Deadline: All year round

Khóa Học Online Về Khái Niệm Cơ Bản Của Phân Tích Nội Dung Và Chiến Lược Nội Dung

[English caption below]

Khóa học này bao gồm các chủ đề về phân tích nội dung và chiến lược nội dung. 

Những chủ đề này có ý nghĩa rất quan trọng trong tiếp thị hiện nay, bởi nội dung là phần cốt lõi của mọi chiến dịch tiếp thị – dù là online hay offline. 

Việc liên tục đánh giá nguồn tài nguyên và hiệu suất để kiểm tra chiến lược có đạt đúng mục tiêu không là điều cần thiết. Các bài giảng của khóa học sẽ giúp bạn có hiểu biết cơ bản về phân tích nội dung và xây dựng chiến lược nội dung tối ưu cho thương hiệu của mình. 

Bạn sẽ học được gì: 

 • Hiểu được tầm quan trọng của nội dung trong tiếp thị
 • Sử dụng nội dung một cách tối ưu trong các chiến dịch tiếp thị, các ưu đãi và những dự án định hướng nội dung khác

Khóa học này dành cho ai:

 • Những ai muốn học về phân tích nội dung
 • Những ai muốn học về chiến lược nội dung

Nội dung khóa học: 

 1. Phân tích nội dung
 2. Chiến lược nội dung

Yêu cầu: 

 • Có hiểu biết về tiếng Anh
 • Có động lực để học về phân tích nội dung và chiến lược nội dung

Thông tin khóa học: 

 • Người hướng dẫn: Girijan Raghavan
 • Hình thức: 100% online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời lượng: 40 phút
 • Học phí: Hoàn toàn miễn phí
 • Đánh giá: 4.1/5

🔥ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY

📌LƯU Ý: Tại thời điểm Nguyễn Thùy Dương chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cám ơn các bạn đã quan tâm. 

——————————————————————————————————-

This course covers the topics of Content Analysis and Content Strategy.

These topics have great significance in the marketing industry today because Content is now the central part of every marketing campaign – be it be online or offline.

Continuous evaluation of the use of resources and performance is required to check if your content strategy is hitting your targets. The lectures of this course will help you have a basic understanding of content analysis and evolve an optimal content strategy for your brand. 

What you’ll learn: 

 • Will learn to understand the importance of content in marketing
 • Will learn to use content optimally in marketing campaigns, offers and other content-oriented ventures

Who is this course for:

 • Students who would like to learn content analysis
 • Students who would like to learn content strategy

Course content: 

 1. Content analysis 
 2. Content strategy

Requirements: 

 • Knowledge of English language
 • Motivation to learn about content analysis and content strategy

Course information: 

 • Instructor: Girijan Raghavan
 • Format: 100% online
 • Language: English
 • Length: 40 minutes
 • Tuition fees: Free
 • Rating: 4.1/5

🔥APPLY IN: HERE

📌Note: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=42511

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network