Tagged: Kế toán

Deadline: 31/01/2023

Trung Tâm Thương Mại AEON MALL Tuyển Dụng Nhân Viên Kế Toán

AEON MALL là một nhà phát triển trung tâm thương mại chuyên biệt. Với phương châm “Khách hàng là trên hết”, chúng tôi đã nỗ lực tạo ra các trung tâm thương mại nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, khuyến khích các hoạt động kinh tế ở địa phương, và đóng góp vào cuộc sống, văn hoá cộng đồng. Ngoài ra, AEON MALL còn hợp tác trong việc xây dựng các cộng đồng năng động và thú vị. Chúng tôi sẽ sử dụng khả năng và kinh nghiệm của mình để tiếp tục mang đến những giá trị mới nhằm thu hút khách hàng, cộng đồng và xã hội.

Tìm Hiểu Về Kiểm Soát Viên

Kiểm soát viên làm gì? Kiểm soát viên là người chịu trách nhiệm quản lý và duy trì sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Một số nhiệm vụ của kiểm soát viên thường...

Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER