Deadline: All year round

Khóa Học Online Về Từ Vựng Và Ngữ Pháp Tiếng Anh Chủ Đề Thời Trang

[English Caption Below]

⚡️Giới thiệu:

Khóa học ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh trực tuyến miễn phí này sẽ dạy cho bạn ngữ pháp và từ vựng nâng cao khi thảo luận về chủ đề thời trang. Thời trang là một phần hấp dẫn trong đời sống xã hội của chúng ta. Trong khóa học này, bạn sẽ học cách mô tả cách mọi người ăn mặc và các cụm từ tiếng Anh thông dụng liên quan đến thời trang và quần áo. Bạn cũng sẽ học các cụm từ đảo ngược, từ hạ giảm và cảm thán trong tiếng Anh.

⚡️Bạn sẽ học được gì từ khóa học:

1. Xem lại ngôn ngữ được sử dụng để mô tả cách mọi người ăn mặc.
2. Căn chỉnh đúng từ hạ giảm đối với ngữ cảnh đã cho.
3. Nêu cách sử dụng chính xác của các dấu nhấn để nói về thời gian một điều gì đó xảy ra.
4. Xem lại cấu trúc của các phép đảo ngược và cách chúng được sử dụng.
5. Tóm tắt biểu thức đúng cho câu nhấn mạnh.
6. Phân tích sự khác biệt về ý nghĩa giữa những từ hạ giảm.
7. Giải thích cách sử dụng đúng các câu cảm thán với ‘what’ hoặc ‘how’.
8. Giải thích thành ngữ liên quan đến thời trang, lựa chọn thành ngữ thích hợp nhất trong ngữ cảnh nhất định.
9.  Ý nghĩa của các biểu thức nhất định và cách chúng được sử dụng.

⚡️Đối tượng của khóa học: tất cả mọi người

⚡️Yêu cầu: trình độ nâng cao

⚡️Thông tin khóa học:

  • Hướng dẫn bởi: Advance Learning
  • Ngôn ngữ: tiếng Anh
  • Hình thức: trực tuyến
  • Học phí: miễn phí (LƯU Ý: Tại thời điểm Dương chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm)
  • Nền tảng: Alison

⚡️Đăng kí ngay: Tại đây

⚡️Introduction:

This free online English grammar and vocabulary course will teach you advanced grammar and vocabulary about discussing fashion. Regardless of whether you’re into the latest trend or not, fashion is a fascinating part of our social lives. In this course, you will learn to describe how people dress and study common English phrases related to fashion and clothes. You will also look into English inversion, downtoners, and exclamatory phrases.

⚡️What you will learn:

1. Review the language used for describing the way people dress.
2. Justify the correct ‘downtoner’ for the context given.
3. State the correct use of emphasizers for talking about how long it has been since something happened.
4. Review the structure of inversions and how they are used.
5. Summarize the correct expression for the given emphatic sentence.
6. Analyse the difference in meanings between different downtoners.
7. Explain the correct use of exclamations with ‘what’ or ‘how’.
8. Explain which fashion related idiom is most appropriate in the given context.
9. Trace the meaning of certain expressions and how they are used.

⚡️Who this course is for: everyone

⚡️Requirement: advanced level

⚡️Course Information

  • Instructed by: Advance Learning
  • Language: English
  • Format: online
  • Tuition fees: free (Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)
  • Platform: Alison

⚡️Apply in: here

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=41781

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network