Deadline: All year round

Khóa Học Online Về Những Điều Cần Thiết Dành Cho Người Học Trực Tuyến

[English Caption Below]

Khóa học này sẽ giúp bạn phát triển bản thân khi học đại học và xây dựng các kỹ năng cần thiết để tận dụng tối đa việc học trực tuyến, kỹ thuật số và phương pháp hybrid learning.

*Hybrid Learning là sự kết hợp hài hoà nhằm phát huy những điểm mạnh, giảm bớt những điểm yếu giữa 2 phương pháp học: Online Learning và Face-to-face Learning. Với phương pháp học Hybrid Learning, học viên có thể tự học ở bất cứ nơi nào mà vẫn có thể dễ dàng tương tác với giáo viên và truy cập được vào kho tài liệu và bài giảng vô tận của các khóa học ngay khi có nhu cầu.

👥 Khóa học này dành cho ai?

– Khóa học này được thiết kế dành cho sinh viên ở mọi cấp độ, với những ai muốn nâng cao trải nghiệm học tập trực tuyến của mình.

– Khóa học cũng phù hợp cho những ai muốn trở thành người học trực tuyến có năng lực hơn và phù hợp với nghề nghiệp mà mình đã lựa chọn.

🎀 Mô tả khóa học

– Khám phá các kỹ năng và công cụ cần thiết để học trực tuyến hiệu quả

Khóa học này được thiết kế để cung cấp cho sinh viên lợi thế kỹ thuật số, từ đó có thể thành công với tư cách là người học trực tuyến tại trường đại học và đưa đến cho họ con đường để đạt được mục tiêu học tập của mình.

– Thực hiện bước đầu tiên trong hành trình học trực tuyến của bạn

Trong khóa học tương tác này, bạn sẽ nhận ra thế nào được gọi là việc học trực tuyến thành công và khóa học sẽ phản ánh về cách bạn đóng góp trực tuyến ra sao và tìm các nhóm hỗ trợ trực tuyến của riêng bạn.

– Học với các chuyên gia học trực tuyến

Được thiết kế bởi các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực học tập trực tuyến, dựa trên Learning Compass 2030 của UNESCO và European LifeComp Framework, khóa học này được đồng hỗ trợ bởi các sinh viên. Bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu về những thách thức và cơ hội của việc học trực tuyến từ chính những sinh viên đã trải qua điều đó.

🎀 Các chủ đề trong khóa học

– Chịu trách nhiệm cho việc học của bạn

– Đặt mục tiêu và thiết lập thói quen học tập tốt

– Tạo địa điểm và không gian phù hợp để học tập

– Quản lý hợp tác và các mối quan hệ trực tuyến hiệu quả

– Phát triển mạng hỗ trợ trực tuyến của bạn

– Khai thác các công cụ kỹ thuật số và tài nguyên trực tuyến

– Chăm sóc chất lượng kỹ thuật số của bạn và phát triển trực tuyến

– Quản lý và chuyên nghiệp hóa danh tính trực tuyến của bạn

🎀 Bạn sẽ học được gì?

Vào cuối khóa học, bạn sẽ có thể:

– Suy ngẫm và áp dụng các cách suy nghĩ khác nhau

– Xây dựng thói quen học tập tốt và tạo không gian học tập cho bạn.

– Tương tác hiệu quả hơn với người hướng dẫn và nội dung trực tuyến.

– Đóng góp thành công vào các hoạt động cộng tác trực tuyến với những người bạn khác.

– Xác định các công cụ kỹ thuật số và tài nguyên trực tuyến có liên quan đến việc học của bạn.

– Xác định và tận dụng tối đa mạng lưới hỗ trợ rộng lớn hơn của bạn.

– Cải thiện và quản lý danh tính trực tuyến của bạn.

🎀 Thông tin khóa học

 • Đơn vị phát triển: Dublin City University
 • Người hướng dẫn: Mark Brown, Mairéad Nic Giolla Mhichíl, Eamon Costello
 • Hình thức: 100% online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời lượng: 2 tuần
 • Học phí: bạn sẽ được truy cập miễn phí vào khóa học trong vòng 4 tuần
 • Đánh giá: 4.7/5
 • Nền tảng: FutureLearn

👉 Link khóa học: TẠI ĐÂY

LƯU Ý: Tại thời điểm Gia Hân chia sẻ khóa học này miễn phí.  Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

_______________________________________________________
Thrive at university and build the skills you need to get the most out of online, digital and hybrid university learning.
*Hybrid Learning is an educational model where some students attend class in-person, while others join the class virtually from home. Educators teach remote and in-person students at the same time using tools like video conferencing hardware and software.

👥 Who this course is for:

– This course is designed for higher education students at all levels who’d like to enhance their online learning experience.

– It’s also suitable for those who want to become more capable online learners for their chosen careers.

🎀 Description

– Discover the skills and tools you need to learn online effectively

This course is designed to give students the digital edge to succeed as an online learner at university and set you on the path to achieving your learning goals.

– Take the first step in your online learning journey

On this interactive course, you’ll discover what successful online learning looks like, and reflect on how you can contribute collaboratively online, and find your own online support groups.

You’ll identify the tools and resources you need to get the most out of your independent learning and studies.

As you learn how to develop and professionalise your online identity and safeguard your online presence, you’ll pick up the skills required to thrive as a lifelong learner in today’s rapidly changing digital world.

– Study with online learning experts

Designed by leaders in online learning, drawing on UNESCO’s Learning Compass 2030 and the European LifeComp Framework, this course is co-facilitated by students. You’ll have the chance to learn about the challenges and opportunities of online learning from students who have experienced it themselves.

🎀 Topics

– Taking charge of your learning

– Setting goals and establishing good learning habits

– Creating the right places and spaces for learning

– Managing collaboration and effective online relationships

– Developing your online support network

– Harnessing digital tools and online resources

– Looking after your digital well-being and flourishing online

– Managing and professionalizing your online identity

🎀 What you’ll learn

By the end of the course, you‘ll be able to:

– Reflect on and apply different ways of thinking.

– Develop good study habits and create your space for learning.

– Engage more effectively with instructors and online content.

– Contribute successfully to online collaborations with peers.

– Identify digital tools and online resources relevant to your learning.

– Identify and make the most of your wider support network.

– Improve and manage your online identity.

– Discuss your well-being and know how to flourish online.

🎀 Course information

 • Provider: Dublin City University
 • Instructor: Mark Brown, Mairéad Nic Giolla Mhichíl, Eamon Costello
 • Format: 100% online
 • Language: English
 • Length: 2 weeks
 • Tuition fees: you can access to this course for 4 weeks
 • Rating: 4.7/5
 • Platform: FutureLearn

👉 Link: HERE

NOTE: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=41922

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network