Deadline: All year round

Khóa Học Online Về Kế Toán Căn Bản Từ Nền Tảng Alison

*[English Caption Below]*

🔥Mô tả khóa học

Khóa học này sẽ cung cấp các kiến thức nền tảng của kế toán và sử dụng các mô phỏng kinh doanh sáng tạo để giải thích các khái niệm như doanh thu, chi phí, tài sản và nợ phải trả. Khóa học sẽ giúp bạn hiểu nguyên tắc “dồn tích” tạo ra sự khác biệt cơ bản giữa lợi nhuận và dòng tiền. Bạn cũng sẽ học cách ghi sổ kế toán kép để đảm bảo rằng sổ cái luôn được cân bằng.

🔥Bạn sẽ học được gì?

 • Giải thích các nguyên tắc, báo cáo và thuật ngữ tài chính;
 • Xác định các giao dịch, số dư kế toán và giải thích cách chúng tương tác thông qua các khoản ghi nợ và tín dụng;
 • Thiết lập cách nguyên tắc “dồn tích” tạo ra sự khác biệt cơ bản giữa lợi nhuận và dòng tiền;
 • Điều hướng các liên kết giữa lợi nhuận, dòng tiền và bảng cân đối kế toán;
 • Diễn giải và phân tích các báo cáo tài chính;
 • Sử dụng “phương trình kế toán cơ bản” và giải thích kết quả của nó;
 • Tính toán tỷ suất sinh lời và khám phá ý nghĩa của chúng.

🔥Nội dung khóa học

 • Nguyên tắc tích lũy;
 • Doanh thu và tiền mặt;
 • Tài sản và trách nhiệm pháp lý;
 • Vốn sở hữu;
 • Báo cáo tài chính.

🔥Thông tin về khoá học

 • Nền tảng: Alison
 • Hình thức: Online
 • Đơn vị cung cấp: Accounting Intuition
 • Thời lượng: 3 – 4 giờ
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí 

 📌ĐĂNG KÝ NGAY: TẠI ĐÂY

LƯU Ý: Tại thời điểm Tường Vi chia sẻ, khóa học này là miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

———————————————————————————————————————————————————————–

🔥Description

This course provides the building blocks of accounting and employs innovative business simulations to explain concepts like revenue, costs, assets and liabilities. The course will show you how the “accrual” principle creates a fundamental difference between profit and cash flow and how double-entry bookkeeping ensures that the ledger is always balanced. 

🔥What will you learn?

 • Explain financial principles, statements and terminology;
 • Identify accounting transactions and balances and explain how they interact through debits and credits;
 • Establish how the “accrual” principle creates a fundamental difference between profit and cashflow;
 • Navigate the links between profit, cashflow and the balance sheet;
 • Employ the “fundamental accounting equation” and explain its consequences;
 • Calculate profitability ratios and explore their implications.

🔥Course content

 • The accrual principle;
 • Revenue and cash;
 • Equity;
 • Financial Statements.

🔥Course information

 • Platform: Alison
 • Format: English
 • Publisher:  Accounting Intuition
 • Duration: 3-4 hours
 • Language: English
 • Tuition fee: Free

 📌APPLY IN: HERE

NOTE: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=56749

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network