computer
 • Describe what a computer program is and how it utilises the memory and the processor.

🔥 Course information

 • Online 100%
 • Time:  20 hours study
 • Language: English
 • Tuition fees: Free (Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)
 • Platform: OpenLearn

🎈 Register now: HERE

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=42508

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network