Deadline: All year round

Khóa Học Online Về Phân Tích Dữ Liệu Trong Ngành Công Nghiệp Du Lịch

[English Caption Below]

📌 GIỚI THIỆU KHOÁ HỌC:

 • Dữ liệu cung cấp cho các doanh nghiệp trong ngành du lịch và lữ hành nền tảng cần thiết để đưa ra các quyết định sáng tạo. Từ nhà cung cấp dịch vụ lưu trú đến các công ty du lịch, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) có tiềm năng phát triển và cải thiện năng suất nếu họ hiểu giá trị của dữ liệu.

📌 NỘI DUNG KHOÁ HỌC: 

 • Trong khóa học này, bạn sẽ khám phá cách dữ liệu có thể được sử dụng để giải quyết các mối quan tâm của doanh nghiệp. Bạn sẽ tìm hiểu những dữ liệu nào có thể tiết lộ về hành vi của khách hàng và điều này có thể giúp doanh nghiệp của bạn thành công như thế nào. Khóa học sẽ giới thiệu các công cụ đơn giản và hỗ trợ kỹ thuật để giúp bạn giới thiệu các phương pháp thực hành dữ liệu trong doanh nghiệp của riêng bạn.

📌 KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC SAU KHOÁ HỌC:

 • Hiểu giá trị và tác động của dữ liệu trong lĩnh vực du lịch và cách các doanh nghiệp tương tự đang sử dụng hiệu quả dữ liệu để thúc đẩy các quyết định kinh doanh.
 • Xem xét dữ liệu nào có thể tiết lộ về hành vi của khách hàng và cách nó có thể được áp dụng để quảng bá và cung cấp dịch vụ cũng như tăng năng suất
 • Xác định các vấn đề kinh doanh và cách dữ liệu có thể được sử dụng để giải quyết chúng, chú ý đến chi phí và lợi ích của công việc
 • Tạo cơ hội cho sự tham gia của cộng đồng kiến tạo dữ liệu trong ngành công nghiệp du lịch

📌 THÔNG TIN VỀ KHOÁ HỌC:

 • Hình thức: 100% online
 • Đối tượng: Người mới bắt đầu
 • Ngôn ngữ học: tiếng Anh
 • Thời lượng hoàn thành: 5 tuần
 • Người hướng dẫn: Ross Tinsley & Jane Ali-knight

📌 LƯU Ý: Tại thời điểm Thu Uyên chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

📌 ĐĂNG KÍ THAM GIA KHOÁ HỌC: Tại đây

________________________________________________________________________

📌 COURSE INTRODUCTION:

 • Data provides businesses in the travel and tourism industry with the foundation they need to make innovative decisions. From accommodation providers to travel agencies, small and medium-sized businesses (SMEs) have the potential to grow and improve productivity if they understand the value of data.

📌 COURSE CONTENT:

 • In this course, you’ll explore how data can be used to address business concerns. You’ll learn what data can reveal about customer behavior and how this can help your business succeed. The course will introduce simple tools and technical support to help you introduce data practices in your own business.

📌 SKILLS ACHIEVEMENT AFTER COURSE:

 • Understand the value and impact of data in the travel industry and how similar businesses are effectively using data to drive business decisions.
 • Consider what data can reveal about customer behavior and how it can be applied to promote and deliver services and increase productivity
 • Identify business problems and how data can be used to solve them, keeping in mind the costs and benefits of work
 • Create opportunities for data-generating community engagement in the travel industry

📌 COURSE INFORMATION:

 • Format: 100% online
 • Audience: Beginners
 • Linguistics: English
 • Completion time: 5 weeks
 • Instructors: Ross Tinsley & Jane Ali-knight

📌 NOTE: At the moment shares this course for free. However, the platform offering the course is subject to change to pay at any time without notice. Thank you for your attention.

📌 REGISTER FOR COURSE: Here

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=42025

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network