Deadline: All year round

Khóa Học Online Về Kế Toán Trên Alison

[English caption below]

🔱 GIỚI THIỆU KHÓA HỌC:

        Khóa học trực tuyến miễn phí này giới thiệu cho bạn về cách quản lý tài chính, cũng như kế toán chi phí. Bạn sẽ tìm hiểu về sự giống và khác nhau giữa các loại hình kế toán, cũng như khái niệm về báo cáo tài chính và bảng cân đối kế toán. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về cấu trúc cơ bản của tài khoản lãi và lỗ. Hãy bắt đầu khóa học này ngay hôm nay để trau dồi những kiến thức cơ bản về kế toán tài chính.

🔱 NỘI DUNG KHÓA HỌC:

    Khóa học này bao gồm 3 học phần:

          ⬝ Học phần 1: Giới thiệu về Kế toán và Báo cáo tài chính

          ⬝ Học phần 2: Tài khoản lãi và lỗ

          ⬝ Học phần 3: Đánh giá khóa học

🔱 SAU KHI HOÀN THÀNH KHÓA HỌC NÀY, BẠN SẼ CÓ THỂ:

          ✔ Phân biệt ba loại hình kế toán.

          ✔ Giải thích mục đích của các báo cáo tài chính.

          ✔ Phân tích mô hình kinh doanh cơ bản.

          ✔ Giải thích sự khác biệt giữa tài sản hữu hình và tài sản vô hình.

          ✔ Phác thảo phương trình tính toán lãi lỗ.

          ✔ Mô tả ý nghĩa của việc định giá hàng tồn kho.

🔱 THÔNG TIN KHÓA HỌC:

            ⬝ Nền tảng: Alison

            ⬝ Hình thức: 100% online

            ⬝ Ngôn ngữ: Tiếng Anh

            ⬝ Thời lượng: 4 – 5 tiếng 

            ⬝ Học phí: Miễn phí

👉 THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC: TẠI ĐÂY

📍 LƯU Ý: Tại thời điểm Việt Nga chia sẻ khóa học này là miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

______________________

🔱 ABOUT THIS COURSE:

        This free online course introduces you to financial management, as well as cost accounting. You will learn about the similarities and differences between the streams of accounting, as well as the concept of financial statements and balance sheets. You will also learn about the basic structure of profit and loss accounts. Start this course today to understand the basics of financial accounting.

🔱 COURSE CONTENT:

        This course contains 3 modules:

         ⬝ Module 1: Introduction to Accounting and Financial Statements

         ⬝ Module 2: Profit and Loss Account

         ⬝ Module 3: Course assessment

🔱 AFTER SUCCESSFUL COMPLETING THIS COURSE, YOU WILL BE ABLE TO:

         ✔ Differentiate between the three streams of accounting.

        ✔ Explain the purpose of financial statements.

        ✔ Analyze the basic business model.

        ✔ Explain the difference between tangible and intangible assets.

        ✔ Outline the equation for calculating profit and loss.

        ✔ Describe what is meant by inventory valuation.

🔱 COURSE INFORMATION:

         Platform: Alison

        Format: 100% online

         Language: English

         Duration: 4 – 5 hours 

         Tuition fee: Free

👉 FOR MORE INFORMATION AND ENROLLMENT: HERE

📍 NOTE: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

 

 

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=51483

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network