Deadline: All year round

Khóa Học Online Về Cách Sử Dụng Giới Từ Và Liên Từ Trong Tiếng Anh

[English Caption Below]

⚡️Giới thiệu:

Khóa học tiếng Anh trực tuyến miễn phí này dạy bạn về giới từ, liên từ và cách tạo thành các phần quan trọng của câu tiếng Anh. Khóa học sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng khác nhau của chúng để có thể hiểu một cách dễ dàng và thể hiện bản thân một cách rõ ràng và chính xác hơn. Khóa học này cũng có các bản ghi âm của người nói tiếng Anh bản ngữ để giúp bạn. Tham gia khóa học trực tuyến miễn phí này ngay hôm nay để bắt đầu cải thiện tiếng Anh của bạn.

 ⚡️Bạn sẽ học được gì từ khóa học:

1. Giải thích cách các liên từ cung cấp thêm thông tin trong một câu và mô tả những điều xảy ra trong các khoảng thời gian.
2. Mô tả cách sử dụng các liên từ để cung cấp cho chúng ta thông tin, so sánh, dự đoán tương lai và đưa ra gợi ý.
3. Liệt kê các ví dụ về cách sử dụng danh từ, đại từ và từ có đuôi -ing với liên từ.
4. Giới từ sử dụng để nói về thời gian, khoảng cách và trạng thái.
5. Nêu những từ và cụm từ nào được sử dụng để mô tả việc chuẩn bị cho một điều gì đó khó có thể xảy ra.
6. Lý do tại sao sử dụng dạng hiện tại của động từ để nói về tương lai.
7. Phân tích những từ / cụm từ nào được sử dụng để nói về lý do tại sao chúng ta đã làm điều gì đó trong quá khứ hoặc những gì nên làm trong tương lai.
8. Theo dõi cách một số từ / cụm từ đề cập đến trạng thái hoặc kết quả phụ thuộc vào các yếu tố khác.
9. Tổng hợp các ví dụ về liên từ là câu điều kiện hoặc câu lệnh if.

⚡️Đối tượng của khóa học: tất cả mọi người

⚡️Yêu cầu: trình độ nâng cao

⚡️Thông tin khóa học:

  • Hướng dẫn bởi: Advance Learning
  • Ngôn ngữ: tiếng Anh
  • Hình thức: trực tuyến
  • Học phí: miễn phí (LƯU Ý: Tại thời điểm Dương chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm)
  • Nền tảng: Alison

⚡️Đăng kí: Tại đây

⚡️Introduction:

This free online English language course teaches you about prepositions, and conjunctions which form important parts of English sentences. It will guide you through their different uses so that you can understand them easily and express yourself more clearly and precisely. This course also features audio recordings of native English speakers to help you along. Take this free online course today to start improving your English.

⚡️What you will learn:

1. Explain how conjunctions provide extra information in a sentence and describe things that happen over periods of time.
2. Describe how conjunctions are used to give us information, make comparisons, predict the future and make suggestions.
3. List examples of using nouns, pronouns and -ing words with conjunctions.
4. Relate which prepositions we use to talk about time, distance and states.
5. State which words and phrases are used to describe preparing for something that is unlikely to happen.
6. Review why we use the present form of the verb to talk about the future.
7. Analyse which words/phrases we use to talk about why we did something in the past or what we should do in the future.
8. Trace how certain words/phrases refer to states or outcomes that depend on other factors.
9. Summarise examples of conjunctions which are conditional or if statements.

⚡️Who this course is for: everyone

⚡️Requirement: advanced level

⚡️Course Information

  • Instructed by: Advance Learning
  • Language: English
  • Format: online
  • Tuition fees: free (Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)
  • Platform: Alison

⚡️Apply in: Here

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=41784

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network