Deadline: All year round

Khóa Học Online Về Những Nguyên Tắc Cơ Bản Để Lập Kế Hoạch Và Quản Lý Dự Án

[English Caption Below]

Khóa học này sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng lập kế hoạch và quản lý dự án của bạn cũng như giúp bạn học cách điều hành các dự án hiệu quả trong công việc hoặc trong cuộc sống hàng ngày.

👥 Khóa học này dành cho ai?

Khóa học này dành cho bất kỳ ai quan tâm đến việc lập kế hoạch và quản lý dự án. Nếu bạn muốn phát triển các kỹ thuật lập kế hoạch để đảm bảo các dự án của bạn hoạt động trơn tru từ đầu đến cuối, thì đây là khóa học dành cho bạn. Bạn không cần bất kỳ kinh nghiệm nào trước đó.

🌟 Mô tả khóa học

– Khám phá tầm quan trọng của việc lập kế hoạch và quản lý dự án

Trong khóa học này, bạn sẽ học các kỹ thuật lập kế hoạch dự án, các nguyên tắc và phương pháp thực hiện để tạo ra các dự án có thể hoạt động hiệu quả và hiệu quả hơn.

Cho dù đó là các dự án tại nơi làm việc hay trong cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ nhận biết được ngôn ngữ và khuôn khổ cho các dự án xác định phạm vi, trình tự các hoạt động, tận dụng tài nguyên và giảm thiểu rủi ro.

Bạn cũng có cơ hội tìm được các đơn vị phát triển chuyên nghiệp (PDU) do Trường Kinh doanh Darden của Đại học Virginia được Viện Quản lý Dự án (PMI®) phê duyệt.

– Tìm hiểu cách tạo kế hoạch dự án

Sau khi bạn đã tìm hiểu những kiến ​​thức cơ bản về lập kế hoạch và quản lý dự án, bạn sẽ khám phá chi tiết hơn cách tạo kế hoạch dự án. Ngoài việc kiểm tra quy trình xác định phạm vi, bạn sẽ tìm hiểu về vòng đời, thời lượng và đường dẫn quan trọng của dự án.

Sau khi hoàn thành, bạn sẽ có một mẫu lập kế hoạch dự án vững chắc mà khi đó bạn có thể sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau.

– Phát triển kỹ năng quản lý dự án của bạn

Nếu bạn đã tham gia một khóa học quản lý dự án, bạn sẽ biết rằng các giai đoạn lập kế hoạch rất quan trọng đối với thành công cuối cùng của bạn. Ngoài việc học cách lập kế hoạch dự án, khóa học cũng sẽ bao gồm các chủ đề như đánh giá rủi ro, lập ngân sách và ưu tiên.

Với khóa học này, bạn sẽ học cách sử dụng ngôn ngữ và tư duy phù hợp để tạo ra một kế hoạch quản lý dự án hiệu quả.

Trang bị cho mình các công cụ lập kế hoạch dự án

Với bộ kỹ năng quản lý dự án mà bạn sẽ phát triển trong khóa học này, bạn sẽ được trang bị các công cụ cần thiết để quản lý tất cả các loại dự án, bất kể quy mô và phạm vi của chúng.

Khi nói đến giai đoạn thực hiện của dự án, bạn cũng sẽ tìm hiểu về một số phương pháp bạn có thể sử dụng để thực hiện và phân tích kế hoạch của mình.

🌟 Bạn sẽ học được gì?

Vào cuối khóa học, bạn sẽ có thể:

– Mô tả cách bắt đầu một dự án bằng cách xác định mục tiêu của dự án, xác định các ưu tiên và việc thành lập tổ chức.

– Giải thích quá trình phát triển kế hoạch dự án bằng cách xác định phạm vi, các nhiệm vụ độc lập, lịch trình, đường dẫn quan trọng và rủi ro.

– Xác định các yếu tố dẫn đến thành công của dự án.

– Mô tả bốn giai đoạn của vòng đời dự án và vai trò của mỗi giai đoạn trong quá trình phát triển của một dự án.

– Giải thích cách thực hiện một dự án bằng cách theo dõi tiến độ, giao tiếp với các bên liên quan và quyết định cách sửa chữa và kiểm soát.

– Phát triển nhận thức về một số thành kiến ​​hành vi trong cài đặt dự án và xác định những thành kiến ​​này ảnh hưởng như thế nào đến việc lập kế hoạch và thực hiện một dự án.

– Phát triển ngôn ngữ và tư duy để lập kế hoạch và quản lý các dự án bằng cách thiết lập và ưu tiên các mục tiêu và mục tiêu của dự án một cách hợp lý.

– Xác định phương pháp luận quản lý dự án phù hợp nhất với các mục tiêu của dự án, mức độ không chắc chắn cùng với các ràng buộc.

🌟 Thông tin khóa học

 • Đơn vị phát triển: Darden School of Business, University of Virginia
 • Người hướng dẫn: Yael Grushka-Cockayne
 • Hình thức: 100% online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời lượng: 4 tuần
 • Học phí: bạn sẽ được truy cập miễn phí vào khóa học trong vòng 6 tuần
 • Đánh giá: 4.8/5
 • Nền tảng: FutureLearn

🔥 Link khóa học: TẠI ĐÂY

LƯU Ý: Tại thời điểm Gia Hân chia sẻ khóa học này miễn phí.  Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

____________________________________________________

Improve your project planning and management skills and learn how to run effective projects at work or in your daily life.

👥 Who this course is for: this course is for anyone interested in project planning and management. If you want to develop planning techniques to ensure your projects run smoothly from start to finish, this is the course for you. You don’t need any prior experience.

🌟 Description

– Discover the importance of project planning and management

In this course, you will learn project planning techniques, principles and execution methods to create projects that can be run more effectively and efficiently.

Whether it’s for projects at work or in daily life, you’ll discover the language and frameworks for scoping projects, sequencing activities, utilising resources, and minimising risks.

You also have the chance to earn professional development units (PDUs) as the University of Virginia Darden School of Business is approved by the Project Management Institute (PMI®).

– Find out how to create a project plan

Once you’ve learned about the basics of project planning and management, you’ll explore in more detail how to create a project plan. As well as examining the scoping process, you’ll learn about the project life-cycle, duration, and critical path.

Once you’re finished, you’ll have a solid project planning template that you can use across a whole range of different situations.

– Develop your project management skills

If you’ve already taken a project management course, you’ll know that the planning stages are crucial to your ultimate success. By learning how to plan a project, you’ll also cover topics such as risk assessment, budgeting, and prioritisation.

With this course, you’ll learn how to use the right language and mindset to create an effective project management plan.

– Equip yourself with project planning tools

With the set of project management skills you’ll develop on this course, you’ll be equipped with the necessary tools to manage all kinds of projects, no matter their size and scope.

When it comes to the project’s execution phase, you’ll also learn about some of the methods you can use to carry out and analyse your plans.

🌟 What you’ll learn

By the end of the course, you‘ll be able to:

– Describe how to initiate a project by defining the project goal, identifying the priorities, and establishing the organization.

– Explain how to develop a project plan by identifying the scope, task dependencies, schedule, critical path, and risks.

– Identify factors that lead to project success.

– Describe the four stages of the project-life-cycle and the role each stage has in the evolution of a project.

– Explain how to execute a project by monitoring the progress, communicating with stakeholders, and deciding how to correct and control.

– Develop an awareness of some behavioral biases in project settings and identify how these impact the planning and execution of a project.

– Develop the language and mindset for planning and managing projects by properly setting and prioritizing project goals and objectives.

– Identify the most appropriate project management methodology given the project objectives, the degrees of uncertainty, and the constraints.

🌟 Course information

 • Provider: Darden School of Business, University of Virginia
 • Instructor: Yael Grushka-Cockayne
 • Format: 100% online
 • Language: English
 • Length: 4 weeks
 • Tuition fees: you can access to this course for 6 weeks
 • Rating: 4.8/5
 • Platform: FutureLearn

🔥 Link: HERE

NOTE: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=41935

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network